Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Áp dụng đối với công ty có từ 1% đến 100% vốn đầu tư nước ngoài

Tại thời điểm năm 2016, khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư cần căn cứ thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014.

Các hình thức công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh (trường hợp là công ty thương mại):

  • Công ty 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp;
  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều của Công ty tai Việt Nam;
  • Công ty có vốn nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên tại công ty được thành lập mới;
  • Có nhà đầu tư nước ngoài và công ty có vốn nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
Hồ sơ khách hang cần chuẩn bị khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thẩm quyền cấp phép thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Luật Việt An

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 09 33 11 33 66

Mobile: 09 68 50 51 56

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Mr Dong

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 09 75 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 thì nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt...
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trình tự thủ tục thành lập công ty đầu tư nước ngoài

Trình tự, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ lên cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh (Sở kế hoạch và đầu tư...

Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Thị trường mua bán và sáp nhập Việt Nam trong những năm gần đây đang sôi động trở lại, đặc biệt là ở ngành nước giải khát, bán lẻ và thực phẩm. Tuy...