Nộp thuế môn bài tại đâu?

Đóng thuế theo đúng thời hạn, đúng nơi là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp đối với nhà nước. Trong đó, với đối tượng phải nộp thuế môn bài cần phải hiểu rõ thời hạn và địa điểm nộp thuế môn bài tại đâu. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải đáp về địa điểm nộp thuế môn bài cho quý khách hàng nắm rõ.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 91/2022/NĐ-CP.
 • Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2020/NĐ-CP.
 • Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài, sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 65/2020/TT-BTC.
 • Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

Đối tượng phải nộp thuế môn bài?

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về người có nghĩa vụ nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong năm đầu thành lập;
 • Doanh nghiệp mở thêm chi nhánh, địa chỉ sản xuất kinh doanh thì nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh đó.
 • Doanh nghiệp có sự thay đổi về vốn.

Lưu ý:

 • Căn cứ theo Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định, đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn thuế môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Nộp thuế môn bài tại đâu?

Căn cứ Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định nơi nộp thuế môn bài:

 • Thứ nhất, nộp qua hệ thống thuế điện tử thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật;
 • Thứ hai, doanh nghiệp có thể nộp thuế môn bài trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước mà doanh nghiệp có trụ sở, chi nhánh.
 • Thứ ba, thông qua tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế.
 • Thứtư, nộp tại cơ quan thuế quản lý thu thuế

Đối với chi nhánh cùng địa bàn (cùng tỉnh, thành phố với công ty)

Căn cứ quy định tại mục 2 điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC về khai, nộp lệ phí môn bài đối với chi nhánh cùng địa phương cấp tỉnh: “Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí”. Như vậy, việc kê khai và nộp lệ phí môn bài đối với chi nhánh cùng địa bàn được thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty.

Đối với doanh nghiệp có chi nhánh khác địa bàn (khác tỉnh, thành phố với công ty)

Căn cứ quy định tại mục 2 điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC về khai, nộp lệ phí môn bài đối với chi nhánh khác địa phương cấp tỉnh: “Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.” Như vậy, việc nộp thuế môn bài đối với chi nhánh công ty thành lập khác địa bàn được thực hiện tại cơ quan thuế nơi chi nhánh, đặt trụ sở.

Trong điều kiện doanh nghiệp không sắp xếp được thời gian hoặc không tạo tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp có thể nộp thuế môn bài thông qua tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế. Luật Việt An là đại lý thuế uy tín, hữu ích hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kê khai và nộp thuế đúng và đủ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục nộp thuế

 • Người nộp thuế có thể nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Cơ quan thuế cấp chứng từ và hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế đối với từng hình thức nộp tiền. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định.

Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Vì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế gắn với thời gian nộp thuế môn bài, nên nếu doanh nghiệp không nộp thuế đúng hạn hoặc nộp sai địa chỉ dẫn đến nộp muộn sẽ chịu xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo căn cứ tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

 • Trường hợp quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày sẽ chịu hình thức phạt cảnh cáo và có tình tiết giảm nhẹ
 • Trường hợp quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày mà không có tình tiết giảm nhẹ sẽ chịu phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
 • Trường hợp quá thời hạn từ 31 ngày đến 60 ngày sẽ chịu hình thức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;
 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
 • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
 • Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế sẽ chịu phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định

 • Biện pháp khắc phục hậu quả:

Ngoài các mức phạt tiền khác nhau, người vi phạm còn bị áp dụng một số biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế;

Lưu ý:

 • Theo khoản 4 Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì mức phạt tiền nêu trên chỉ áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân vi phạm thì mức xử phạt bằng 1/2 so với tổ chức.
 • Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định.

Trên đây là thông tin về việc hướng dẫn nơi nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp, chi nhánh công ty. Đại lý thuế Việt An với kinh nghiệm chuyên môn dày dặn sẽ hỗ trợ quý doanh nghiệp các thủ tục về dịch vụ kê khai thuế trọn gói và một số dịch vụ liên quan đến dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, báo cáo thuế, xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi để được hướng dẫn và hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức pháp luật Thuế

  Tin tức pháp luật Thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO