Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Hiện nay, các vụ việc tranh chấp đất đai ngày càng gia tăng về số lượng và tính chất phức tạp. Khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan tổ chức khi các cá nhân, cơ quan tổ chức đó cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính được ban hành xâm phạm đến quyền lợi của họ. Để hoạt động này được thực hiện có hiệu quả, việc xây dựng đơn khiếu nại là vô cùng quan trọng. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ cung cấp những tư vấn pháp lý cơ bản về đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai.

Giải quyết tranh chấp đất đai

Khái niệm khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Tại khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”. Theo đó, bản chất của tranh chấp đất đai là tranh chấp về việc xác định ai là người có quyền sử dụng đối với diện tích đất có tranh chấp cũng như quyền và nghĩa vụ liên quan của các bên.

Theo quy định tại Luật Đất đai cũng như căn cứ tại Luật Khiếu nại, có thể hiểu bản chất khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai là việc mà người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét lại tính hợp pháp của các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai đối với quyền sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức đó trong trường hợp họ cho rằng các quyết định, hành vi trên đã được ban hành là trái pháp luật và xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Chẳng hạn để giải quyết tranh chấp đất đai bằng hòa giải tại UBND xã, một số quyết định sẽ được ban hành, có thể kể đến như: Quyết định công nhận hòa giải thành, Quyết định thay đổi ranh giới thửa đất, Quyết định cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… Các quyết định này đều có thể trở thành đối tượng bị khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Khái quát thủ tục khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Tiêu chí Nội dung
Chủ thể khiếu nại Người có quyền sử dụng đất.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất.

Người được ủy quyền.

 

Cơ quan có thẩm quyền

Đối với tranh chấp xảy ra giữa hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư với nhau:

Lần 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lần 2: Chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh hoặc nộp đơn khởi kiện tại Tòa án.

Đối với tranh chấp trong đó có một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo hay người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài:

Lần 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Lần 2: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc nộp đơn khởi kiện tại Tòa án.

Cách thức nộp đơn

Nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai.

Nộp qua đường dịch vụ bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai.

Nộp trực tuyến qua cổng thông tin điện tử (nếu có).

Mẫu đơn khiếu nại Mẫu số 01 Phụ lục Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011.
Quy trình thực hiện thủ tục khiếu nại Bước 1: Người khiếu nại chuẩn bị đơn khiếu nại.

Bước 2: Nộp đơn khiếu nại và các tài liệu chứng cứ kèm theo đơn khiếu nại.

Bước 3: Tiếp nhận đơn và giải quyết khiếu nại lần một.

Bước 4: Tiếp nhận đơn và giải quyết khiếu nại lần hai (nếu có).

Thời hiệu khiếu nại 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Thời hạn thụ lý Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày đã nhận được đơn khiếu nại và các tài liệu chứng cứ liên quan người có thẩm quyền thụ lý giải quyết sẽ phải ra quyết định thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại tranh chấp về đất đai. Trường hợp không thụ lý giải quyết cần phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Thời hạn giải quyết Khiếu nại lần đầu: không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Khiếu nại lần hai: không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thời hạn có thể kéo dài ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn.

Khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Căn cứ pháp lý Luật Đất đai năm 2013.

Luật Khiếu nại năm 2011 sửa đổi, bổ sung năm 2021.

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011.

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Một số lưu ý khi khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Lưu ý nội dung khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Khi sử dụng dịch vụ của Công ty Luật Việt An, chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn soạn thảo văn bản khiếu nại; hồ sơ, thủ tục khiếu nại và hỗ trợ quý khách hàng chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ theo quy định. Để đảm bảo đơn khiếu nại giải quyết tranh cấp đất đai được đầy đủ, chính xác, đáp ứng yêu cầu quý khách hàng cần chuẩn bị và cung cấp cho chúng tôi những thông tin như sau:

 • Thông tin khách hàng: họ tên, địa chỉ cư trú (thường trú/tạm trú), số điện thoại liên hệ và các thông tin cá nhân khác, thông tin người đại diện khiếu nại đối với cơ quan, tổ chức.
 • Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại dựa vào các quy định về thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính.
 • Đối tượng bị khiếu nại: Khách hàng cần cung cấp các thông tin về quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà khách hàng cho rằng các quyết định hành chính và hành vi hành chính bị khiếu nại, ghi rõ số hiệu ngày ban hành (nếu có) và các bằng chứng về tính xác thực của đối tượng.
 • Nội dung cụ thể về vụ việc, lý do khiếu nại: Khách hàng cung cấp rõ thông tin vụ việc xảy ra như thế nào, từng thời điểm, mốc thời gian và sự kiện diễn ra cụ thể, được cấp có thẩm quyền giải quyết ra sao. Đặc biệt cần cung cấp thông tin nội dung khiếu nại về quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính một cách rõ ràng, ngắn gọn nhưng đầy đủ và trung thực để từ đó Luật Việt An sẽ có những tư vấn cụ thể về quyền và lợi ích của khách hàng bị xâm phạm dựa trên các căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn.
 • Đề nghị xem xét, yêu cầu giải quyết của quý khách hàng.
 • Tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, văn bản và chứng cứ có giá trị kèm theo (Giấy xác minh nơi cư trú, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay sổ hộ khẩu, Quyết định hành chính bị khiếu nại,… đã được công chứng chứng thực).

Lưu ý về điều kiện khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 sửa đổi, bổ sung năm 2021, người khiếu nại cần phải đáp ứng các điều kiện dưới đây để thực hiện quyền khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai:

 • Người khiếu nại phải là người sử dụng đất, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất – đối tượng chịu sự tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính giải quyết tranh chấp đất đai mà mình khiếu nại.
 • Căn cứ để thực hiện quyền khiếu nại là khi người khiếu nại khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
 • Người thực hiện việc khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trong trường hợp khiếu nại thông qua người đại diện thì người đó phải có người đại diện hợp pháp thực hiện thay mình quyền khiếu nại.
 • Việc khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai chưa được tòa án có thẩm quyền thụ lý để giải quyết, có bản án hoặc quyết định của Tòa án.
 • Người khiếu nại làm đơn gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai trong thời hiệu, thời hạn khiếu nại theo quy định hoặc trong trường hợp đã hết thời hiệu, thời hạn khiếu nại nhưng vì lý do chính đáng.

Dịch vụ tư vấn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai của Luật Việt An

Để đảm bảo đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai được chính xác, đầy đủ và phù hợp quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho người khiếu nại, việc tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý, hỗ trợ soạn thảo văn bản, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền là vô cùng cần thiết. Sử dụng dịch vụ của Luật Việt An, quý khách hàng sẽ được:

 • Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại theo yêu cầu.
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục khiếu nại.
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp.
 • Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng theo dõi quá trình khiếu nại và phúc đáp cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ thủ tục khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật đất đai

  Tư vấn pháp luật đất đai

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO