Các mẫu đơn tố tụng hành chính

62 biểu mẫu tố tụng hành chính của Hội đồng thẩm phán số 02

62 biểu mẫu tố tụng hành chính của Hội đồng thẩm phán số 02

60 biểu mẫu tố tụng hành chính của Hội đồng thẩm phán được ban hành hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP,  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Mẫu số 01-HC   (Download – Mẫu biểu) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...» Chi tiết

Mẫu số 22-HC Bản án hành chính sơ thẩm

Mẫu số 22-HC Bản án hành chính sơ thẩm

Mẫu số 22-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   TÒA ÁN NHÂN DÂN……..(1) Bản án số:……/………. (2)/HC-ST Ngày: ……….–……….–……. (3) V/v khiếu kiện ……………….(4) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...» Chi tiết

Mẫu số 21-HC Biên bản nghị án

Mẫu số 21-HC Biên bản nghị án

Mẫu số 21-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   TÒA ÁN NHÂN DÂN…..(1)     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     BIÊN BẢN...» Chi tiết

Mẫu số 20-HC Biên bản phiên toà sơ thẩm

Mẫu số 20-HC Biên bản phiên toà sơ thẩm

Mẫu số 20-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   TÒA ÁN NHÂN DÂN…….(1)  CỘng hÒA xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  BIÊN BẢN PHIÊN TÒA SƠ THẨM...» Chi tiết

Mẫu số 19-HC Quyết định tạm ngừng phiên tòa

Mẫu số 19-HC Quyết định tạm ngừng phiên tòa

Mẫu số 19-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   TÒA ÁN NHÂN DÂN….. (1) Số:…../…../QĐST-HC (2)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………., ngày...» Chi tiết

Mẫu số 18-HC Quyết định hoãn phiên toà

Mẫu số 18-HC Quyết định hoãn phiên toà

Mẫu số 18-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   TÒA ÁN NHÂN DÂN….. (1) Số:…../….. (2)/QĐST-HC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ………….,...» Chi tiết

Mẫu số 17-HC Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 17-HC Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 17-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN…… (1) Số:……/…… (2)/QĐXXST-HC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ……, ngày……...» Chi tiết

Mẫu số 16-HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

Mẫu số 16-HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

Mẫu số 16-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   TÒA ÁN NHÂN DÂN…… (1)   Số:……/…… (2)/QĐXXST-HC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ...» Chi tiết

Mẫu số 15-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 15-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 15-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP, Luật tố tụng hành chính 2015  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   TÒA ÁN NHÂN  DÂN…….(1)   Số:…../….. (2)/QĐST-HC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...» Chi tiết

Mẫu số 14-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Mẫu số 14-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Mẫu số 14-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP, Luật tố tụng hành chính 2015  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN……(1)   Số:…../….. (2)/QĐST-HC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...» Chi tiết

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương