Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trong năm 2024 cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công của năm 2023 phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật thuế Việt Nam. Theo Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm. Như vậy, năm 2024 thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thời hạn khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân với thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế của năm 2023 là chậm nhất vào ngày 02 tháng 5 năm 2024. Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật nói chung và pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng, Đại lý Thuế Việt An luôn là đơn vị tin cậy để cá nhân uỷ quyền thực hiện các thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm 2024. Liên hệ chúng tôi để được nhận những ưu đãi lớn cho năm mới đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Dịch vụ quyet toan thue TNCN

Theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam, hàng năm cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có thể tự quyết toán hoặc ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay.  Nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng tổ chức, cá nhân, Đại lý thuế Việt An tư vấn hướng dẫn thủ tục quyết toán thuế cá nhân như sau:

Các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm.
 • Cá nhân có số thuế nộp thừa có đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
 • Cá nnhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.
 • Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

 • Cá nhân có số thuế phải nộp thêm thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2023 chậm nhất là ngày 30/03/2024.
 • Cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo thì cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào kể từ ngày kết thúc năm tính thuế. Theo đó, đối với đối tượng này có thể nộp sau ngày 30/03/2024  mà không bị phạt vi phạm.

Điều kiện cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức cho Đại lý thuế

 • Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp cá nhân làm việc không đủ 12 tháng trong năm tại tổ chức, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đủ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay, tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động để tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và QTT TNCN thay cho người lao động.
 • Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ – con, Trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền QTT như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

Xác định nộp hồ sơ quyết toán thuế

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong nămthì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
 • Cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.
 • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

Cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) bao gồm:

 • Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.
 • Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào.
 • Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.
 • Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào.
 • Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.
 • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • Bản chụp các chúng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
 • Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học trong năm tính thuế (nếu có).
 • Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.
 • Cá nhân nộp tờ khai quyết toán TNCN file XML qua hệ thống http://canhan.gdt.gov.vn/ sau đó gửi hồ sơ cứng tới nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Đại lý thuế Việt An

 • Ảnh chụp CCCD/CMND đăng ký mã số thuế cá nhân;
 • Thông tin người phụ thuộc (nếu có);
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đơn vị chi trả thu nhập cấp cho người lao động;
 • Thư xác nhận thu nhập hoặc chứng từ xác nhận thu nhập

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Đại lý thuế Việt An

 • Tư vấn cho khách hàng các quy định pháp luật thuế nói chung và pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng;
 • Tư vấn cho khách hàng các quy định và trình tự, thủ tục, hồ sơ về quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có sự ủy quyền của khách hàng, bao gồm: chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ quyết toán tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt khách hàng sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu;
 • Thực hiện các dịch vụ liên quan đến quyết toán thuế khác khi khách hàng có nhu cầu.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Đại lý thuế Việt An

Sử dụng dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Đại lý thuế Việt An giúp doanh nghiệp, cá nhân phát sinh nghĩa vụ quyết toán thuế được hưởng nhiều lợi ích. Dưới đây là một số lý do tại sao Quý khách hàng nên sử dụng dịch vụ này tại Đại lý thuế Việt An:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân liên quan đến việc thu thập thông tin, tính toán số thuế phải nộp, lập báo cáo tài chính và các thủ tục pháp lý liên quan. Việc này đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Thông qua dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Viêt An Quý khách hàng đã chuyển giao công việc này cho các chuyên gia có kinh nghiệm, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí phát sinh không đáng có.
 • Đảm bảo tuân thủ luật pháp: Hệ thống thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Sử dụng dịch vụ quyết toán thuế giúp đảm bảo rằng bạn tuân thủ đúng các quy định pháp luật thuế hiện hành. Các chuyên gia thuế của Việt An sẽ cung cấp cho bạn sự tư vấn và hỗ trợ để đảm bảo rằng bạn không vi phạm luật thuế và tránh những rủi ro pháp lý, cũng như bị xử phạt vi phạm.
 • Tối ưu hóa lợi tức tài chính: Dịch vụ quyết toán thuế cũng giúp bạn tối ưu hóa lợi tức tài chính. Chuyên gia thuế của Đại lý thuế Việt An sẽ giúp bạn tìm hiểu về các quy định thuế, các khoản giảm trừ và các chiến lược quản lý thuế để giảm thiểu số thuế phải nộp và tăng lợi nhuận cá nhân.
 • Giảm thiểu sai sót: Làm việc với chuyên gia quyết toán thuế của Việt An giảm thiểu rủi ro phát sinh sai sót trong quyết toán thuế. Ngay cả một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm phạt tiền và tiền thuế phát sinh. Với dịch vụ chuyên nghiệp của Đại lý thuế Việt An giúp Quý khách hàng đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của quyết toán thuế.
 • Tư vấn thuế chuyên sâu: Chuyên gia quyết toán thuế của Đại lý thuế Việt An có kiến thức sâu về hệ thống thuế và luật pháp liên quan. Việt An có thể cung cấp cho Quý khách hàng sự tư vấn và hướng dẫn về các vấn đề thuế phức tạp như đầu tư, kế hoạch tài chính cá nhân và quản lý thuế. Sử dụng dịch vụ này giúp doanh nghiệp, cá nhân hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình và đưa ra quyết định thông minh hơn về thuế.
 • Với các lý do đó, Quý khách hàng còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Đại lý thuế Việt An. Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian, đảm bảo tuân thủ luật pháp, tối ưu hóa chi phí tài chính, giảm thiểu sai sót và nhận được tư vấn thuế chuyên sâu. Điều này giúp Quý khách hàng tập trung vào công việc chính của mình và giảm bớt áp lực về việc quyết toán, kê khai thuế thu nhập cá nhân.
 • Đại lý thuế Việt An cam kết đảm bảo các số liệu nộp lên cơ quan thuế luôn được chính xác.
 • Đại lý thuế Việt An chịu trách nhiệm giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo thực tế.
 • Đại lý thuế Việt An chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo hợp đồng dịch vụ đã ký kết nếu xảy ra sai sót trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn về mặt pháp lý, hỗ trợ về mặt thủ tục liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân nói riêng và các lĩnh vực thuế khác, xin vui lòng liên hệ Đại lý thuế Việt An để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO