Pháp luật doanh nghiệp

Nhưng văn bản pháp luật doanh nghiệp mới nhất được cập nhật. Luật doanh nghiệp 2020, Luật đầu tư 2020, Luật thương mại, Luật sở hữu trí tuệ, Pháp luật nội dung liên quan như Bộ luật dân sự 2015 và các nghị định của chính phủ, các thông tin và các mẫu văn bản, hồ sơ khác được Công ty Luật Việt An cập nhật liên tục và mới nhất.

Pháp luật doanh nghiệp

TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP: 096 167 55 66

Trên cơ sở cung cấp các văn bản pháp luật doanh nghiệp, Công ty tư vấn luật Việt An cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu liên quan đến pháp luật doanh nghiệp:

[su_box title=”Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp” box_color=”#008543″ radius=”1″ class=”dc_box”]

[su_list icon=”https://luatvietan.vn/wp-content/uploads/2017/02/check18_04.png” icon_color=”#028947″]

[/su_list]

[/su_box]

Mục lục
Mục lục
Ẩn

  Luật sư chuyên trách

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
  0979 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  TƯ VẤN ĐẦU TƯ
  09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư
  TƯ VẤN KẾ TOÁN - THUẾ
  09 888 567 08
  Tư vấn kế toán thuế
  TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP CON
  0966 83 66 08
  Tư vấn xin giấy phép con
  TƯ VẤN HỢP ĐỒNG
  0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng
  03/2024/TT-BCT
  Ngày 30/01/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 03/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, văn phòng đại diện và…
  Thông tư 42/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 37/2019/TT-BCT về biện pháp phòng vệ thương mại
  Ngày 28/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 42/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019/TT-BCT, có hiệu lực từ 16/02/2024. Tuy vậy, kể từ ngày có hiệu lực của Thông tư…
  Thông tư 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  Ngày 8/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2023/TT-BTC (Thông tư 52) hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại…
  Nghị định 69/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 14/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà…
  Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, nghị định này thay thế Nghị định số…
  Vừa qua, ngày 18/04/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT (“Thông tư 02”) bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (“Thông tư 01”) ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và…
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BKHĐT NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm…
  Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng…
  HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Các tổ chức tín…
  1 2 3 12

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat