Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Kinh tế Hàn Quốc đã trải qua quá trình phát triển phi thường, vươn lên từ một quốc gia nghèo sau chiến tranh trở thành một nền kinh tế tiên tiến hàng đầu thế giới. Hiện nay, Hàn Quốc là một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài (FDI) trong những thập kỷ qua. Hàn Quốc có nền kinh tế vĩ mô ổn định với tỷ lệ tăng trưởng GDP cao, lạm phát thấp và môi trường chính trị ổn định. Điều này tạo ra sự an tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hàn Quốc có thị trường nội địa lớn với 51 triệu dân có thu nhập cao và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng. Đây là thị trường hấp dẫn cho các công ty nước ngoài muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Hàn Quốc đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với các quốc gia và khu vực trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và ASEAN. Điều này giúp giảm thuế quan và rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc đưa ra nhiều ưu đãi thuế và các chính sách hỗ trợ khác cho các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này bao gồm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, trợ cấp cho nghiên cứu và phát triển, và hỗ trợ tiếp cận thị trường. Vì vậy, việc cạnh tranh trong kinh doanh tại Hàn Quốc là vấn đề ưu tiên hàng đầu, để có thể phân biệt thương hiệu của mình với các đối thủ khác, doanh nghiệp cần lưu ý đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng sơ bộ thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc qua bài viết dưới đây.

Sở hữu trí tuệ tại Hàn Quốc

Cơ sở pháp lý

 • Luật Nhãn hiệu (được sửa đổi đến Luật số 19809 ngày 31 tháng 10 năm 2023)

Khái niệm “nhãn hiệu” tại Hàn Quốc

Nhãn hiệu được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả các phương thức thể hiện hợp lý được sử dụng để phân biệt hàng hóa của một doanh nghiệp với hàng hóa của doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, Luật Nhãn hiệu của Hàn Quốc (sau đây gọi tắt là “Luật”) quy định những yếu tố nào được bảo hộ như một nhãn hiệu.

Luật Nhãn hiệu đã được sửa đổi nhiều lần theo thời gian:

 • Trước ngày 01/07/2007: Luật chỉ bảo hộ các yếu tố như ký hiệu, chữ cái, biểu đồ, hình khối ba chiều hoặc sự kết hợp của các yếu tố này, cùng với sự kết hợp màu sắc của nhãn hiệu.
 • Từ ngày 01/07/2007: Phạm vi bảo hộ được mở rộng, bao gồm:
  • Nhãn hiệu chỉ sử dụng một màu hoặc sự kết hợp nhiều màu.
  • Hình ảnh chuyển động.
  • Tất cả các loại dấu hiệu nhận biết bằng thị giác khác.

Cập nhật theo Hiệp định Thương mại Tự do Hàn Quốc – EU (ROK-EU FTA): Luật được sửa đổi để từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu nếu nhãn hiệu đó giống hoặc tương tự với một chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ bởi Hiệp định FTA và luật pháp Hàn Quốc.

Cập nhật theo Hiệp định Thương mại Tự do Hàn Quốc – Mỹ (ROK-US FTA): Luật được sửa đổi để cho phép đăng ký nhãn hiệu cho các loại hình nhãn hiệu phi hình ảnh như âm thanh và mùi hương.

Ngoài ra, Luật cũng quy định:

 • Không bảo hộ các dấu hiệu không có chức năng phân biệt hàng hóa của một doanh nghiệp với doanh nghiệp khác.
 • Không bảo hộ các thiết kế chỉ nhằm mục đích thẩm mỹ hoặc là giá niêm yết, không liên quan đến việc nhận biết chủ sở hữu.
 • Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận thể được coi là nhãn hiệu.

Các khái niệm khác:

 • Nhãn hiệu chứng nhận: Là một dấu hiệu do tổ chức chứng nhận sử dụng để chứng nhận và quản lý chất lượng, nguồn gốc, phương thức sản xuất hoặc các đặc điểm khác của hàng hóa.
 • Nhãn hiệu tập thể: Là một dấu hiệu do tổ chức phi lợi nhuận sử dụng để nhận biết tổ chức đó (ví dụ: Hội Chữ Thập Đỏ Quốc gia Hàn Quốc, Phòng Thương mại Junior, Câu lạc bộ Rotary, Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc, v.v.).

Điều kiện đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Ai có thể đăng ký?

 • Cá nhân (bao gồm công dân Hàn Quốc và người nước ngoài)
 • Pháp nhân (công ty, tổ chức)
 • Người đồng quản lý sử dụng nhãn hiệu cho một doanh nghiệp

Điều kiện đăng ký đối với người nước ngoài: Người nước ngoài có thể đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc, nhưng điều kiện của họ phụ thuộc vào:

 • Hiệp ước: Các thỏa thuận giữa Hàn Quốc và quốc gia quê hương của người nước ngoài về quyền sở hữu trí tuệ.
 • Nguyên tắc đối đãi tương hỗ: Nếu Hàn Quốc cấp quyền nhãn hiệu cho công dân của quốc gia người nước ngoài, người nước ngoài đó có khả năng được hưởng quyền tương tự tại Hàn Quốc.

Yêu cầu đăng ký

Có hai loại yêu cầu chính để đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc:

 • Yêu cầu về thủ tục: Những yêu cầu này liên quan đến quy trình nộp đơn, bao gồm loại đơn, biểu mẫu và lệ phí.
 • Yêu cầu về bản chất: Những yêu cầu này tập trung vào các đặc điểm của bản thân nhãn hiệu và đảm bảo rằng nó có tính độc đáo cần thiết để đăng ký. Yêu cầu này bao gồm yêu cầu tích cực và hạn chế.
  • Yêu cầu tích cực (Tính độc đáo): Yếu tố quan trọng nhất là nhãn hiệu phải độc đáo. Nó phải phân biệt rõ ràng hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn với hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác. Luật Nhãn hiệu hạn chế đăng ký các dấu hiệu thiếu tính độc đáo, chẳng hạn như:
   • Tên gọi hoặc mô tả chung của hàng hóa (ví dụ: “đồ ăn nhẹ” cho đồ ăn nhẹ)
   • Dấu hiệu thông thường đã được sử dụng trong ngành (ví dụ: “Tex” cho hàng dệt may)
   • Tên địa lý (trừ khi được sử dụng như một chỉ dẫn địa lý)
   • Dấu hiệu đơn giản và phổ biến (ví dụ: số, chữ cái riêng lẻ)
   • Khẩu hiệu hoặc cụm từ chung chung
  • Yêu cầu tiêu cực (Không có rào cản pháp lý): Nhãn hiệu không được vi phạm trật tự công cộng, đạo đức tốt hoặc quyền của người khác.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu lên Văn phòng Sở hữu Trí Tuệ Hàn Quốc (KIPO), bạn cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Mẫu đơn đăng ký: Mẫu đơn phải nêu rõ các thông tin sau:
  • Tên và địa chỉ của người nộp đơn (bao gồm tên của người đại diện theo pháp luật nếu người nộp đơn là pháp nhân).
  • Nhãn hiệu.
  • Danh sách hàng hóa được bảo hộ và phân loại theo Phân loại Nice.
  • Ngày nộp đơn.
  • Quốc gia và ngày nộp đơn ưu tiên (nếu yêu cầu quyền ưu tiên).
 • Mẫu nhãn hiệu (10 bản):
  • 10 bản sao rõ ràng của nhãn hiệu với kích thước tối đa 8cm x 8cm.
  • Nộp trong thời hạn do KIPO yêu cầu nếu không nộp cùng lúc với đơn đăng ký.
 • Giấy chứng nhận quyền ưu tiên (nếu có): Người nộp đơn có quốc gia là thành viên của Công ước Paris hoặc theo hiệp định song phương giữa hai chính phủ liên quan hoặc trên cơ sở đối đãi tương hỗ có thể yêu cầu quyền ưu tiên trong đơn đăng ký nhãn hiệu. Để được hưởng quyền ưu tiên, đơn đăng ký phải được nộp tại Hàn Quốc trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn ưu tiên. Tài liệu ưu tiên phải được nộp cho KIPO trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký
 • Giấy ủy quyền (nếu cần): Nộp trong thời hạn do KIPO yêu cầu nếu không nộp cùng lúc với đơn đăng ký.

.Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Loại phí Phí (KRW)
Phí nộp đơn thương hiệu cho mỗi nhóm (Điện tử) 52.000
Phí nộp đơn thương hiệu cho mỗi nhóm (Bản giấy) 62.000
Phí bổ sung cho mỗi nhóm hàng hóa được chỉ định vượt quá 10 đối với mỗi nhóm (Điện tử & Bản giấy) 2.000
Yêu cầu quyền ưu tiên (Điện tử) 18.000
Yêu cầu quyền ưu tiên (Bản giấy) 20.000
Yêu cầu thẩm định quyền ưu tiên 160.000
Phí cấp văn bằng cho một nhóm 201.000
Phí cấp văn bằng thêm mỗi nhóm 2.000

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hàn Quốc thông qua theo Hệ thống Madrid

Hệ thống Madrid là một giải pháp thuận tiện và hiệu quả chi phí để đăng ký và quản lý nhãn hiệu toàn cầu. Nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế duy nhất và thanh toán một lần lệ phí để đăng ký bảo hộ trong tới 130 quốc gia. Chủ đơn có thể sửa đổi, gia hạn hoặc mở rộng danh mục nhãn hiệu toàn cầu của mình thông qua một hệ thống tập trung.

Thỏa ước Madrid:

 • Thỏa ước Madrid cho phép các chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu của họ tại một quốc gia thành viên duy nhất (“quốc gia xuất xứ”) và sau đó mở rộng bảo hộ sang các quốc gia thành viên khác (“quốc gia chỉ định”) thông qua một đơn đăng ký quốc tế duy nhất.

Nghị định thư Madrid:

 • Hàn Quốc gia nhập Nghị định thư Madrid vào ngày 10 tháng 04 năm 2003.
 • Nghị định thư Madrid hiện đại hóa và đơn giản hóa hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu được thiết lập theo Thỏa ước Madrid.
 • Nghị định thư Madrid cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ định thêm các quốc gia thành viên vào một đơn đăng ký quốc tế đã được nộp theo Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid

Đơn Madrid bao gồm Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam và Đơn Madrid có chỉ định Hàn Quốc.

Đối với Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam, người nộp đơn phải nộp thông qua cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, tức là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Theo Điều 25 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam bao gồm các tài liệu sau đây:

 • Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (Mẫu số 01 bằng tiếng Việt tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP);
 • 02 tờ khai MM2 theo mẫu của Văn phòng quốc tế bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;
 • 02 mẫu nhãn hiệu đúng như nhãn hiệu trong đơn đăng ký đã được nộp tại Việt Nam (đơn cơ sở) hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (đăng ký cơ sở);
 • 02 tờ khai MM18 bằng tiếng Anh (nếu đơn có chỉ định Hoa Kỳ);
 • Văn bản uỷ quyền bằng tiếng Việt (Theo mẫu của Công ty luật Việt An);
 • Chứng từ nộp phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam;
 • Các tài liệu khác có liên quan (nếu cần).

Lệ phí nộp đơn thông qua Hệ thống Madrid

Các lệ phí bao gồm:

 • Lệ phí cơ bản (653 franc Thụy Sĩ; hoặc 903 franc Thụy Sĩ cho một nhãn hiệu màu sắc) (Lưu ý! Giảm giá 90% áp dụng nếu chủ đơn nộp đơn ở Văn phòng Sở hữu trí tuệ của một quốc gia đang phát triển ít nhất); và

Các lệ phí bổ sung tùy thuộc vào nơi chủ đơn muốn bảo hộ nhãn hiệu của mình và số lượng nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ đơn muốn bao đăng ký. Để mở rộng phạm vi địa lý, hoặc sửa đổi hoặc gia hạn đăng ký quốc tế của mình, chủ đơn sẽ phải thanh toán các lệ phí bổ sung.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc của Công ty Luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu nhãn hiệu tại Hàn Quốc;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu nhãn hiệu trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Hàn Quốc.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO