Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia

Văn bằng bảo hộ là một loại giấy tờ pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với một đối tượng sở hữu trí tuệ. Văn bằng bảo hộ có giá trị xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu đối với đối tượng sở hữu trí tuệ đó và được pháp luật bảo hộ. Trong quá trình quản lý nhãn hiệu tại Campuchia, việc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ có thể trở thành một quyết định cần thiết, đặc biệt khi doanh nghiệp đối mặt với các thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc yêu cầu thị trường. Ngoài ra, việc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ có cả một số nguyên nhân khách quan. Nhìn chung, việc hủy bỏ văn bằng bảo hộ luôn đòi hỏi sự chắc chắn và chính xác để tránh xảy ra sai sót, có thể dẫn đến tốn thời gian và chi phí. Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố văn bằng bảo hộ không còn hiệu lực. Nhằm giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Campuchia, Luật Việt An sẽ hướng dẫn qua bài viết dưới đây.

Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (Cambodia)

Cơ sở pháp lý

 • Luật về Nhãn hiệu, Tên thương mại và Hành vi Cạnh tranh không công bằng ngày 8 tháng 1 năm 2002;
 • Nghị định và các thông tư liên quan.

Các trường hợp hủy bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia

 • Văn bằng bảo hộ không đáp ứng các điều kiện bảo hộ. Ví dụ, văn bằng bảo hộ được cấp cho nhãn hiệu không đáp ứng các điều kiện về tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi công nghiệp.
 • Văn bằng bảo hộ được cấp cho chủ sở hữu không có quyền đăng ký. Ví dụ, văn bằng bảo hộ được cấp cho nhãn hiệu cho người không phải là tác giả của nhãn hiệu đó.
 • Văn bằng bảo hộ bị vô hiệu do lỗi của Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia. Ví dụ, văn bằng bảo hộ được cấp cho nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu đã được cấp trước đó.
 • Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ không sử dụng nhãn hiệu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ.
 • Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ không nộp phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ từ bỏ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.
 • Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ bị tuyên bố phá sản.

Quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Campuchia

Quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thuộc về các chủ thể sau:

 • Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia.
 • Người có quyền đăng ký nhãn hiệu nhưng không được cấp văn bằng bảo hộ.
 • Người sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ.
 • Người có quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm bởi việc sử dụng nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Campuchia

Theo quy định tại Điều 134 của Luật về Nhãn hiệu, Tên thương mại và Hành vi Cạnh tranh không công bằng, hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cần có các nội dung sau:
  • Tên, địa chỉ của người yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
  • Số hiệu và ngày cấp văn bằng bảo hộ bị yêu cầu hủy bỏ.
  • Căn cứ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
  • Chứng cứ chứng minh căn cứ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Bản sao văn bằng bảo hộ bị yêu cầu hủy bỏ.
 • Chứng cứ chứng minh căn cứ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Chứng cứ chứng minh căn cứ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ có thể bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:
  • Giấy tờ chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng trước đó tại Campuchia.
  • Giấy tờ chứng minh nhãn hiệu không có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể khác.
  • Giấy tờ chứng minh nhãn hiệu không có khả năng đăng ký và sử dụng trong thương mại.

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Campuchia

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Người có quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cần nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đến Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia.

Bước 2: Thẩm định đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia sẽ tiến hành thẩm định đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận đơn. Nếu đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia sẽ thông báo cho chủ sở hữu văn bằng bảo hộ về ý kiến của người yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Bước 3: Trình bày ý kiến của chủ sở hữu văn bằng bảo hộ.

Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có quyền trình bày ý kiến của mình về đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia.

Thời hiệu yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Campuchia

Thời hiệu yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là khoảng thời gian mà người có quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ có thể nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Theo quy định tại Điều 132 của Luật Sở hữu trí tuệ Campuchia, thời hiệu yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là 5 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ.

Như vậy, nếu người có quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ không nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, thì sau thời hạn này, người đó sẽ không còn quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đó nữa.

Ví dụ: Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được cấp ngày 01/01/2023. Người có quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ phải nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trước ngày 31/12/2028. Nếu người đó không nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong thời hạn này, thì sau ngày 31/12/2028, người đó sẽ không còn quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đó nữa.

Lưu ý:

 • Thời hiệu yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được tính từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, không tính từ ngày phát hiện ra căn cứ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Thời hiệu yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ có thể được kéo dài nếu người yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ chứng minh được rằng họ không biết hoặc không thể biết về căn cứ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Lệ phí yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Theo quy định tại Điều 135 của Luật Sở hữu trí tuệ Campuchia, phí yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là 1.000.000 Riel (tương đương khoảng 250 USD).

Phí yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được nộp cùng với hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Lưu ý:

 • Phí yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ không được hoàn trả trong trường hợp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ bị từ chối.
 • Phí yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ có thể được thay đổi theo quy định của pháp luật.

Quý khách có nhu cầu nộp hồ sơ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO