Đăng ký bản quyền tác giả cho lịch bàn

Bản quyền, hay quyền tác giả, gắn liền với tri thức và sự sáng tạo của con người. Tuy không phải đối tượng phải bắt buộc đăng ký, nhưng việc đăng ký quyền tác giả mang đến nhiều lợi ích cho tác giả và chủ sở hữu tác giả. Để hướng dẫn Quý khách nhưng vấn đề pháp lý liên quan, Luật Việt An đưa ra bài viết về đăng ký bản quyền tác giả cho lịch bàn dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022.
 • Nghị định số 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Quyền tác giả là gì?

Theo định nghĩa tại Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Tại các nước theo hệ thống luật Anh – Mỹ, khái niệm này thường được gọi dưới thuật ngữ “bản quyền”. Tuy nhiên về bản chất, “quyền tác giả” và “bản quyền” là như nhau, đều có đặc điểm:

 • Chủ thể quyền: tổ chức, cá nhân là tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm.
 • Khách thể quyền: tác phẩm được sáng tạo ra hoặc sở hữu bởi chủ thể quyền.
 • Thời điểm phát sinh: kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Bảo hộ quyền tác giả cho lịch bàn

Lịch bàn là một tác phẩm được thiết kế và sáng tạo bằng cách sắp xếp các thông tin ngày tháng, thường trong một năm, với các hình ảnh, hình vẽ minh họa, bố trí sắp xếp để tạo nên một tổng thể hài hòa dưới nhiều dạng hình thức như quyển, tờ, lốc, lịch chữ A, chữ M, … bằng giấy, gỗ, các vật liệu kim loại,… nhỏ gọn và thường được để trên bàn.

Lịch bàn có thể được xếp vào nhóm “Tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng” hoặc “Tác phẩm nhiếp ảnh” theo Điều 14.1 của Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 6 Nghị định 17/2023/NĐ-CP do:

 • Lịch bàn là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích là dùng để xem và theo dõi thời gian
 • Lịch bàn có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích như quyển lịch, ghi nhớ để bàn, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp hàng loạt.
 • Lịch bàn có thể là thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, bộ nhận diện và bao bì sản phẩm; hình thức thể hiện của nhân vật); thiết kế nội thất, trang trí nội thất, ngoại thất mang tính mỹ thuật.
 • Lịch bàn được thể hiện dưới dạng tạo dáng sản phẩm mang tính mỹ thuật, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng và không bao gồm tạo dáng bên ngoài của sản phẩm bắt buộc phải có để thực hiện chức năng của sản phẩm.
 • Lịch bàn có thể chứa các hình ảnh có bản quyền.

Do vậy, lịch bàn là một loại tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy vậy, cần lưu ý, quyền tác giả chỉ bảo hộ hình thức của tác phẩm, tức là cách bài trí, bố cục, hình dạng của tác phẩm lịch bàn đó mà không bảo hộ nội dung. Tức là, nếu có người nào khác cũng sử dụng các thông tin về ngày tháng để làm ra lịch bàn của họ, thì cũng không ảnh hưởng đến quyền tác giả của chủ sở hữu lịch bàn còn lại.

Mục đích đăng ký bản quyền tác giả cho lịch bàn

Điều 49.2 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Việc nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này”. Đăng ký quyền tác giả không phải căn cứ phát sinh quyền tác giả đối với tác phẩm lịch bàn.

Tuy vậy, đăng ký quyền tác giả cho lịch bàn được thực hiện với mục đích ngăn chặn các hành vi xâm phạm tác phẩm lịch bàn như: ăn trộm, sao chép, lạm dụng, trưng bày, phân phối trái phép lịch bàn. Việc ghi nhận tên các tác giả trên giấy đăng ký quyền tác giả cũng là cơ sở pháp lý quan trọng chứng minh quyền của tác giả đối với tác phẩm lịch bàn, bảo vệ lợi ích của người sáng tạo khi có các tranh chấp về quyền tác giả hay có các hành vi vi phạm xảy ra. Trên thực tế, việc chứng minh thời điểm phát sinh quyền tác giả là không dễ dàng, việc đăng ký quyền tác giả sẽ giảm bớt gánh nặng chứng minh đó cho chủ thể quyền.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho lịch bàn

Thủ tục đăng ký quyền tác giả cho lịch bàn gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho lịch bàn

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho lịch bàn gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan (theo mẫu) do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ.
 • Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả cho lịch bàn (02 bản, bao gồm cả bản điện tử): 02 bản được in trên giấy A4 tác phẩm có chữ ký hoặc dấu của tác giả, chủ sở hữu.
 • Giấy uỷ quyền cho Luật Việt An để thực hiện thủ tục.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức: 01 bản sao CCCD/CMND/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định thành lập.
 • Các tài liệu chứng minh quyền nộp đơn phát sinh từ:
  • Giao nhiệm vụ;
  • Giao kết hợp đồng sáng tạo (bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực);
  • Thừa kế (văn bản xác định quyền thừa kế có công chứng, chứng thực);
  • Hợp đồng chuyển giao quyền tác giả đối với tác phẩm;
 • Trong trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả phải có văn bản cam đoan về việc tự sáng tạo và sáng tạo theo quyết định hoặc xác nhận giao việc; hợp đồng; tham gia cuộc thi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan.
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả trong trường hợp tác phẩm đó có đồng tác giả.
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu trong trường hợp quyền tác giả của lịch bàn thuộc sở hữu chung.
 • Trường hợp trong tác phẩm có sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho lịch bàn

Các phương thức nộp hồ sơ bao gồm:

 • Nộp trực tiếp tại các Cục Bản quyền tác giả.
 • Nộp qua đường bưu điện đến các Cục Bản quyền tác giả.
 • Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền tác giả cho lịch bàn

Cục Bản quyền tác giả sau khi nhận được hồ sơ đăng ký sẽ tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ và sẽ đưa ra các quyết định tương ứng với các trường hợp như sau:

 • Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ yêu cầu, Cục Bản quyền tác giả sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc sai sót, cần bổ sung, điều chỉnh thì Cục Bản quyền tác giả sẽ thông tin lại cho người nộp hồ sơ để họ tiến hành điều chỉnh. Trong thời gian quy định, cá nhân, tổ chức không tiến hành các hoạt động sửa đổi, bổ sung hoặc đã sửa đổi bổ sung mà hồ sơ vẫn không hợp lệ thì Cục Bản quyền tác giả có quyền trả lại hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp Cục Bản quyền tác giả từ chối cáp Giấy phép đăng ký quyền tác giả cho lịch bàn, Cục Bản quyền tác giả phải có thông báo bằng văn bản tới người nộp hồ sơ.

Một số câu hỏi có liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả cho lịch bàn

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho lịch bàn có bắt buộc bằng Tiếng Việt hay không?

Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho lịch bàn phải được làm bằng Tiếng Việt. Trong trường hợp bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra Tiếng Việt và có công chứng/chứng thực.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho lịch bàn là bao lâu?

Theo quy định pháp luật hiện hành, trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về đăng ký bản quyền tác giả cho lịch bàn, xin vui lòng liên hệ Công ty Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO