Tư vấn chuyển tiền USD góp vốn vào công ty

Ngày: 03/10/2015

Tôi (người Việt Nam) là A và 1 một người Việt Nam khác là B thành lập cty TNHH 2 thành viên. Vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ 200 triệu, trong đó A chiếm 10% và B chiếm 90% vốn điều lệ. Sau khi có giấy phép kinh doanh, tôi làm thủ tục để cho một người nước ngoài (là C) mua 90% vốn điều lệ của B. Luật Việt An cho tôi hỏi:

 1. bằng cách nào người nước ngoài có thể đem tiền (USD) vào việt nam để chuyển tiền vào tài khoản cty sau khi tôi đã có giấy phép kinh doanh mới;
 2. Nếu kinh doanh gặp thuận lợi và có lãi. Nếu người nước ngoài muốn đem tiền từ VN ra người ngoài thì có gặp vấn đề gì hay không? và thủ tục sẽ như thế nào?

Luật Việt An xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ pháp luật:

 • Luật Đầu tư 2014
 • Quy chế về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Thông Tư 186/2010/Tt-Btc Hướng Dẫn Việc Chuyển Lợi Nhuận Ra Nước Ngoài Của Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài Có Lợi Nhuận Từ Việc Đầu Tư Trực Tiếp Tại Việt Nam Theo Quy Định Của Luật Đầu Tư Do Bộ Tài Chính Ban Hành.

Nội dung tư vấn

I. Trường hợp: đã có công ty AB 100% vốn Việt Nam. nhà đầu tư nước ngoài C muốn mua 90% vốn góp: thực hiện theo thủ tục đăng ký đầu tư.

C mở một tài khoản vốn tại Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam. Sau đó chuyển vốn vào tài khoản tại Việt Nam, xin xác nhận số dư tại Ngân hàng đó  để thực hiện thủ tục chuyển nhượng và cấp GCN đăng ký đầu tư cho công ty AC

Sau khi cấp CGN đầu tư công ty AC sẽ mở tài khoản chuyển vốn. C sẽ chuyển vốn vào tài khoản này.

Khi có lãi, công ty cũng sẽ chuyển từ tài khoản này cho C.

II. Về việc chuyển lãi:

Điều 11. Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

 1. Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;
 2. Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;
 3. Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài phải nộp các loại thuế trước khi chuyển lãi ra ngoài Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
————————

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI

Năm………..

Kính gửi: ……………………………….

 1. Tên nhà đầu tư nước ngoài: …………………………………………………………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………….

□ Tổ chức                                                         □ Cá nhân

 1. Tên doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn: …………………

Giấy phép đầu tư số: ……………………………………………. Ngày: ………………………..

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: ………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………..

 1. Phần đăng ký lợi nhuận chuyển ra nước ngoài của nhà đầu tư:
STT Chỉ tiêu Số lợi nhuận
I Số lợi nhuận được chia hoặc thu được trong kỳ  
1 Lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư
2 Lợi nhuận thu được khác
II Số lợi nhuận đã sử dụng  
1 Tái đầu tư
2 Sử dụng vào mục đích khác
III Số lợi nhuận chuyển kỳ này  
 1. Số lợi nhuận đề nghị chuyển ra nước ngoài lần này:

– Bằng tiền (của nước nào): ……………………………………………………………………….

– Bằng hiện vật (tên hàng hoá, số lượng, khối lượng, giá trị):………………………….

Nếu chuyển bằng tiền, được rút ra từ tài khoản số ……..mở tại Ngân hàng ………

Cam đoan những thông tin trên đây là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã thông báo./.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Trường hợp uỷ quyền cho Doanh nghiệp thì không cần ký).

….., ngày………tháng ………năm ……..

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)

Anh/ chị đọc kỹ các quy định của pháp luật để thực hiện đúng tránh vi phạm quy định pháp luật.

Có vấn đề nào thắc mắc anh chị liên hệ với Việt An để được trao đổi cụ thể hơn.

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

Email: saigon@luatvietan.vn

Dong Van Thuc Viet An home

Skype - Tiếng Việt

Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

Skype - English

Tư vấn pháp luật đầu tư

Thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài 100%

Lời đầu tiên, Luật Việt An trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của bạn dành cho dịch vụ tư vấn pháp luật của công ty Luật Việt An. Về thắc mắc của bạn,

Tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng dự án

Luật Việt An xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau: Theo qui định tại Khoản 1, điều 9 của pháp luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp có nghĩa vụ hoạt

Tư vấn thành lập chi nhánh / Văn phòng đại diên công ty 100% vốn nước ngoài

Luật Việt An xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau: Căn cứ pháp luật Luật Đầu tư 2014, các công văn hướng dẫn Luật đầu tư 2014. Luật doanh nghiệp

Tư vấn chuyển tiền USD góp vốn vào công ty

Luật Việt An xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau: Căn cứ pháp luật: Luật Đầu tư 2014 Quy chế về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước

Thủ tục thay đổi đăng ký khoản vay nước ngoài

Các trường hợp phải đăng ký thay đổi khoản vay Trường hợp thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay được nêu tại văn bản xác nhận đăng
CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương