văn bản pháp luật

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh Lữ Hành Quốc Tế

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh Lữ Hành Quốc Tế

CÔNG TY TNHH X ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày … …tháng… …năm 2020   THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ Kính gửi: Tổng cục Du lịch Tên doanh nghiệp: Tên giao dịch: Tên...» Chi tiết

Luật nhà ở số 65/2014/QH13

Luật nhà ở số 65/2014/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014         LUẬT NHÀ Ở Tải văn bản về: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;...» Chi tiết

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 47/2014/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014 LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Tải văn bản: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...» Chi tiết

Luật đầu tư công 49/2014/QH13

Luật đầu tư công 49/2014/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 49/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014   LUẬTĐẦU TƯ CÔNG Tải văn bản về :  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành...» Chi tiết

thumbnail

Nghị định số 125/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 125/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2011/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM...» Chi tiết

thumbnail

Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 222/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân...» Chi tiết

Thông tư 12/2012/TT-BTTTT

Thông tư 12/2012/TT-BTTTT

Tên văn bản : Thông tư quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện Loại văn bản : Thông tư Số hiệu : 12/2012/TT-BTTTT Ngày ban hành : 30/07/2012 Cơ quan ban hành : Bộ Thông tin và Truyền thông, Người ký : Nguyễn Bắc Son, Ngày hiệu lực :...» Chi tiết

Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT

Tên văn bản : Thông tư ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch Loại văn bản : Thông tư Số hiệu : 38/2012/TT-BNNPTNT Ngày ban hành : 02/08/2012 Cơ quan ban hành : Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Người ký : Cao Đức Phát, Ngày hiệu lực...» Chi tiết

Nghị quyết 37/NQ-CP

Nghị quyết 37/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2012 Trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 7 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2012, quyết nghị những vấn đề sau: 1. Chính phủ thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và...» Chi tiết

Nghị định 61/2012/NĐ-CP

Nghị định 61/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...» Chi tiết

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương