Mẫu Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ ngày 24/08/2023

Nghị định 65/2023/NĐ-CP mới ban hành và có hiệu lực ngày 23/08/2023 đã thay thế nhiều quy định về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Trong đó, Mẫu Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ ngày 24/08/2023 cũng được thay thế với những cập nhật sẽ được Luật Việt An mô tả trong bài viết sau đây.

Những điểm mới lưu ý trong tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo mẫu mới

Cập nhật thông tin người nộp đơn

Trong mẫu tờ khai mới đã thống nhất người có quyền khai và nộp đơn được gọi là Người nộp đơn thay vì Chủ đơn như trước kia.

Mẫu đơn mới cũng bổ sung thêm thông tin về giấy tờ xác minh nhân thân người nộp đơn trong trường hợp là cá nhân: số căn cước công dân.

Quy định về hình thức Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Khác với mẫu đơn cũ khi tách riêng việc chọn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp ra một mục “Chuyển đổi đơn” ở trang thứ hai của tờ khai, thì mẫu đơn mới đã tích hợp ngay ở mục đầu tiên của tờ khai. Theo đó, khi người nộp đơn điền tờ khai, phải chú ý đánh dấu chọn hình thức xem xét đơn và cấp bằng theo yêu cầu của mình, tránh bỏ quên ô này.

Về hình thức bằng độc quyền, đồng thời với việc Nghị định 65/2023/NĐ-CP bổ sung quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp (hay còn gọi là Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp) dưới dạng điện tử hoặc dạng giấy.

Đối với các đơn đăng ký xác lập quyền nộp từ ngày 23 tháng 08 năm 2023 (ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định 65/2023/NĐ-CP) thì phải áp dụng quy định của Nghị định này, theo đó Văn bằng bảo hộ dạng giấy chỉ được cấp trong trường hợp người nộp đơn tích chọn yêu cầu đó trong Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo mẫu mới (quy định tại Điều 29.1 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP).

Thêm thông tin về quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp của nhà nước

Trường hợp sáng chế là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, các thông tin cần khai báo bao gồm:

 • Tên cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
 • Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
 • Mã số nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thêm thông tin về lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp

Đây là nội dung mới của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ ngày 24/08/2023, có nhiều điểm tương đồng với đăng ký sáng chế. Bởi bản chất kiểu dáng công nghiệp cũng cần xác định phạm vi bảo hộ dựa trên khả năng áp dụng công nghiệp của nó. Thực tế, nhiều hệ thống trên thế giới (như Thái Lan, Mỹ) đã nhóm quy định về bảo hộ đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong nội dung của bảo hộ sáng chế (dưới dạng thiết kế – design patent).

Theo đó, lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp là lĩnh vực sử dụng cụ thể của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, trong đó nêu rõ mục đích sử dụng, công dụng, chức năng của sản phẩm đó

Công bố muộn đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Theo mẫu đơn mới, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể được công bố vào thời điểm muộn hơn quy định thời hạn hiện hành (02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ). Tuy nhiên thời gian gia hạn này không quá 7 tháng kể từ ngày nộp đơn. Do vậy, trường hợp người nộp đơn có yêu cầu, cần lưu ý đánh dấu vào mục này trong đơn đăng ký và ghi rõ thời điểm công bố muộn là tháng thứ mấy (kể từ ngày nộp đơn).

Lưu ý về phân loại kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn cần Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng Phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp theo Thoả ước Locarno (Bảng phân loại Locarno). Hiện nay, Cục Sở hữu trí tuệ đang sử dụng phiên bản Locarno lần 8.

Việc phân loại đúng kiểu dáng công nghiệp là rất quan trọng do nó cấu thành phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp đó. Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định. Biểu phí hiện hành quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC là 100.000 đồng đối với mỗi phân nhóm kiểu dáng công nghiệp.

Do vậy, trường hợp người nộp đơn không biết cách tra cứu hoặc chưa có kinh nghiệm tra cứu, người nộp đơn nên nhờ tới các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp để được tư vấn và đại diện nộp đơn. Việc phân nhóm này thường được thực hiện ngay từ bước tra cứu sơ bộ kiểu dáng công nghiệp trước khi nộp đơn, đây là một bước quan trọng nhằm xác định khả năng đăng ký bảo hộ thành công của kiểu dáng công nghiệp. Việc bỏ qua bước tra cứu sơ bộ có thể khiến người nộp đơn không xác định được liệu kiểu dáng công nghiệp có đáp ứng điều kiện bảo hộ hay không, dẫn đến văn bằng độc quyền có thể không được cấp, gây lãng phí thời gian và tiền bạc của người nộp đơn.

Yêu cầu chung đối với hình thức của tài liệu kèm theo tờ khai đơn

Theo quy định của Nghị định 65/2023/NĐ-CP:

 • Mọi tài liệu được trình bày theo chiều dọc, phông chữ Times New Roman không nhỏ hơn cỡ 13, mỗi lề rộng 2cm.
 • Việc đánh số trang mọi tài liệu theo chữ số Ả-rập.
 • Cần đóng dấu giáp lai nếu có từ 2 trang trở lên trong trường hợp người nộp đơn hoặc đại diện người nộp đơn là pháp nhân.

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ ngày 24/08/2023

Download

Những tài liệu cần thiết để đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 • Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp được làm theo mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành.
 • Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp thể hiện được đầy đủ các góc nhìn của đối tượng cần đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp;
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
 • Trong trường hợp trên kiểu dáng có chứa các dấu hiệu nhãn hiệu: người nộp đơn cần nộp tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu. Cụ thể: Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế; Giấy chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động);
 • Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp xin hưởng quyền ưu tiên cần cung cấp thêm bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế (01 bản). Quyền ưu tiên chỉ áp dụng cho đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Luật Việt An);

Quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị kiểu dáng công nghiệp và phân loại kiểu dáng công nghiệp.

Bước 2: Tra cứu kiểu dáng công nghiệp.

Bước 3: Nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Bước 5: Công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Bước 6: Thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Bước 7: Cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Thời gian thủ tục

Tra cứu chuyên sâu trước khi đăng ký (nếu có): 02 – 07 ngày

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ: 15 – 20 tháng.

Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Tại Việt Nam kiểu dáng công nghiệp bảo hộ trong vòng 05 năm kể từ ngày nộp đơn. Và được gia hạn tối đa 02 lần.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Công ty Luật – Đại diện Sở hữu công nghiệp Việt An

 • Tra cứu kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Tư vấn, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ, gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Nghiên cứu và đánh giá khả năng vi phạm các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ;
 • Thực thi các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ dưới sự ủy quyền của chủ sở hữu;

Trên đây là một số nội dung cập nhật liên quan đến mẫu Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ ngày 24/08/2023. Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO