TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Đất đai là một trong lĩnh vực rộng và vô cùng phức tạp. Luật đất đai 2013 quy định các nguyên tắc sử dụng đất, trách nhiệm của nhà nước trong việc quản lý đất đai một cách hiệu quả, quyền lợi nghĩa vụ của người sử dụng đất, cũng như khuyến khích cải tạo và bảo vệ tài nguyên đất đai của nhà nước, phân loại đất đai để quản lý và cải tạo đất đai một cách hiệu quả nhất. Luật này cũng quy định các hành vi cấm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng cũng như khai thác tài nguyên đất của nhà nước. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước đưa ra kế hoạch sử dụng đất, chính sách sử dụng đất để phù hợp với tài nguyên đất thông qua quy hoạch và hoạch định quỹ đất cho các lĩnh Nông lâm, nông nghiệp, công nghiệp & đất ở. Luật Đất đai quy định chính sách thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường đất, hỗ trợ, tái định cư một cách phù hợp với mục đích sử dụng đất cho lợi ích quốc gia và sử dụng hiệu quả cũng như chính sách đúng đắn phù hợp nhất cho người sử dụng đất khi bị thu hồi đất. Luật cũng quy định trình tự thủ tục thi hành cấp đất, thuê đất và cưỡng chế thi hành khi vi về đất đai, quy định về giá đất, giá thuê đất cho các loại đất của nhà nước. Công ty luật Việt An là đơn vị tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực đất đai gần 20 năm qua. Chúng tôi tổng hợp các dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai như sau:

Luật sư xử lý tranh chấp đất đai

Các dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Việt An

Tư vấn hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất đai, nhà ở

 • Tư vấn cơ sở pháp lý khi mua bán, chuyển nhượng đất đai;
 • Tư vấn, kiểm tra tình trạng thế chấp, cầm cố của nhà ở, đất ở;
 • Tư vấn, kiểm tra tình trạng pháp lý về thẩm quyền của bên bán nhằm tránh giao dịch vô hiệu.
 • Tư vấn về nghĩa vụ thuế trong giao dịch mua bán, chuyển nhượng.
 • Hỗ trợ lập, ký thỏa thuận đặt cọc trong mua bán, chuyển nhượng đất đai, nhà ở;
 • Rà soát, thẩm định, soạn thảo, rà soát hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Đại diện khách hàng trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất.
 • Hỗ trợ thủ tục công chứng ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục sang tên giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.
 • Tư vấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục tách thửa đất.

Tư vấn hợp đồng mượn, thuê nhà đất

Hợp đồng mượn, thuê nhà đất là một thỏa thuận giữa bên cho thuê (chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền) và bên thuê về việc sử dụng nhà đất trong một khoảng thời gian nhất định. Luật Việt An tổng hợp một số điểm quan trọng cần lưu ý liên quan đến hợp đồng mượn, thuê nhà đất:

 • Tư vấn các điều khoản cơ bản của hợp đồng: Hợp đồng mượn, thuê nhà đất cần ghi rõ thông tin về hai bên, địa chỉ và mô tả chi tiết về nhà đất được thuê, thời hạn thuê, mức thuê, và các điều khoản khác mà hai bên đã thỏa thuận.
 • Tư vấn các điều kiện và nghĩa vụ của bên thuê: Hợp đồng cần xác định rõ các điều kiện và nghĩa vụ của bên thuê, bao gồm việc giữ gìn và bảo vệ nhà đất, trả đúng hạn tiền thuê, không thực hiện các hoạt động gây hại hoặc vi phạm quy định pháp luật trong quá trình sử dụng.
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê: Hợp đồng cần quy định các quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê, bao gồm việc cung cấp nhà đất trong tình trạng tốt, thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi của bên cho thuê, như kiểm tra định kỳ và sửa chữa cần thiết.
 • Tư vấn điều khoản liên quan đến thời hạn thuê: Hợp đồng cần xác định thời hạn thuê rõ ràng, bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc thuê. Nếu muốn gia hạn hợp đồng, các điều khoản và điều kiện của gia hạn cũng cần được thỏa thuận rõ ràng.
 • Tư vấn, cách thức tính giá thuê và thanh toán: Hợp đồng cần xác định mức thuê và các điều kiện thanh toán, bao gồm việc xác định thời điểm và phương thức thanh toán. Bên thuê cần tuân thủ các quy định về thanh toán tiền thuê theo đúng hẹn.
 • Tư vấn điều khoản chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng nên quy định rõ điều kiện và quy trình chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bao gồm cả việc thông báo và thỏa thuận giữa hai bên.
 • Tư vấn các quy định về vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp hợp đồng mượn, thuê nhà đất…

Tư vấn tranh chấp đất đai

 • Tư vấn các cơ sở pháp lý, căn cứ pháp lý xác lập quyền sở hữu nhà đất của các bên liên quan trong quan hệ tranh chấp. Xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng và các quyền liên quan khác.
 • Tư vấn, hướng dẫn bên tranh chấp thực hiện thu thập chứng cứ làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp đất đai. Việc thu thập hồ sơ, chứng cứ có liên quan là rất quan trọng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Chứng cứ có thể là giấy tờ, hồ sơ về quyền sở hữu, hợp đồng, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, bằng chứng về việc sử dụng đất, chứng từ đóng lệ phí, phí và bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc tranh chấp….
 • Tư vấn, hỗ trợ đàm phán và giải quyết tranh chấp thông qua con đường thương lượng ngoài tố tụng: Trong một số trường hợp, đàm phán và giải quyết thương lượng có thể là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp đất đai. Điều này có thể bao gồm việc đại diện cho đương sự hoặc cùng đương sự tham gia quá trình thương lượng, đàm phán.
 • Nếu không thể giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải, luật sư luật Việt An sẽ tư vấn, đại diện để thực hiện khởi kiện vụ việc tại cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định pháp luật hiện hành.

Tư vấn chia tài sản ly hôn là đất đai

 • Tư vấn cơ sở pháp lý, tra cứu tình trạng tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tư vấn nguồn hình thành tài sản và công sức đóng góp của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tư vấn nguyên tắc chia tài sản chung, riêng của vợ chồng là đất đai trong thời kỳ hôn nhân, sau ly hôn;
 • Tư vấn, đại diện hòa giải, thương lượng chia tài sản khi ly hôn là nhà đất;
 • Tư vấn, đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan tố tụng để phân chia tài sản là nhà đất khi ly hôn;
 • Tư vấn hướng dẫn khách hàng về phân chia nghĩa vụ, tài sản trong thời kỳ hôn nhân khi ly hôn liên quan đến đất đai.

Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, quy trình thủ tục thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn hình thức hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn các nghĩa vụ thuế, lệ phí phát sinh khi tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
 • Đại diện và hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan công chứng, cơ quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Tư vấn pháp luật thừa kế đất đai

 • Tư vấn, soạn thảo di chúc thừa kế đất đai;
 • Tư vấn các quy định chung của pháp luật về thừa kế liên quan đến di sản thừa kế là đất đai;
 • Tư vấn thừa kế theo di chúc tài sản là đất đai, hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhận thừa kế là đất đai, nhà cửa;
 • Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
 • Tư vấn các hình thức khởi kiện phân chia tài sản thừa kế là đất đai để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đương sự;
 • Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện thừa kế đất đai theo quy định của pháp luật.
 • Đại diện ngoài tố tụng tham gia thương lượng, hòa giải phân chia tài sản thừa kế là đất đai, nhà cửa cho các đương sự nhằm đảm bảo hòa khí gia đình và tránh được án phí, lệ phí tòa án theo quy định.
 • Cử luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền liên quan đến thừa kế tài sản là đất đai, nhà cửa.

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở

 • Tư vấn điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
 • Tư vấn hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
 • Tư vấn quy trình, hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
 • Tư vấn các loại thuế, phí phải nộp hoặc được miễn khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
 • Tư vấn cách thức kê khai thuế, nộp thuế, đóng thuế khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Tư vấn pháp luật đất đai về quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất đai

 • Tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm thông tin pháp lý liên quan đến quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất đai như: thu thập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành.
 • Hướng dẫn khách hàng các thủ tục để tiếp cận thông tin về hiện trạng đất đáng ử dụng nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng làm việc với cơ quan quản lý đất đai để thu thập Bản đồ địa chính, hồ sơ đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất khách hàng đang sử dụng.

Tư vấn luật đất đai về thu hồi đất và vấn đề bồi thường khi nhà nước tiến hành thu hồi nhà đất

 • Tư vấn cơ sở pháp lý để được bồi thường khi nhà nước có chủ trương thu hồi đất;
 • Tư vấn quy trình thực hiện bồi thường thu hồi đất;
 • Tư vấn mức bồi thường thu hồi đất;
 • Tư vấn, hướng dẫn người bị thu hồi đất làm đơn, văn bản phúc đáp với đơn vị thực hiện thu hồi đất khi quyền lợi hợp pháp bị xâm hại;
 • Tư vấn quy định pháp lý liên quan đến đền bù hoa màu, lợi tức phát sinh từ việc thu hồi đất;
 • Đại diện khách hàng làm việc cơ quan tiến hành giải phóng, đền bù thu hồi đất khi thấy quyền và lợi ích bị xâm phạm.

Tư vấn pháp luật đất đai nói chung, cập nhật chính sách đất đai theo các thời kỳ cho người sử dụng đất

Các quy đinh liên quan đến pháp luật đất đai qua các thời kỳ phát triển của đất nước khá nhiều và thay đổi theo mỗi thời kỳ nhằm phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Đồng thời, đất đai tại Việt Nam được sử dụng theo hình thức kế thừa các thế hệ của gia đình. Do đó để cập nhật được các kiến thức đất đai để giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan với người dân, doanh nghiệp là điều không dễ dàng. Là công ty luật uy tín với kinh nghiệm lâu năm Luật Việt An tin tưởng sẽ cung cấp hỗ trợ và đồng hành với mọi khó khăn liên quan đến pháp luật đất đai cho người dân và doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bất động sản.

Quy trình tiếp nhận, tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Việt An

Bước 1: Khách hàng liên hệ tới luật Việt An

Luật sư sẽ tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng và cử luật sư chuyên trách tư vấn, thu thập thông tin tài liệu liên quan đến việc tư vấn pháp luật đất đai theo mỗi vụ việc cụ thể.

Bước 2: Luật sư hướng dẫn quy trình xử lý vụ việc

Luật sư sau khi được khách hàng cung cấp hồ sơ, tài liệu sẽ tư vấn chi tiết, chuyện sâu cho khách hàng và đưa ra hướng xử lý vụ việc cụ thể cho mỗi yêu cầu của khách hàng. Đối với các vụ việc đơn giản Luật Việt An sẽ miễn phí tư vấn cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng các thủ tục pháp lý  để tự giải quyết vụ việc.

Bước 3: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý

Đối với các vụ việc khó và khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư đại diện hoặc giải quyết tranh chấp tai cơ quan tiến hành tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng. Hai bên sẽ trao đổi để ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và hợp đồng ủy quyền để luật sư hỗ trợ vụ việc của khách hàng.

Bước 4: Khách hàng thanh toán phí

Khách hàng thực hiện thanh toán phí luật sư theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Bước 5: Luật sư thực hiện các công việc theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư tiến hành các công việc theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Việt An

 • Với gần 20 năm hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý cũng như tranh tụng tại tòa, các luật sư của Công ty luật Việt An không chỉ có nhiều kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn sâu trong các vụ việc đất đai mà còn có kinh nghiệm ở nhiều mảng kiến thức liên quan, nhiều luật sư đã từng có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan tiến hành tố tụng, có trách nghiệm nghề nghiệp và tận tâm trong công việc. Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn pháp luật đất đai hoàn hảo nhất cho mỗi khách hàng.
 • Ngoài ra, với hai văn phòng tại hai đầu đất nước, chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả các việc tư vấn pháp luật đất đai trong tất cả các tỉnh thành trong cả nước cũng là một điều kiện vô cùng thuận lợi.
 • Nhằm hỗ trợ các khách hàng có hoàn cảnh khó khăn nhưng muốn được sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Việt An, chúng tôi có chính sách miễn giảm phí cho mỗi hoàn cảnh khách hàng cụ thể.

Nếu có bất kỳ khó khăn liên quan cần hỗ trợ của luật sư tư vấn pháp luật đất đai, đừng ngần ngại liên hệ với Công ty luật Việt An để được các luật sư của chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất và với chi phí hợp lý nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của bạn cao nhất.

DỊCH VỤ & TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Dịch vụ làm sổ đỏ

Phone: 096 167 55 66

Email: sodo@vietanlaw.vn

Dịch vụ làm sổ đỏ
TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Tư vấn, xử lý tranh chấp đất đai

Phone: 096 167 55 66

Email: tranhchapdatdai@vietanlaw.vn

Xử lý tranh chấp đất đai
THỪA KẾ ĐẤT ĐAI
THỪA KẾ ĐẤT ĐAI

Pháp luật liên quan đến thừa kế đất đai

Phone: 096 167 55 66

Email: thuakedatdai@vietanlaw.vn

Tư vấn pháp luật liên quan thừa kế đất đai
CHO TẶNG TÀI SẢN LÀ ĐẤT
CHO TẶNG TÀI SẢN LÀ ĐẤT

Tư vấn cho tặng tài sản là đất đai

Phone: 096 167 55 66

Email: chotangdatdai@vietanlaw.vn

Cho tặng đất đai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, các vụ việc tranh chấp đất đai ngày càng gia tăng về số lượng và tính chất phức tạp. Khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các…
Video về cách tính thuế cho đất ở (Đất phi nông nghiệp)
Đất ở chịu thuế gì? Căn cứ quy định Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định về đối tượng chịu thuế như sau: Đối tượng chịu thuế 1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại…
Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Giang
Luật sư đất đai tại tỉnh Bắc Giang là những luật sư chuyên về lĩnh vực pháp luật liên quan đến đất đai. Họ có kiến thức và kinh nghiệm trong việc tư vấn, đại diện và bảo vệ quyền…