Giấy phép quảng cáo

Trong nền kinh tế thị trường hội nhập và phát triển như hiện nay, quảng cáo là một trong những phương thức mà doanh nghiệp, công ty thường xuyên sử dụng để truyền tải hình ảnh về hàng hóa, dịch vụ của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu được lợi nhuận.

Theo pháp luật về quảng cáo của Việt Nam, quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân. Một doanh nghiệp, công ty, tổ chức muốn được phép quảng cáo cần phải đáp ứng một số những yêu cầu nhất định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Quảng cáo 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018;
 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Thủ tục cấp giấy phép quảng cáo sản phẩm

Điều kiện xin cấp phép quảng cáo

 • Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc vào danh mục cấm quảng cáo sẽ được tiến hành quảng cáo theo quy định của Luật Quảng cáo 2012 và phải đáp ứng được những yêu cầu chung theo pháp luật quảng cáo, chẳng hạn: (i) Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (ii) Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật; (iii) Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.
 • Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo bao gồm: Thuốc lá; Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên; Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo; Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục; Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực; Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.
 • Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường. Bao gồm: thuốc; mỹ phẩm; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng tronglĩnh vực gia dụng và y tế; sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ; thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế; thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật; thuốc thú y, vật tư thú y; phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi. Đối với nhóm sản phẩm đặc biệt này, ngoài những yêu cầu chung, doanh nghiệp tổ chức tiến hành quảng cáo còn phải đáp ứng những yêu cầu nhất định đối với từng ngành cụ thể.

Trình tự, thủ tục xin cấp phép quảng cáo

Khi tiến hành quảng cáo; Doanh nghiệp, công ty, tổ chức phải xác định phương thức tiến hành quảng cáo để từ đó chuẩn bị bồ hồ sơ cho phù hợp với từng phương thức cũng như nắm rõ được trình tự, thủ tục của từng hình thức quảng cáo.

Quảng cáo trên báo nói, báo hình

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp  phép quảng cáo trên báo nói, báo hình

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo;
 • Ý kiến của cơ quan chủ quản;
 • Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí. Trong trường hợp cơ quan báo chí có nhu cầu thay đổi nội dung giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo phải gửihồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép đến cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép gồm:

 • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép;
 • Bản sao có chứng thực giấy phép đang có hiệu lực.

Trình tự, thủ tục xin cấp phép

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xem xét cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo cho cơ quan báo chí; trường hợp không cấp giấy phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xem xét, cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung cho cơ quan báo chí; trường hợp không cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo hoặc cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung; cơ quan cấp giấy phép phải gửi bản sao giấy phép đã cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi cơ quan báo chí đặt trụ sở chính để phối hợp trong công tác quản lý.

Quảng cáo trên biển báo, bảng quảng cáo, băng rôn

Thủ tục cấp giấy phép quảng cáo sản phẩm trên biển báo, bảng quảng cáo, băng rôn.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn gồm:

 • Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo;
 • Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;
 • Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức;
 • Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn;
 • Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;
 • Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng.

Trình tự, thủ tục xin cấp phép:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, sản phẩn, hàng hóa, dịch vụ còn có thể được quảng cáo trên một số những nền tảng khác như: quảng cáo trên thiết bị điện tử đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác; quảng cáo trên các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác; quảng cáo trên hộp đèn và phương tiện giao thông; quảng cáo trong chương trình văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tổ chức sự kiện, đoàn người thực hiện quảng cáo, vật thể quảng cáo…Đối với mỗi loại hình quảng cáo cụ thể, doanh nghiệp thực hiện việc quảng cáo phải đáp ứng một số những điều kiện quy định cụ thể tại Luật Quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Trên đây là nội dung liên quan đến thủ tục cấp giấy phép quảng cáo sản phẩm. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc, vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để biết thêm thông tin chi tiết.

Mục lục
Mục lục
Ẩn

  Luật sư chuyên trách

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
  0979 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  TƯ VẤN ĐẦU TƯ
  09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư
  TƯ VẤN KẾ TOÁN - THUẾ
  09 888 567 08
  Tư vấn kế toán thuế
  TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP CON
  0966 83 66 08
  Tư vấn xin giấy phép con
  TƯ VẤN HỢP ĐỒNG
  0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng
  Hà Nội là trung tâm kinh tế chính trị của cả nước. Thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các hoạt động kinh doanh tại thủ đô. Một trong những hoạt động kinh doanh vô…
  Doanh nghiệp tại huyện Phúc Thọ sau khi thành lập công ty du lịch và đăng ký mã ngành du lịch theo quy đinh tại Quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg. Sau khi đã được sở kế hoạch đầu tư cấp Giấy…
  Thực phẩm chức năng được hiểu là thực phẩm bổ sung thêm các chất cần thiết cho con người nhất là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc bất kỳ ai muốn bổ sung thêm các chất mà…
  Cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành nghề sản xuất, buôn bán thuốc thú y muốn mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm hiệu quả cần phải thực hiện quảng cáo theo đúng quy định pháp luật…
  Cơ sở pháp lý Luật Quảng cáo 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành…

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat