Tư vấn chuyển tiền USD góp vốn vào công ty

Ngày: 03/10/2015

Tôi (người Việt Nam) là A và 1 một người Việt Nam khác là B thành lập cty TNHH 2 thành viên. Vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ 200 triệu, trong đó A chiếm 10% và B chiếm 90% vốn điều lệ. Sau khi có giấy phép kinh doanh, tôi làm thủ tục để cho một người nước ngoài (là C) mua 90% vốn điều lệ của B. Luật Việt An cho tôi hỏi:

 1. bằng cách nào người nước ngoài có thể đem tiền (USD) vào việt nam để chuyển tiền vào tài khoản cty sau khi tôi đã có giấy phép kinh doanh mới;
 2. Nếu kinh doanh gặp thuận lợi và có lãi. Nếu người nước ngoài muốn đem tiền từ VN ra người ngoài thì có gặp vấn đề gì hay không? và thủ tục sẽ như thế nào?

Luật Việt An xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ pháp luật:

 • Luật Đầu tư 2014
 • Quy chế về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Thông Tư 186/2010/Tt-Btc Hướng Dẫn Việc Chuyển Lợi Nhuận Ra Nước Ngoài Của Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài Có Lợi Nhuận Từ Việc Đầu Tư Trực Tiếp Tại Việt Nam Theo Quy Định Của Luật Đầu Tư Do Bộ Tài Chính Ban Hành.

Nội dung tư vấn

I. Trường hợp: đã có công ty AB 100% vốn Việt Nam. nhà đầu tư nước ngoài C muốn mua 90% vốn góp: thực hiện theo thủ tục đăng ký đầu tư.

C mở một tài khoản vốn tại Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam. Sau đó chuyển vốn vào tài khoản tại Việt Nam, xin xác nhận số dư tại Ngân hàng đó  để thực hiện thủ tục chuyển nhượng và cấp GCN đăng ký đầu tư cho công ty AC

Sau khi cấp CGN đầu tư công ty AC sẽ mở tài khoản chuyển vốn. C sẽ chuyển vốn vào tài khoản này.

Khi có lãi, công ty cũng sẽ chuyển từ tài khoản này cho C.

II. Về việc chuyển lãi:

Điều 11. Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

 1. Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;
 2. Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;
 3. Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài phải nộp các loại thuế trước khi chuyển lãi ra ngoài Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
————————

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI

Năm………..

Kính gửi: ……………………………….

 

 1. Tên nhà đầu tư nước ngoài: …………………………………………………………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………….

□ Tổ chức                                                         □ Cá nhân

 1. Tên doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn: …………………

Giấy phép đầu tư số: ……………………………………………. Ngày: ………………………..

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: ………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………..

 1. Phần đăng ký lợi nhuận chuyển ra nước ngoài của nhà đầu tư:
STT Chỉ tiêu Số lợi nhuận
I Số lợi nhuận được chia hoặc thu được trong kỳ  
1 Lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư
2 Lợi nhuận thu được khác
II Số lợi nhuận đã sử dụng  
1 Tái đầu tư
2 Sử dụng vào mục đích khác
III Số lợi nhuận chuyển kỳ này  
 1. Số lợi nhuận đề nghị chuyển ra nước ngoài lần này:

– Bằng tiền (của nước nào): ……………………………………………………………………….

– Bằng hiện vật (tên hàng hoá, số lượng, khối lượng, giá trị):………………………….

Nếu chuyển bằng tiền, được rút ra từ tài khoản số ……..mở tại Ngân hàng ………

Cam đoan những thông tin trên đây là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã thông báo./.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Trường hợp uỷ quyền cho Doanh nghiệp thì không cần ký).

….., ngày………tháng ………năm ……..

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)

Anh/ chị đọc kỹ các quy định của pháp luật để thực hiện đúng tránh vi phạm quy định pháp luật.

Có vấn đề nào thắc mắc anh chị liên hệ với Việt An để được trao đổi cụ thể hơn.

Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật đầu tư

  Tư vấn pháp luật đầu tư

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO