Văn bản pháp luật

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 25/11/2020 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Nghị định 122/2020/NĐ-CP thủ tục thành lập doanh nghiệp, bảo hiểm, đăng ký hóa đơn

Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 liên thông thủ tục thành lập doanh nghiệp, bảo hiểm, đăng ký hóa đơn

Ngày ban hành: 15/10/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

03/VBHN-VPQH - Văn bản hợp nhất, Luật luật sư 2015

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư[2], hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 31/08/2020 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc

Nghị Quyết Số 104 về Thi hành luật Tố Tụng Hành Chính

Kể từ ngày Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2016):

Ngày ban hành: 25/08/2020 , Nơi ban hành: , Người ký: Củ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ 201

Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc. Bộ Quy tắc này thay thế Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam được Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua và ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2011.

Ngày ban hành: 13/08/2020 , Nơi ban hành: HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC , Người ký: LS.TS Đỗ Ngọc Thịnh

Luật đầu tư 2020

Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 vào ngày 17/6/2020, chính thức thay thế Luật Đầu tư 2014. Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trừ một số quy định tại Khoản 2 Điều 76.

Ngày ban hành: 17/06/2020 , Nơi ban hành: Quốc hội , Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày ban hành: 09/04/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 41/2020/NĐ - CP về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về viêc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2020

Ngày ban hành: 08/04/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Ngày ban hành: 30/03/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh

Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh

Ngày ban hành: 24/03/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

THÔNG TƯ 02 - QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ

Thông tư này quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (sau đây gọi chung là bồi dưỡng); trách nhiệm của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư đối với việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thông tư này áp dụng đối với các luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày ban hành: 15/03/2020 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Phan Trí Hiếu

Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh vận tải bằng ô tô

Nghị định 10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày ban hành: 17/01/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Mẫu số 14-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 14-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Ngày ban hành: 13/01/2020 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Nghị định 03/2020 về trang thiết bị y tế

Nghị định 03/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Ngày ban hành: 01/01/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Bộ luật lao động 2019 - Bộ luật số: 45/2019/QH14

Bộ luật lao động 2019 - Bộ luật số: 45/2019/QH14 - Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Ngày ban hành: 20/11/2019 , Nơi ban hành: Quốc hội , Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương