Tư vấn sở hữu trí tuệ

Công ty luật sở hữu trí tuệ Việt An là đơn vị đại diện Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam được thành lập từ năm 2007 với mã đại diện do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp là 083. Sau gần 20 hoạt động, Công ty sở hữu trí tuệ Việt An đã cung cấp hàng chục ngàn lượt tư vấn, đại diện cho khách hàng trong nước và trên thế giới liên quan đến xác lập, gia hạn, chuyển nhượng quyền, xử lý tranh chấp, thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ từ Việt Nam ra nước ngoài tại tấy cả các quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, hàng năm dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của Công ty luật Sổ hữu trí tuệ Việt An đã giúp các doanh nghiệp xử lý hàng trăm vụ tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư và người đại diện sở hữu trí tuệ có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm hành nghề nhiều năm, có trách nhiệm nghề nghiệp và chuyên nghiệp trong công việc Luật Việt An tin tưởng rằng sẽ đem đến cho Quý khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ hoàn hảo nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất nhằm giúp doanh nghiệp bảo vệ được tài sản sở hữu trí tuệ của mình tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Các dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ của Công ty luật sở hữu trí tuệ Việt An

Công ty luật sở hữu trí tuệ chuyên tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ quốc tế

 • Tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ quốc tế bao gồm các Hiệp ước, điều ước quốc tế liên quan đến Sở hữu trí tuệ đa phương, song phương giữa các nước thành viên và các quốc gia liên quan.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Nhật Bản.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Mỹ.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Trung Quốc.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Nam Phi và các nước Châu Phi.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ cộng đồng chung Châu Âu và các quốc gia thành viên theo pháp luật nước sở tại.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Úc – Australia.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Ấn.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Cambodia.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Lào.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Myanma.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Singapore.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Malaysia.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Đài Loan.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Indonesia.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ các Tiểu vương quốc Ả Rập, các nước Tây Á.
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ Úc.
 • Tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ các nước khác trên thế giới.

Công ty sở hữu trí tuệ thực hiện dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

 • Tư vấn đại diện cho khách hàng xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nước ngoài
 • Tư vấn xác lập quyền đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý,…tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Tư vấn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đơn, chuyển nhượng văn bằng liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Phản đối đơn cấp văn bằng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tra cứu tình trạng sử dụng nhãn hiệu, tuyên bố hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam;
 • Tư vấn, đại diện cho chủ sở hữu khiếu nại và xử lý vi phạm liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn hợp đồng li – xăng/ chuyển giao công nghệ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
 • Nhượng quyền thương mại và chuyển nhượng quyền sở hữu liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn, định giá thương hiệu;
 • Dịch vụ giám định quyền sở hữu trí tuệ…

Công ty luật sở hữu trí tuệ chuyên đại diện đăng ký bản quyền

 • Đại diện đăng ký bản quyền, quyền liên quan tại Việt Nam;
 • Đại diện đăng ký bản quyền, quyền liên quan tại nước ngoài;
 • Công ty luật sở hữu trí tuệ chuyên đại diện đăng ký bản quyền.

Công ty luật sở hữu trí tuệ chuyên đại diện tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp

 • Đại diện tra cứu thông tin đăng ký nhãn hiệu, tra cứu kiểu dáng công nghiệp, tra cứu sáng chế tại Việt Nam;
 • Đại diện tra cứu thông tin đăng ký nhãn hiệu, tra cứu kiểu dáng công nghiệp, tra cứu sáng chế quốc tế;
 • Đại diện tra cứu thông tin đăng ký nhãn hiệu, tra cứu kiểu dáng công nghiệp, tra cứu sáng chế tại nước ngoài.

Công ty luật sở hữu trí tuệ chuyên đại diện đăng ký sáng chế

 • Đại diện đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích tại Việt Nam;
 • Đại diện đăng ký sáng chế theo PCT;
 • Đại diện đăng ký sáng chế tại nước ngoài và cụ thể tại từng nước riêng lẻ;
 • Đại diện sửa đổi, bổ sung đăng ký sáng chế tại nước ngoài;
 • Dịch vụ dịch thuật sáng chế tại các nước và đơn quốc tế;
 • Dịch vụ duy trì hiệu lực sáng chế tại Việt Nam, nước ngoài.

Công ty luật sở hữu trí tuệ chuyên đại diện đăng ký quyền sở hữu công nghiệp khác

 • Đại diện đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam;
 • Đại diện đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid, đăng ký nhãn hiệu quốc tế;
 • Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài;
 • Đại diện đăng ký giống cây trồng tại Việt Nam;
 • Đại diện đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Đại diện đăng ký bản quyền, quyền liên quan tại nước ngoài;
 • Đại diện khách hàng theo dõi, phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Đại diện khách hàng theo dõi, phản đối đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Đại diện khách hàng theo dõi, phản đối đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

Công ty luật sở hữu trí tuệ chuyên đại diện gia hạn, sửa đổi đơn, duy trì hiệu lực quyền sở hữu công nghiệp

 • Đại diện, tư vấn gia hạn nhãn hiệu, chuyển nhượng nhãn hiệu, sửa đổi đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam;
 • Đại diện, tư vấn gia hạn nhãn hiệu, chuyển nhượng nhãn hiệu, sửa đổi đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Lào;
 • Đại diện, tư vấn gia hạn nhãn hiệu, chuyển nhượng nhãn hiệu, sửa đổi đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Cambodia;
 • Đại diện, tư vấn gia hạn nhãn hiệu, chuyển nhượng nhãn hiệu, sửa đổi đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Myanma;
 • Đại diện, tư vấn gia hạn nhãn hiệu, chuyển nhượng nhãn hiệu, sửa đổi đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ;
 • Đại diện, tư vấn gia hạn nhãn hiệu, chuyển nhượng nhãn hiệu, sửa đổi đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại các nước trên thế giới;
 • Đại diện, tư vấn gia hạn nhãn hiệu, chuyển nhượng nhãn hiệu, sửa đổi đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid;
 • Đại diện, tư vấn gia hạn kiểu dáng công nghiệp, Đại diện, tư vấn gia hạn kiểu dáng công nghiệp, sửa đổi đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại các nước trên thế giới;
 • Đại diện, tư vấn duy trì hiệu lực sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài.

Công ty luật sở hữu trí tuệ chuyên đại diện thực thi quyền sở hữu công nghiệp

 • Công ty luật sở hữu trí tuệ đại diện xử lý vi phạm nhãn hiệu tại Việt Nam;
 • Công ty luật sở hữu trí tuệ đại diện xử lý vi phạm kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam;
 • Công ty luật sở hữu trí tuệ đại diện xử lý vi phạm bằng sáng chế tại Việt Nam;
 • Công ty luật sở hữu trí tuệ đại diện xử lý vi phạm bản quyền tại Việt Nam.

Lý do nên sử dụng dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ của Công ty luật sở hữu trí tuệ Việt An

 • Công ty sở hữu trí tuệ Việt An hoạt động gần 20 năm với kinh nghiệm và năng lực của mình đã hỗ trợ các khách hàng đăng ký, xác lập quyền, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thành công tại Việt Nam cũng tại nước ngoài và quốc tế;
 • Là một Đại diện Sở hữu trí tuệ hợp pháp tại Việt Nam nên Công ty sở hữu trí tuệ Việt An cung cấp dịch vụ tổng thể và trọn gói liên quan đến sở hữu trí tuệ;
 • Hỗ trợ tra cứu sơ bộ miễn phí cho khách hàng trước khi nộp đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp, từ đó tư vấn giải pháp đăng ký xác lập quyền khả thi đảm bảo đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Có đội ngũ người đại diện sở hữu công nghiệp, luật sư sở hữu trí tuệ có chuyên môn và kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình hành nghề để cung cấp dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Với đối tác rộng trên nhiều quốc gia trên thế giới, Công ty luật sở hữu trí tuệ Việt Nam tin tưởng rằng sẽ hỗ trợ khách hàng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ thành công tại hầu hết các quốc gia trên thế giới cũng như đăng ký quyền nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế theo phương thức quốc tế, khu vực…
 • Công ty luật Việt An tự hào đã đăng ký thành công cho nhiều đơn nhãn hiệu theo hệ thống Madrid.
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng xác định được giá trị to lớn của quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh, từ đó hỗ trợ khách hàng phương án xác lập quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả nhất.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký quyền tác giả, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ xin vui lòng liên hệ Công ty sở hữu trí tuệ Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất, với chuyên môn tốt nhất và chi phí hợp lý nhất!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mục lục
Mục lục
Ẩn

  Luật sư chuyên trách

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
  0979 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  TƯ VẤN ĐẦU TƯ
  09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư
  TƯ VẤN KẾ TOÁN - THUẾ
  09 888 567 08
  Tư vấn kế toán thuế
  TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP CON
  0966 83 66 08
  Tư vấn xin giấy phép con
  TƯ VẤN HỢP ĐỒNG
  0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng
  Đăng ký nhãn hiệu tại Croatia
  Đất nước Croatia nằm ở ngã tư của Trung Âu, Đông Nam Âu và Địa Trung Hải là cửa ngõ vào thị trường Balkan rộng lớn với hơn 20 triệu dân và kết nối với các tuyến đường bộ, đường…
  Đăng ký nhãn hiệu tại Costa Rica
  Costa Rica là một quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ, nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên và sự ổn định chính trị. Nước này cũng có nền kinh tế tương đối mạnh mẽ, với mức thu nhập trung bình…
  Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
  Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay để tránh tình trạng sao chép, lấy cắp ý tưởng của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm thì tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cần tiến hành đăng…
  Đăng ký nhãn hiệu tại Đảo Síp
  Cộng hòa Síp sở hữu nhiều lợi thế thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế đặc biệt là về du lịch và thương mại quốc tế. Cộng hòa Síp nằm ở vị trí giao thoa giữa…
  Đăng ký nhãn hiệu tại Djibouti
  Djibouti nằm ở vị trí chiến lược, nơi giao thoa của Biển Đỏ và Vịnh Aden, là một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới. Đây là cửa ngõ ra Biển Đỏ và kênh đào Suez, nơi…
  Thời hạn xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
  Hiện nay việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp đang được các chủ sở hữu vô cùng lưu tâm. Việc đăng ký sẽ giúp xác lập quyền của chủ sở hữu công nghiệp đối với thảnh quả sáng tạo của…
  Đăng ký nhãn hiệu tại Bờ biển Ngà
  Bờ Biển Ngà sở hữu nhiều lợi thế phát triển kinh tế, tuy nhiên cần giải quyết các thách thức để thu hút đầu tư, phát triển bền vững. Bờ Biển Ngà sở hữu trữ lượng dầu mỏ, khí đốt,…
  Đăng ký nhãn hiệu tại Cuba
  Nằm ở vị trí thuận lợi tại khu vực Caribe, Cuba là điểm kết nối quan trọng giữa Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu. Cảng biển Mariel hiện đại có thể tiếp nhận tàu container cỡ lớn, mở ra…
  Đăng ký nhãn hiệu tại Dominica
  Dominica là một quốc đảo nhỏ bé nằm ở vùng Caribe, tuy nhiên nơi đây lại sở hữu nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Dominica nằm ở vị trí chiến lược trong vùng Caribe, gần với các thị trường…
  Đăng ký nhãn hiệu tại Cộng hòa Séc
  Cộng hòa Séc là một quốc gia có nền kinh tế phát triển, thịnh vượng và ổn định nhất trong khu vực Đông Âu. Cộng hòa Séc nằm ở trung tâm châu Âu, có vị trí chiến lược, tạo điều…
  1 2 3 124

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO