Thủ tục tách đơn đăng ký sáng chế

Sau khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế, nhiều chủ thể có nhu cầu tách đơn nhằm chia nhỏ các giải pháp kỹ thuật được bảo hộ nhằm những mục đích nhất định. Để tiến hành được thủ tục tách đơn theo quy định pháp luật, quý khách hàng cần am hiểu và nắm rõ quy trình thủ tục tách đơn để không gặp trở ngạy khi tiến hành thủ tục. Để hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thủ tục này, bài viết dưới đây, công ty luật Việt An sẽ cung cấp nội dung liên quan đến thủ tục tách đơn đăng ký sáng chế.

Đăng ký sáng chế

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Tìm hiểu chung về tách đơn đăng ký sáng chế

Khái niệm về tách đơn đăng ký sáng chế

Sáng chế là một trong những đối tượng được bảo hộ của luật sở hữu trí tuệ hiện nay, căn cứ theo luật sở hữu trí tuệ thì sáng chế là giải pháp kỹ thuật dượi dáng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng ứng dụng các quy luật tự nhiên. Để nhằm xác lập quyền của bản thân đối với sáng chế, chủ thể có thể tiến hàng nộp đơn đăng ký sáng chế đến Cục Sở hữu trí tuệ để được pháp luật bảo hộ.

Tách đơn đăng ký sáng chế là một trong những thủ tục mà chủ thể từ đơn đăng ký ban đầu, chủ đơn chủ động tách hoặc theo yêu cầu cầu Cục Sở hữu trí tuệ, đơn sẽ tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách.

Quy định pháp luật hiện nay về tách đơn đăng ký sáng chế

Thời hạn tách đơn

Việc tách đơn được thực hiện tại thời điểm được pháp luật quy định, cụ thể người nộp đơn chỉ được yêu cầu tách đơn:

 • Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn (thẩm định hình thức);
 • Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ (thẩm định nội dung).

Việc tách đơn được thực hiện chủ động hoặc theo yêu cầu tách đơn của Cục Sở hữu trí tuệ.

Nội dung đơn tách

Nội dung đơn tách chỉ được liên quan đến việc tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế. Đây là nội dung xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế, do vậy việc tách đơn sáng chế chủ yếu là để nhằm chia nhỏ các giải pháp kỹ thuật được bảo hộ để tránh việc trùng lặp hoặc tăng cường các biện pháp bảo hộ được áp dụng đối với từng phần của quy trình / sản phẩm riêng biệt của sáng chế ban đầu.

Hình thức tách đơn

 • Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục xử lý đơn hoặc theo thủ tục sửa đổi đơn.
 • Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).
 • Phí lệ phí: nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí đối với từng đơn tách nhưng không phải nộp phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (trừ trường hợp tách đơn kiểu dáng công nghiệp do không bảo đảm tính thống nhất). Các thủ tục tách đơn được thực hiện độc lập với đơn ban đầu (ngoài các thủ tục đã được thực hiện ở đơn gốc mà không cần phải thực hiện lại ở đơn tách), bao gồm thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.
 • Lệ phí nộp đơn tách theo quy định của Thông tư 263/2016/TT-BTC là 150.000 đồng/ đơn.

Công bố đơn tách

 • Đơn tách phải được công bố lại và người nộp đơn phải nộp phí công bố nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.
 • Nội dung công bố: tên, quốc tịch của tác giả sáng chế; các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ được tách, số đơn ban đầu của đơn tách/đơn chuyển đổi; bản tóm tắt sáng chế; hình vẽ đặc trưng kèm theo bản tóm tắt (nếu có); ngày yêu cầu thẩm định nội dung (nếu có); ngày yêu cầu công bố sớm (nếu có); phân loại quốc tế sáng chế; và các thông tin khác (nếu có).

Thủ tục tách đơn đăng ký sáng chế

Hồ sơ tiến hành thủ tục tách đơn đăng ký sáng chế

Quý khách hàng tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế để thực hiện thủ tục cần chuẩn bị hồ sơ, bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP, trên tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu được tách phải ghi cụ thể số đơn và ngày nộp đơn của đơn gốc ban đầu;
 • Bản thuyết minh về đối tượng yêu cầu bảo hộ và nội dung thay đổi so với đơn ban đầu khi nộp đơn tách;
 • Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp như Luật Việt An);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Các bước thực hiện thủ tục tách đơn đăng ký sáng chế

Bước 1: Nộp hồ sơ tách đơn

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các địa điểm sau:

 • Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Lưu ý, với hình thức gửi đơn yêu cầu sửa đổi qua đường bưu điện, người nộp đơn cần hoàn thành lệ phí qua dịch vụ bưu điện, sau đó photo biên lai chuyển tiền và đính kèm với hồ sơ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận sửa đổi và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Trong trường hợp có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận sửa đổi, nếu người yêu cầu không sửa chữa hoặc bổ sung thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối sửa đổi đơn.

Thời gian giải quyết việc tách đơn là 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Đơn tách sẽ có số đơn mới và được công bố lại nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu. Đơn ban đầu sẽ tiếp tục được xử lý theo thủ tục ban đầu.

Người nộp đơn cần lưu ý gì khi tách đơn đăng ký sáng chế?

Quý khách hàng cần lưu ý một số điều sau khi tiến hành thủ tục tách đơn theo quy định của pháp luật hiện nay:

 • Đơn đăng ký sáng chế được tách ra sẽ mang số đơn mới những vẫn lấy ngày nộp đơn và ngày ưu tiên của đơn ban đầu (đơn bị tách);
 • Đối với mỗi đơn tách thì chủ đơn phải tiến hành nộp phí và lệ phí và các khoản phí cho thủ tục thực hiện độc lập với đơn ban đầu;
 • Nếu việc tách đơn được tiến hành sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn ban đầu thì đơn được tách phải công bố lại và người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố đơn.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế của Luật Việt An

 • Tư vấn sáng chế, điều kiện bảo hộ sáng chế;
 • Tư vấn, tra cứu đánh giá khả năng đăng ký để được bảo hộ sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Phân loại sáng chế theo đúng danh mục quy định;
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế cho khách hàng;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và làm thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Soạn thảo và đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tách đơn sở hữu công nghiệp, tách đơn sáng chế;
 • Tiến hành các thủ tục gia hạn, chuyển nhượng, xử lý vi phạm sáng chế.

Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, hãy liên hệ công ty luật Việt An để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời. Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO