Tiền viện trợ nhân đạo

thumbnail

02/2000/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 02/2000/QĐ-BTC NGÀY 6 THÁNG 01 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CHẾ CHO VAY LẠI TỪ NGUỒN VAY/VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ vào Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ quy định...» Chi tiết

thumbnail

02/2000/TT-BTC

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 02/2000/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ DO CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC MUA BẰNG TIỀN VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO CỦA NƯỚC NGOÀI Căn cứ quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT);Căn...» Chi tiết

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370