Pháp luật tố tụng hành chính

Pháp luật tố tụng hành chính quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. Luật tố tụng hành chính góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; bảo đảm tính ổn định, thông suốt và hiệu lực của nền hành chính quốc gia.

Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Những tình tiết, sự kiện nào không phải chứng minh vụ án hành chính

Những tình tiết, sự kiện nào không phải chứng minh vụ án hành chính

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Chứng cứ quy định trong tố tụng hành chính

Chứng cứ quy định trong tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Các nguồn chứng cứ cho vụ án Hành Chính

Các nguồn chứng cứ cho vụ án Hành Chính

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Thủ tục khởi kiện của vụ án Hành Chính

Thủ tục khởi kiện của vụ án Hành Chính xác định điều kiện khởi kiện của vụ án hành chính trong tố tụng hành chính. Được quy định tại điều Điều 117. Thủ tục khởi kiện - Luật tố tụng hành chính 2015

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Giao nộp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án hành chính

Giao nộp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án hành chính

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Đơn khởi kiện cho vụ án hành chính

Khi bắt đầu thực hiện hồ sơ thủ tục cho một vụ án hành chính trong Tố tụng hành chính thì người khởi kiện dựa trên các thông tin đã thu thập và những kiến thức pháp luật của mình viết đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện được quy định tại Điều 118 - Luật tố tụng hành chính 2015, và mẫu đơn số 01 của Hội đồng thẩm phán - Nghị quyết số 02 ngày 13/01/2017.

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Lời khai của đương sự, người làm chứng trong vụ án Hành Chính

Lời khai của đương sự, người làm chứng trong vụ án Hành Chính

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính

Đương sự trong vụ án hành chính gồm những ai? Và họ có quyền và nghĩa vụ như thế nào khi cùng tham gia tố tụng tại phiên tòa trong một vụ án hành chính? Đương sự là người khởi kiện, người bị kiện và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi tham gia phiên tòa họ đều có nghĩa vụ ngang nhau. Theo Điều 55. Quyền, nghĩa vụ của đương sự, Luật tố tụng hành chính 2015 thì Đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng, bao gồm:

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Quyền và nghĩa vụ của người bị kiện trong vụ án Hành chính

Người bị kiện là một trong những đương sự cho vụ án hành chính. Người bị kiện, người khởi kiện, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Ngoài quy định quyền nghĩa vụ tại Điều 55 của Luật tố tụng hành chính 2015, luật này còn quy định Điều 57 về quyền, nghĩa vụ của người bị kiện, theo quy định của Điều 57, người bị kiện sẽ chứng minh tính đúng đắn về quyết định hành chính của mình, hành vi hành chính của người bị kiện theo quy định của pháp luật. Người bị kiện có thể sửa, hủy quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định về việc giải quyết khiếu nại về vụ việc cạnh tranh, danh sách cử chi; dừng, khắc phục hành vi hành chính bị khởi kiện.

Ngày ban hành: 25/11/2015 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày ban hành: 15/05/2014 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Tấn Dũng


CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương