Nghị quyết 37/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2012

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2012

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2012

Trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 7 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2012, quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2012; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2012 đã có chuyển biến tích cực, đúng hướng. Các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 giảm 0,29% so với tháng trước, 7 tháng tăng 2,22% so với tháng 12 năm 2011. Lãi suất cho vay giảm, góp phần tạo niềm tin của thị trường và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Tỷ giá tương đối ổn định, cán cân thanh toán được cải thiện. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao, nhập siêu giảm và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ những năm gần đây. Sản xuất công nghiệp đã có bước phục hồi. Nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển ổn định. Khu vực dịch vụ tăng khá cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm. Cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và những người có công với nước nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông tiếp tục giảm mạnh. Công tác đối ngoại được quan tâm đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế – xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Tăng trưởng kinh tế thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng giảm liên tiếp hai tháng và có chiều hướng giảm ở mức thấp hơn so với định hướng điều hành. Mức tăng trưởng tín dụng thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đề ra, trong khi lãi suất cho vay vẫn còn cao. Nhập khẩu trang thiết bị, nguyên vật liệu giảm mạnh ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu trong thời gian tới. Các doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng chỉ bằng 54,5% tốc độ tăng cùng kỳ năm 2011. Chỉ số tồn kho tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, sức mua thị trường trong nước tăng chậm. Thu ngân sách nhà nước đạt thấp, giải ngân đầu tư phát triển còn chậm. Đời sống của một bộ phận dân cư gặp khó khăn. Tệ nạn xã hội, tội phạm, khiếu nại tố cáo của công dân ở một số nơi còn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, tình hình kinh tế, chính trị khu vực và thế giới vẫn chứa đựng những bất ổn, ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội nước ta.

Tải văn bản về

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0977 86 08 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Hotline: 0933 11 33 66
Mr Dong

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile: 0913 38 07 50

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Yahoo Online

Skype Online

Văn bản pháp luật

Ban hành hệ thống ngành kinh tế của việt nam

Ban hành hệ thống ngành kinh tế

Theo quyết định số 10/2007 của thủ tướng chính phủ Quyết định này Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp: – Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được...
Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Nghị định 61/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ...

02/2000/TT-BTC

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 02/2000/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ DO CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC...
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370