Văn bản pháp luật lao động

Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày ban hành: 30/12/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 30/12/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Bộ luật lao động 2019 - Bộ luật số: 45/2019/QH14

Bộ luật lao động 2019 - Bộ luật số: 45/2019/QH14 - Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Ngày ban hành: 20/11/2019 , Nơi ban hành: Quốc hội , Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

29/2019/NĐ-CP

Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 2012

Ngày ban hành: 20/03/2019 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

23/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

Ngày ban hành: 15/08/2017 , Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội , Người ký: Doãn Mậu Diệp

07/2017/NĐ-CP

Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Ngày ban hành: 25/01/2017 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

35/2016/TT-BCT

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2016 , Nơi ban hành: Bộ Công thương , Người ký: Trần Tuấn Anh

153/2016/NĐ-CP

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày ban hành: 14/11/2016 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

1599/QĐ-BHXH

Quyết định 1599/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/10/2016 , Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam , Người ký: Nguyễn Thị Minh

40/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 25/10/2016 , Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội , Người ký: Doãn Mậu Diệp

11/2016/NĐ-CP

Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày ban hành: 03/02/2016 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

Bộ luật lao động 2012 - Luật số: 10/2012/QH13

Bộ luật lao động 2012 - Luật số: 10/2012/QH13, Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Ngày ban hành: 18/06/2012 , Nơi ban hành: Quốc hội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Bộ luật lao động 2012

Bộ luật lao động 2012 - 10/2012/QH13

Ngày ban hành: 18/06/2012 , Nơi ban hành: Quốc hội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương