Tin tức pháp luật nghề luật sư

Tin tức pháp luật nghề luật sư – Tin tức pháp luật liên quan đến hành nghề luật sư Việt Nam và Quốc tế. Các thông tin liên quan đến đạo đức hành nghề luật sư, ứng xử hành nghề luật sư, các thông tin liên quan đến đào tạo nghề luật sư, thực tập nghề luật sư, các hình thức vi phạm khi hành nghề luật sư, các hình thức kỷ luật cũng như thi đua khen thưởng trong quá trình hành nghề luật sư.

Công ty luật

Công ty luật

Theo quy đinh tại Điều 34, Luật luật sư 2015 (03/VBHN-VPQH) – Công ty luật được quy đinh tại khoản a, Điều 34 về các loại hình công ty như: Công ty trách nhiệm hữu hạn ( 1 thành viên, 2 thành viên trở lên), Công ty luật hợp danh. Trước đây phổ biến nhất...» Chi tiết

Văn phòng luật sư

Văn phòng luật sư

Theo Điều 33 – Luật luật sư 2015 (03/VBHN-VPQH), Văn phòng luật sư là  tổ chức hành nghề luật sư, và được thành lập theo trình tự thủ tục và điều kiện thành lập theo quy định tại Điều 32 của luật này. Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ...» Chi tiết

Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư

Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư

Căn cứ và Điều 32 – Luật luật sư 2015 (03/VBHN-VPQH), thì điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư ( Văn phòng luật sư, Công ty luật) phải tuân thủ theo đúng quy định của Điều 32, luật này cũng như các quy khác của pháp luật có liên quan đến thành...» Chi tiết

Quyền và nghĩa vụ của luật sư

Quyền và nghĩa vụ của luật sư

Nghề luật sư ở Việt Nam là một nghề cao quý, bởi hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm mục đích góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; góp phần phát triển kinh tế – xã hội, vì sự...» Chi tiết

Thủ tục và hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư

Thủ tục và hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư

Để tham gia và đăng ký gia nhận vào đoàn luật sư tỉnh, thành phố thì đối tượng tham gia phải thực hiện theo quy định các điều của Luật Luật sư 2015: Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều 17. Sau khi đã được Bộ trưởng Bộ tư pháp quyết...» Chi tiết

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, thì người xin cấp chứng chỉ phải đã thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14, Điều 15 của Luật luật sư 2015. Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ...» Chi tiết

Người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư

Người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư

Để trở thành luật sư thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 15 và Điều 14 – Thực tập hành nghề luật sư theo Luật luật sư 2015. Tuy nhiên có những trường hợp được miễn, giảm thời gian thực tập hành nghề luật sư. Dưới đây...» Chi tiết

Người được miễn đào tạo nghề luật sư

Người được miễn đào tạo nghề luật sư

Để trở thành luật sư cần đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điều 10, điều 11, điều 12 của Luật luật sư 2015. Tuy nhiên theo Điều 13, Luật luật sư 2015 số 03/VBHN-VPQH có những trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư. Những người sau đây sẽ được miễn đào...» Chi tiết

Nhận tập sự hành nghề luật sư

Nhận tập sự hành nghề luật sư

Căn cứ thông tư – 19/2013/TT-BTP củ Bộ Tư Pháp, ngày 28 tháng 11 năm 2013, căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013. Thông tư này quy định về việc tập sự hành nghề luật sư, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, quản lý,...» Chi tiết

Các hành vi bị nghiêm cấm với luật sư khi hành nghề

Các hành vi bị nghiêm cấm với luật sư khi hành nghề

Theo điều 9, Luật sư 2015 số 03/VBHN-VPQH quy định các hành vi bị nghiêm cấm với luật sư khi hành nghề. Luật sư phải biết các điều bị nghiêm cấm này để thực hiện công việc liên quan đến hành nghề luật sư, qua đó bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình và...» Chi tiết

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương