Mẫu số 16-HC Quyết định đưa vụ án hành chính ra xét xử sơ thẩm

Mẫu số 16-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

 ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN…… (1)

 

Số:……/…… (2)/QĐXXST-HC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……., ngày…… tháng…… năm……

QUYẾT ĐỊNH

ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ

 

Căn cứ vào các điều 38, 130, 131 và 146 của Luật tố tụng hành chính;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số …../…. /TLST-HC ngày….. tháng….. năm…….. (3);

QUYẾT ĐỊNH:

  1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về:(4)…………………………, giữa:

Người khởi kiện:(5)………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Người bị kiện:(6)……………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Người có quyền lơi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(7)………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Thời gian mở phiên tòa:……giờ….. phút, ngày…… tháng…… năm……………

Địa điểm mở phiên tòa:…………………………………………………………………….

Vụ án được xét xử công khai (hoặc xét xử kín).

  1. Những người tiến hành tố tụng:(8)

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông (Bà)…………………………………………..

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người): Ông (Bà)…..

Thẩm phán dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)…………………………………………..

Các Hội thẩm nhân dân: Ông (Bà)……………………………………………………..

Hội thẩm nhân dân dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)………………………………..

Thư ký phiên tòa: Ông (Bà)(9)………………………………………………………..

Thư ký phiên tòa dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)……………………………..

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân(10)……………… tham gia phiên tòa:

Ông (Bà)………………………………………………………………….. – Kiểm sát viên

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân dự khuyết (nếu có):………………..

  1. Những người tham gia tố tụng khác (nếu có):(11)………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– Theo khoản 2 Điều 146 Luật tố tụng hành chính;

– Lưu hồ sơ vụ án.

ThẨm phán

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 16-HC:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh H).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử (ví dụ:
Số: 199/2017/QĐST-HC).

(3) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ:
Số 50/2017/TLST-HC ngày 12 tháng 6 năm 2017).

(4) Ghi trích yếu vụ án (ví dụ: “Về khiếu kiện quyết định thu hồi đất”).

(5) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị khởi kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(8) Nếu Hội đồng xét xử gồm ba người thì chỉ ghi họ tên của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, bỏ dòng “Thẩm phán..”.; đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ tên của hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm người, thì ghi họ tên của Thẩm phán, họ tên của cả ba Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu có Hội thẩm nhân dân dự khuyết, thì ghi họ tên của Hội thẩm nhân dân dự khuyết.

(9) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên tòa.

(10) Ghi tương tự hướng dẫn tại điểm (1) nhưng thay các chữ “Tòa án nhân dân” bằng “Viện kiểm sát nhân dân”.

(11) Ghi họ tên, địa chỉ của những người tham gia tố tụng khác (nếu có).

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

Email: saigon@luatvietan.vn

Dong Van Thuc Viet An home

Skype - Tiếng Việt

Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

Skype - English

Pháp luật hành chính

Hoa Giai Thanh

Quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính

Mẫu số 16-HC Quyết định đưa vụ án hành chính ra xét xử sơ thẩm
Phat

Giao nộp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án hành chính

Mẫu số 16-HC Quyết định đưa vụ án hành chính ra xét xử sơ thẩm
Xu phat hanh chinh

Mẫu số 22-HC Bản án hành chính sơ thẩm

Mẫu số 16-HC Quyết định đưa vụ án hành chính ra xét xử sơ thẩm
Hoa Giai Thanh

Tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành

Mẫu số 16-HC Quyết định đưa vụ án hành chính ra xét xử sơ thẩm

Mẫu số 09-HC Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án

Mẫu số 16-HC Quyết định đưa vụ án hành chính ra xét xử sơ thẩm
CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương