09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Tư vấn hưởng trợ cấp thu hút

Ngày: 09/05/2017

tôi ở tỉnh Daklak vừa thi tuyển công chức cấp xã huyện Krong Năng, và đã trúng tuyển kỳ thi này vào ngày 16/02/2017, được làm ở xã thuộc vùng 3, vùng kinh tế khó khăn.

Theo nghị định 116, thì nếu muốn hưởng trợ cấp lần đầu thì phải có điều kiện là nữ trên 3 năm, và nam trên 5 năm công tác làm việc tại địa phương kể từ ngày khi Nghị định trên có hiệu lưc tức là ngày 1/3/2011.

Khi tôi hỏi kế toán tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu ngay khi vào làm việc không? họ đã trả lời là tôi không có hộ khẩu ở đây nên không được, phải làm trên 5 năm mới được hưởng? vậy cho tôi xin hỏi luật sư họ trả lời như vậy đúng hay sai? nhờ luật sư tư vấn giúp.

Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Luật Việt An xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về Phụ cấp thu hút;
 • Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính ban hành

Căn cứ Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP và  Điều 2 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 116 quy định về đối tượng áp dụng

 1. Cán b, công chc, viên chc và người làm vic theo chế độ hp đồng lao động, k c người tp s, th vic trong các cơ quan, t chc, đơn v s nghip ca Đảng, Nhà nước, t chc chính tr – xã hi quy định ti Khon 1, Điu 2 Ngh định s 116/2010/NĐ-CP, bao gm:
  • Cán b, công chc (k c người tp s) và người làm vic theo chế độ hp đồng lao động hưởng lương t ngân sách nhà nước làm vic trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, t chc chính tr – xã hi Trung ương; tnh, thành ph trc thuc Trung ương; huyn, qun, th xã, thành ph thuc tnh;
  • Viên chc (k c người tp s, th vic) và người làm vic theo chế độ hp đồng lao động hưởng lương t ngân sách nhà nước và các ngun thu s nghip theo quy định cùa pháp lut, làm vic trong các đơn v s nghip ca Đảng, Nhà nước, t chc chính tr – xã hi (sau đây gi chung là đơn v s nghip công lp);
  • Cán b, công chc xã, phường, th trn quy định ti Khon 3, Điu 4 Lut Cán b, công chc;
  • Người làm công tác cơ yếu trong t chc cơ yế

Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về Phụ cấp thu hút

 1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.
 2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

Căn cứ  khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BT

 1. Thi đim tính hưởng ph cp thu hút như sau:
 2. a) Trường hp đến công tác vùng có điu kin kinh tế – xã hi đặc bit khó khăn t tháng 3 năm 2011 tr v trước và hin nay còn đang công tác vùng đó thì được tính hưởng ph cp thu hút k t tháng 3 năm 2011.
 3. b) Trường hp đến công tác vùng có điu kin kinh tế – xã hi đặc bit khó khăn sau tháng 3 năm 2011 thì được tính hưởng ph cp thu hút k t tháng có quyết định tiếp nhn ca cơ quan có thm quy

Ví d 2: Bà Vũ Th C được cơ quan có thm quyn điu động, b trí làm công chc ti xã D thuc vùng có điu kin kinh tế – xã hi đặc bit khó khăn k t ngày 10 tháng 7 năm 2011. Do đó, thi đim tính hưởng ph cp thu hút ca bà Vũ Th C theo quy định ti Thông tư liên tch này là k t tháng 7 năm 2011.

Như vậy, về đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút không quy định có hộ khẩu và thời gian làm việc 5 năm tại nơi được hưởng phụ cấp theo Nghị định 116. Thời gian bạn được hưởng phụ cấp thu hút được tính từ thời điểm có quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật lao động

  Tư vấn pháp luật lao động

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO