Đăng ký nhãn hiệu hình dưới dạng bản đồ địa lý, bình đồ địa cầu

Phân loại đăng ký nhãn hiệu theo yếu tố hình dưới dạng bản đồ địa ký, bình đồ địa cầu. Khi đăng ký nhãn hiệu chủ nhãn hiệu phải căn cứ vào Bảng phân loại Vienna 07 của Thoả ước Viên để phân loại trước khi đăng ký.

Bảng phân loại có yếu tố hình dưới dạng Bản đồ địa lý, Bình địa cầu như sau;

01.17 GEOGRAPHICAL MAPS, PLANISPHERES BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ, BÌNH ĐỒ ĐỊA CẦU
Note: Not including maps of the world in two hemispheres (01.05.01). Chú thích: Không bao gồm bản đồ thế giới chia thành 2 bán cầu (01.05.01)
01.17.01 Planispheres Bình đồ địa cầu
01.17.02 Continents Các lục địa
01.17.07 Groups of countries Các nhóm nước
01.17.11 Isolated countries Các nước riêng biệt
01.17.12 Islands, archipelagoes Các đảo, quần đảo
01.17.13 Parts of a country Các phần của một nước
01.17.14 Urban plans Sơ đồ thành phố
01.17.15 Polar maps Bản đồ các địa cực
01.17.25 Other geographical maps Các bản đồ địa lý khác
Auxiliary Sections of Division 01.17
Auxiliary Sections Associated with Principal Section 01.17.02
01.17.03 Europe, Asia, Eurasia Châu Âu, châu Á, châu lục Âu-Á
01.17.04 America Châu Mỹ
Note: Includes the whole of the continent of America (North, South and Central America) or any one or any two of the separate parts of the continent of America Chú thích: Gồm cả toàn bộ châu Mỹ (Bắc, Nam, Trung) hoặc bất kỳ một hay hai phần riêng biệt của châu Mỹ
01.17.05 Africa Châu Phi
01.17.06 Australia, Oceania Châu Úc, châu Đại dương
Auxiliary Sections Associated with Principal Sections 01.17.01-25
01.17.16 Physical maps Bản đồ địa lý tự nhiên
01.17.17 Political maps Bản đồ chính trị
01.17.18 Economic maps Bản đồ kinh tế
01.17.19 Tourist maps Bản đồ du lịch
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO