Văn bản pháp luật

Nghị định 52/2021/NĐ-CP

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Ngày ban hành: 19/04/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Lê Minh Khái

Nghị định 50/2021/NĐ-CP: quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án PPP với các nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là dự án PPP). Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Nghị định này để xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn khác.

Ngày ban hành: 01/04/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 47/2021/NĐ-CP: Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp QP-AN và công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Ngày ban hành: 01/04/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Ngày ban hành: 29/03/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 30/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014

Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở.

Ngày ban hành: 26/03/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020

Cụ thể, ban hành kèm theo Nghị định là Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục II, trong đó, bổ sung thêm 1 số ngành nghề, đơn cử với lĩnh vực Nông nghiệp thuộc nhóm ưu đãi đầu tư, bổ sung

Ngày ban hành: 26/03/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày ban hành: 18/03/2021 , Nơi ban hành: Bộ Tài chính , Người ký: Trần Xuân Hà

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP), gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày ban hành: 09/02/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 04/01/2021.

Ngày ban hành: 04/01/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 30/12/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày ban hành: 30/12/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 25/11/2020 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Nghị định 122/2020/NĐ-CP thủ tục thành lập doanh nghiệp, bảo hiểm, đăng ký hóa đơn

Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 liên thông thủ tục thành lập doanh nghiệp, bảo hiểm, đăng ký hóa đơn

Ngày ban hành: 15/10/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

03/VBHN-VPQH - Văn bản hợp nhất, Luật luật sư 2015

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư[2], hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 31/08/2020 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc

Nghị Quyết Số 104 về Thi hành luật Tố Tụng Hành Chính

Kể từ ngày Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2016):

Ngày ban hành: 25/08/2020 , Nơi ban hành: , Người ký: Củ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương