Thủ tục gia hạn nhãn hiệu

Mục đích bảo hộ nhãn hiệu

 • Bảo hộ nhãn hiệu là việc nhà nước thông qua hệ thống pháp luật, xác lập quyền của các chủ thể đối với nhãn hiệu và bảo vệ quyền đó, chống lại bất kỳ sự vi phạm nào của bên thứ ba đối với nhãn hiệu.
 • Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được hiểu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức với mục đích xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.
 • Nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.
 • Để gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực.
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu  không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định.
 • Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là thủ tục bắt buộc cần thực hiện để duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu đã được cấp văn bằn bảo hộ.
 • Nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.
 • Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Tại sao cần nộp đơn gia hạn nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có được rất nhiều lợi ích khi đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu. Khi nhãn hiệu đã được pháp luật bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ được độc quyền khai thác lợi ích thương mại từ nhãn hiệu của mình trong thời hạn bảo hộ như:

 • Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh.
 • Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ;
 • Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.
 • Tránh khả năng gây nhầm lẫn: Bảo đảm rằng khách hàng có thể phân biệt sản phẩm của các công ty khác nhau. Giúp cho các công ty tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm của mình.
 • Tạo cơ hội để li-xăng và tạo nguồn thu nhập thông qua phí li-xăng;
 • Nhãn hiệu có thể là một bộ phận quan trọng trong hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Nhãn hiệu có thể là một bí mật kinh doanh có giá trị;
 • Khuyến khích các công ty đầu tư vào việc duy trì chất lượng sản phẩm để không lừa dối người tiêu dùng.

Tất cả các lợi ích nêu trên chỉ có được khi chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và nó sẽ mất đi nếu chủ sở hữu không kịp thời gia hạn nhãn hiệu cho mình.

Dẫu rằng đã đăng ký nhãn hiệu thành công thì chủ sở hữu cũng không được lơ là mà phải tiếp tục theo dõi, để ý các mốc thời gian gia hạn nhãn hiệu của mình để có thể đảm bảo tối đa lợi ích.

Mục đích của việc gia hạn nhãn hiệu

 • Mục đích của thủ tục gia hạn là duy trì tính toàn vẹn của hệ thống nhãn hiệu và đảm bảo rằng các lợi ích của nhãn hiệu đang được sử dụng như dự định (sử dụng tích cực, đúng cách, chủ động kiểm soát nhãn hiệu, ngăn chặn pha loãng hoặc suy yếu nhãn hiệu).
 • Đồng thời, việc duy trì và gia hạn nhãn hiệu sẽ giúp cân bằng giữa việc bảo vệ quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hợp pháp và đảm bảo quyền tự do cạnh tranh trên thị trường bằng cách ngăn chặn việc “tích trữ” nhãn hiệu hoặc ngăn chặn việc một cá nhân/tổ chức cố tình ngăn người khác sử dụng các nhãn hiệu không được sử dụng trong thương mại.
 • Thời hạn gia hạn nhãn hiệu nghiêm ngặt cũng đảm bảo rằng các nhãn hiệu không còn được sử dụng trong thương mại sẽ được cá nhân/tổ chức khác sử dụng chứ không chiếm chỗ trong hệ thống nhãn hiệu và qua đó khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng.

Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm 01 bộ tài liệu sau đây:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, làm theo Mẫu 02-GH/DTVB quy định tại Phụ lục C Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thủ tục gia hạn nhãn hiệu

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ gia hạn nhãn hiệu

 • Khi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đế thời hạn gia hạn, chủ sở hữu nhãn hiệu tiến hành chuẩn bị đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Đơn có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn.
 • Trường hợp đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định; người yêu cầu gia hạn không phải là chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Bước 3: Kết quả gia hạn nhãn hiệu

 • Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.
 • Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, trường hợp chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí theo quy định.
 • Trường hợp đơn gia hạn nhãn hiệu có thiếu sót, nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Chi phí gia hạn nhãn hiệu

Theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

 • Lệ phí gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Từ ngày 01/01/2022 đền hết ngày 30/06/2022 là 50.000 đồng; sau ngày 30/06/2022 là 100.000 đồng.
 • Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn (cho mỗi tháng nộp muộn): Từ ngày 01/01/2022 đền hết ngày 30/06/2022 là 5.000 đồng; sau ngày 30/06/2022 là 10.000 đồng.
 • Phí thẩm định yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 160.000 +đồng/văn bằng bảo hộ;
 • Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000đồng/đơn;
 • Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000đồng/văn bằng bảo hộ;
 • Phí sử dụng văn bằng bảo hộ: 700.000 đồng/nhóm sản phẩm, dịch vụ.

Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục gia hạn nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ cụ thể!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO