Pháp luật tố tụng hành chính

Pháp luật tố tụng hành chính quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. Luật tố tụng hành chính góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; bảo đảm tính ổn định, thông suốt và hiệu lực của nền hành chính quốc gia.

Mẫu số 22-HC Bản án hành chính sơ thẩm

Mẫu số 22-HC Bản án hành chính sơ thẩm

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 10-HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 10-HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

60 biểu mẫu tố tụng hành chính của Hội đồng thẩm phán ban hành theo nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

62 biểu mẫu tố tụng hành chính của Hội đồng thẩm phán ban hành theo nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 11-HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 11-HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 12-HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 12-HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 01 - Mẫu đơn khởi kiện trong vụ án hành chính

Mẫu số 01 - Mẫu đơn khởi kiện trong vụ án hành chính ban hành do Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao theo nghị quyết số: 02/2017/NQ-HĐTP

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 16-HC Quyết định đưa vụ án hành chính ra xét xử sơ thẩm

Mẫu số 16-HC Quyết định đưa vụ án hành chính ra xét xử sơ thẩm

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 02-HC Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện vụ án trong Tố tụng Hành chính

Mẫu số 02-HC Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện vụ án trong Tố tụng Hành chính

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 17-HC Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 17-HC Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán Việt Nam , Người ký: Nguyễn Hòa Binh

Công văn số 18 của UBTVQH Hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật tố tụng hành chính

Ủy ban thường vụ quốc hội công văn số 18/UBTVQH14-TP hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 31/08/2016 , Nơi ban hành: Ủy ban thường vụ quốc hội , Người ký: Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu

Thông tư liên tịch số 03 Viện kiểm sát nhân và tòa án nhân dân thi hành một số quy định liên quan đến Tố tụng hành chính.

Thông tư liên tịch giữa Viện kiểm sát nhân tối cáo, kết hợp với Tòa án nhân tối cáo ban hành Công văn 03 hướng dẫn thực hiện Luật Tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 31/08/2016 , Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân & Tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm

Nghi định 71 quy đinh thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm với người không thi hành bản án , quyết định của Tòa Án

Nghi định 71 quy đinh thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm với người không thi hành bản án , quyết định của Tòa Án

Ngày ban hành: 01/07/2016 , Nơi ban hành: , Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

93/2015/QH13: Luật tố tụng hành chính 2015

Luật tố tụng hành chính quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Thứ tự hỏi tại phiên tòa cho vụ án Hành Chính

Thứ tự hỏi tại phiên tòa cho vụ án Hành Chính

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Quy định hỏi bên khởi kiện, bên bị kiện, người quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa hành chính

Quy định hỏi bên khởi kiện, bên bị kiện, người quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa hành chính

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương