Thành lập công ty tại thành phố Chí Linh, Hải Dương

Thành phố Chí Linh là một trong những trung tâm kinh tế của tỉnh Hải Dương, có nhiều khu công nghiệp và công ty được thành lập hình thành các hoạt động kinh doanh thương mại và sản xuất trên địa bàn thành phố Chí Linh. Để cung cấp dịch vụ thành lập công ty cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước hay liên hệ số điện thoại: 0961675566 được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập và sau thành lập như kế toán thuế, sở hữu trí tuệ, xin giấy phép đăng ký kinh doanh cho các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Một số loại hồ sơ điển hình:

Điều luật, Loại hình công ty, Luật doanh nghiệp 2020  Loại hình công ty
Điều 19: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Điều 20. Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh

 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Điều 21. Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Điều 22. Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên doanh nghiệp;

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);

3. Ngành, nghề kinh doanh;

4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

6. Thông tin đăng ký thuế;

7. Số lượng lao động dự kiến;

8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Các loại hình công ty:

Theo ghi nhận tại Luật doanh nghiệp 2020, có 5 loại hình doanh nghiệp chính đó là

 1. Công ty cổ phần,
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,
 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,
 4. Công ty hợp danh,
 5. Doanh nghiệp tư nhân.

Các bước thành lập công ty tại thành phố Chí Linh:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Ngay sau khi tiếp nhận đủ thông tin và tư vấn các vấn đề liên quan đến tên công ty, trụ sở công ty, ngành nghề kinh doanh dự kiến của công ty, thông tin về thành viên, cổ đông sáng lập của công ty, vốn điều lệ công ty, thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty. Trên cơ sở các thông tin Quý khách hàng cung cấp, Công ty Luật Việt An tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty để chuyển Quý khách hàng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin của khách hàng.

 • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp/công ty: Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Chương IV Nghị định số 01/20121 về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình kinh doanh.
 • Tùy thuộc vào loại hình công ty khách hàng mong muốn thành lập: công ty TNHH, công ty cổ phần, hoặc loại hình doanh nghiệp khác, Luật Việt An sẽ soạn thảo hồ sơ tương ứng, thông thường hồ sơ thành lập công ty gồm các tài liệu sau:
  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.

   • Thứ nhất: Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực.
   • Thứ hai: Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
  • Văn bản uỷ quyền cho người đại diện phần vốn nếu là tổ chức góp vốn vào thành lập công ty.
  • Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt (Công ty Luật Việt An sẽ tư vấn để Quý khách hàng chuẩn bị theo quy định của pháp luật);
  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý (Hợp đồng ủy quyền) để ủy quyền cho Công ty Luật Việt An thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tại bước 1, Công ty Luật Việt An tiến hành nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khác với trước đây, thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty.
 • Do đó, ngay khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cũng đồng thời được công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thời gian hoàn thành: 03 – 05 ngày làm việc.

Bước 3: Khắc con dấu (mộc tròn) công ty

 • Ngay khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty, Luật Việt An sẽ tiến hành khắc dấu cho doanh nghiệp.
 • Thời gian thực hiện: 01 ngày.
 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì doanh nghiệp tự khắc con dấu, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu pháp nhân của công ty. Do dó, công ty không phải đăng bố cáo thông báo mẫu dấu như trước đây. Đây cũng là một điểm rất mới của Luật Doanh nghiệp 2020 nhưng cũng là điểm lo ngại của nhiều doanh nghiệp trong vấn đề tự quản lý và sử dụng dấu của doanh nghiệp không có sự giám sát từ phía cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến con dấu.
 • Công ty luật Việt An cam kết từ 04 đến 06 ngày làm việc sẽ hoàn thành tất cả các bước thủ tục thành lập công ty nêu trên. Thời gian thực hiện dịch vụ thành lập công ty/doanh nghiệp được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa hai bên.

Bước 4: Hoàn thiện chuyển kết quả cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng thủ tục thực hiện sau thành lập công ty

 • Sau khi đã thực hiện các thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, công ty Luật Việt An sẽ đại diện uỷ quyền cho khách hàng làm việc và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Chuyển các kết quả dịch vụ cho khách hàng như GCNĐKKD, con dấu, công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp & tư vấn những thủ tục và những lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp.

Bước 5: Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động công ty và kê khai thuế theo yêu cầu của khách hàng

 • Kết quả dịch vụ thành lập công ty được chuyển tới khách khách hàng, luật sư tư vấn Công ty luật Việt An có những lưu ý với Quý khách hàng về thuế (Kê khai thuế), những lưu ý liên quan đến công việc cần thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bảng biển công ty, thuế, kế toán, lao động và sở hữu trí tuệ.
 • Luật Việt An sẽ cung cấp dịch vụ liên quan đến dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, tư vấn các vấn đề liên quan đến tư vấn tài chính, thương hiệu, soạn thảo hợp đồng và tranh chấp công ty.

Trên đây là 5 bước cơ bản nhất để thực hiện thành lập công ty. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty luật Việt An để được tư vấn cụ thể vào cung cấp phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp tốt nhất.

Một số công ty tại thành phố Chí Linh:

 1. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HÀ MY
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0801382512
  Ngày hoạt động: 04/08/2022
  Người đại diện: Nguyễn Thị Nhung
  Khu Bắc Nội, Phường Bến Tắm, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương
 2. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN VIỆT EXPRESS HẢI DƯƠNG
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0601075962-034
  Ngày hoạt động: 03/08/2022
  Người đại diện: Đặng Danh Công
  Số 102 Đường Yết Kiêu, Phường Sao Đỏ, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương
 3. CÔNG TY TNHH BAO BÌ BTL
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0801382470
  Ngày hoạt động: 03/08/2022
  Người đại diện: Bùi Thị Lý
  Khu Dân Cư Đại Tân, Phường Hoàng Tân, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương
 4. CÔNG TY TNHH ACHIM VINA
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0801382463
  Ngày hoạt động: 02/08/2022
  Người đại diện: Moon Kyungduck
  Lô B3-3.2 Khu Công Nghiệp Cộng Hòa, Phường Cộng Hòa, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương
 5. CÔNG TY TNHH MTV BÌNH MINH GROUP
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0801382329
  Ngày hoạt động: 29/07/2022
  Người đại diện: Nguyễn Thị Nhàn
  Kdc Ninh Chấp 5, Phường Thái Học, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương
 6. CÔNG TY TNHH H & B WORLD
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0801382216
  Ngày hoạt động: 28/07/2022
  Người đại diện: Nguyễn Thị Loan
  Khu Dân Cư 4, Phường Phả Lại, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương
 7. HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN XÃ HƯNG ĐẠO
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0801382047
  Ngày hoạt động: 26/07/2022
  Người đại diện: Vũ Đình Muôn
  Trụ Sở Ubnd Xã Hưng Đạo- Thôn Kim Điền, Xã Hưng Đạo, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương
 8. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO MAI CHÍ LINH
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0801381974
  Ngày hoạt động: 26/07/2022
  Người đại diện: Phạm Văn Đạo
  Khu Dân Cư Chùa Vần, Phường Chí Minh, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương
 9. CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MẶT TRỜI MỚI
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0801381861
  Ngày hoạt động: 25/07/2022
  Người đại diện: Vũ Huy Tính
  Khu Dân Cư Ninh Giàng, Phường Cổ Thành, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương
 10. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỌ VN
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0801381653
  Ngày hoạt động: 20/07/2022
  Người đại diện: Nguyễn Thị Trà Ly
  Khu Tái Định Cư Phao Sơn, Phường Phả Lại, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương
 11. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NGÂN 88
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0801381371
  Ngày hoạt động: 13/07/2022
  Người đại diện: Thái Thị Thoa
  Thôn Thanh Tảo, Xã Lê Lợi, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương
 12. CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN VÀNG HD
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0801381163
  Ngày hoạt động: 08/07/2022
  Người đại diện: Nguyễn Thanh Nam
  Khu Dân Cư Đại Bộ, Phường Hoàng Tân, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương
 13. CÔNG TY TNHH VĂN AN 86
  Số ĐKKD/Mã số thuế: 0801381068
  Ngày hoạt động: 06/07/2022
  Người đại diện: Nguyễn Văn Lập
  Khu Dân Cư Kiệt Đông, Phường Văn An, Thành Phố Chí Linh, Hải Dương

Một số công ty tại Thị xã Chí Linh:

 1. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NNP
  Mã số thuế: 0801284346 – Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Vi
  Địa chỉ: Khu dân cư Cầu Rồng, Phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 2. TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT – CCT TP CHÍ LINH
  Mã số thuế: 0801284554 – Đại diện pháp luật: Trần Văn Đoàn
  Địa chỉ: KDC Bích Động – Tân Tiến, Phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 3. TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT TP CHÍ LINH
  Mã số thuế: 0801284593 – Đại diện pháp luật: Trần Văn Đoàn
  Địa chỉ: KDC Bích Động – Tân Tiến, Phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 4. TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT TP CHÍ LINH
  Mã số thuế: 0801284498 – Đại diện pháp luật: Trần Văn Đoàn
  Địa chỉ: KDC Bích Động – Tân Tiến, Phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 5. TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT TP CHÍ LINH
  Mã số thuế: 0801284508 – Đại diện pháp luật: Trần Văn Đoàn
  Địa chỉ: KDC Bích Động – Tân Tiến, Phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 6. HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN SANG HỒNG
  Mã số thuế: 0801284339 – Đại diện pháp luật: Đỗ Phương Thảo
  Địa chỉ: KDC Hữu Lộc, Phường Văn An, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 7. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂN AN PHÁT
  Mã số thuế: 0801282934 – Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nhã
  Địa chỉ: Khu 10, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 8. CÔNG TY TNHH HOÀNG PHI CỔ THÀNH
  Mã số thuế: 0801284032 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
  Địa chỉ: Khu dân cư Nam Đoài, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 9. CÔNG TY TNHH MTV MINH TUẤN WOOD VI NA
  Mã số thuế: 0801283409 – Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thương Huyền
  Địa chỉ: Khu dân cư Đại Tân, Phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 10. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG ANH ANH
  Mã số thuế: 0801282395 – Đại diện pháp luật: Phạm Bá Linh
  Địa chỉ: Số 380. đường Lê Thanh Nghị, Phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 11. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TNH 389
  Mã số thuế: 0801282388 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên
  Địa chỉ: Khu dân cư Việt Tiên Sơn, Thái Học 1, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 12. CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG PHÁT 68
  Mã số thuế: 0801282331 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
  Địa chỉ: Thôn Đá Bạc, Xã Hoàng Hoa Thám, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 13. CÔNG TY TNHH HẢI LINH PHÁT
  Mã số thuế: 0801282148 – Đại diện pháp luật: Trần Văn Hải
  Địa chỉ: Số nhà 282, phố Thái Học, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 14. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIẾT HOÀN
  Mã số thuế: 0801281176 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hoàn
  Địa chỉ: Số nhà 188, phố Lục Đầu Giang, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
 15. CÔNG TY CỔ PHẦN HG HẢI DƯƠNG
  Mã số thuế: 0801281070 – Đại diện pháp luật: Dương Văn Dũng
  Địa chỉ: Khu Bờ Đa, Xã An Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương.

Thành lập công ty trên địa bàn thành phố Chí Linh:

Thành phố Chí Linh là môt Thành phố trực thuộc Tỉnh Hải Dương. Thành phố Chí Linh có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 8 Phường. Gồm có Phường Phả Lại, Phường Sao Đỏ, Phường Bến Tắm, Phường Cộng Hoà, Phường Hoàng Tân, Phường Văn An …..
Stt Nội dung tư vấn Tên phường, xã tại thành phố Chí Linh
1 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại phường. Phường Phả Lại
2 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại phường. Phường Sao Đỏ
3 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại phường. Phường Bến Tắm
4 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại phường. Phường Cộng Hoà
5 TThành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại phường. Phường Hoàng Tân
6 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại phường. Phường Văn An
7 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại phường. Phường Chí Minh
8 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại phường. Phường Thái Học
9 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã. Xã Hoàng Hoa Thám
10 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã. Xã Bắc An
11 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã. Xã Hưng Đạo
12 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã. Xã Lê Lợi
13 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã. Xã Hoàng Tiến
14 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã. Xã Cổ Thành
15 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã. Xã Văn Đức
16 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã. Xã Nhân Huệ
17 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã. Xã An Lạc
18 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã. Xã Kênh Giang
19 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã. Xã Đồng Lạc
20 Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty hợp doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân tại xã. Xã Tân Dân

Từ khoá: Từ khoá tìm kiếm liên quan đến thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương “Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp” Liên hệ công ty luật Việt An, ĐT: 0961675566.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO