Văn bản pháp luật

Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2021

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Ngày ban hành: 19/04/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Lê Minh Khái

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT về mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

Theo đó, các biểu mẫu được ban hành mới theo quy định tại Luật đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP , đơn cử một số mẫu áp dụng đối với nhà đầu

Ngày ban hành: 09/04/2021 , Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Người ký: Nguyễn Chí Dũng

Nghị định 50/2021/NĐ-CP: quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án PPP với các nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là dự án PPP). Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Nghị định này để xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn khác.

Ngày ban hành: 01/04/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 47/2021/NĐ-CP: Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp QP-AN và công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Ngày ban hành: 01/04/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Ngày ban hành: 29/03/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020

Cụ thể, ban hành kèm theo Nghị định là Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục II, trong đó, bổ sung thêm 1 số ngành nghề, đơn cử với lĩnh vực Nông nghiệp thuộc nhóm ưu đãi đầu tư, bổ sung

Ngày ban hành: 26/03/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 30/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014

Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở.

Ngày ban hành: 26/03/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày ban hành: 18/03/2021 , Nơi ban hành: Bộ Tài chính , Người ký: Trần Xuân Hà

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

hông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Ngày ban hành: 16/03/2021 , Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Người ký: Nguyễn Chí Dũng

Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Đây là nội dung tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ.

Ngày ban hành: 03/03/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP), gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày ban hành: 09/02/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 04/01/2021.

Ngày ban hành: 04/01/2021 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày ban hành: 30/12/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 30/12/2020 , Nơi ban hành: Chính phủ , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 25/11/2020 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương