Lớp, nhóm, phân nhóm khi đăng ký nhãn hiệu hình lá

Bạn đọc thân mến,

Con người chúng ta đang phải chịu rất nhiều tác động xấu bởi biến đổi khí hậu. Chính vì vậy nhưng thông điệp của nhà đầu tư, chủ nhãn hiệu liên quan đến kinh doanh dịch vụ, hàng hoá có xu hướng gần gũi với môi trường, thiên nhiên ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Dựa trên yếu tố hình ảnh của lá cây làm biểu tượng cho nhãn hiệu ngày càng được các nhà đầu tư sử dụng nó có thiên hướng theo “trend” ECO. Do vậy Đại diện sở hữu trí tuệ nhận được nhiều yêu của chủ nhãn mong muốn bảo hộ nhãn hiệu của mình với hình ảnh của lá cây.

Đăng ký nhãn hiệu có yếu tố hình lá

Các lớp, nhóm, phân nhóm hình lá cây:

05.03 LEAVES, NEEDLES, BRANCHES WITH LEAVES OR NEEDLES LÁ, LÁ HÌNH KIM, NHÀNH CÓ LÁ HOẶC CÓ LÁ HÌNH KIM 
05.03.01 Tobacco leaves Lá thuốc lá
05.03.02 Oak leaves Lá sồi
05.03.03 Holly leaves Lá nhựa ruồi
05.03.04 Vine leaves (except 5.3.19), plane leaves, maple leaves Lá nho (trừ 5.3.19), lá tiêu huyền, lá cây thích
05.03.05 Leaves of chestnut trees Lá của cây hạt dẻ
05.03.06 Trefoils Lá cây cỏ chĩa ba
Note: Including trefoils represented as symbols or appearing on playing cards. Chú thích: Gồm cả lá cây cỏ chĩa ba được thể hiện như là biểu tượng hoặc xuất hiện trên quân bài
05.03.07 Ferns, palms Lá dương xỉ, lá cọ
05.03.08 Wisteria leaves or acacia leaves Lá cây đậu tía hoặc lá cây keo
05.03.09 Ginkgo leaves Lá quạt
05.03.11 Other leaves Các lá khác
05.03.16 More than four leaves, scattered leaves, bunches of leaves Từ năm lá trở lên, lá rải rác, bó lá
Note: Not including surfaces or backgrounds covered with a repeated figurative element composed of leaves (25.7.25). Chú thích: Không bao gồm bề mặt hay nền bao phủ bởi một yếu tố hình lặp đi lặp lại từ lá cây (25.7.25)
05.03.17 Olive branches, with or without fruit Nhành ô liu có hay không có quả
05.03.18 Mistletoe sprigs Dây tầm gửi
05.03.19 Vine shoots Cành nho cả quả và lá
Note: Not including decorations of vine branches (5.13.6). Chú thích: Không bao gồm trang trí từ cành nho có cả quả và lá (5.13.6)
05.03.20 Other branches with leaves, with or without fruit Các loại cành có lá khác, có hoặc không có quả
05.03.22 Needles, branches with needles Lá hình kim, nhành lá hình kim
Auxiliary Sections of Division 5.3
(associated with Principal Sections 5.3.1-11 )
05.03.13 Stylized leaves Lá cây cách điệu hoá
05.03.14 One leaf Một lá
05.03.15 Two to four leaves Hai đến bốn lá

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO