Đăng ký nhãn hiệu tại Ai Cập

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ai Cập được thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ số 82/2002. Đăng ký nhãn hiệu là không bắt buộc để sử dụng nó ở Ai Cập. Tuy nhiên, tốt hơn là chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký nhãn hiệu của mình. Việc đăng ký nói trên sẽ cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu độc quyền sử dụng và cấp phép nhãn hiệu của mình, ngăn chặn các hình thức đăng ký tương tự khác và thực hiện các thủ tục pháp lý chống lại mọi hành vi xâm phạm nhãn hiệu nói trên.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ai Cập

Giai đoạn 1: Giai đoạn nộp hồ sơ

 • Đơn đăng ký cùng với các tài liệu nêu trên sẽ được nộp cho Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Ai Cập.
 • Hồ sơ nêu trên sẽ được thẩm định bởi các cơ quan thẩm định chuyên ngành.
 • Trong quá trình xét nghiệm, cơ quan đăng ký nhãn hiệu có thể yêu cầu người nộp đơn thực hiện một số sửa đổi đối với nhãn hiệu của mình. Nếu các sửa đổi được yêu cầu không được thực hiện trong vòng sáu tháng kể từ khi thông báo, Văn phòng Nhãn hiệu có thể từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Giai đoạn đánh giá, thẩm định hồ sơ sẽ mất khoảng 12 – 14 tháng kể từ ngày hồ sơ được chấp thuận hợp lệ (theo quy trình thuận lợi).
 • Khi kết thúc giai đoạn thẩm định, thẩm định viên sẽ đưa ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối đăng ký nhãn hiệu được đề cập.
 • Nếu quyết định của Cơ quan Đăng ký Nhãn hiệu Ai Cập là quyết định chấp nhận thì Nhãn hiệu sẽ được chuyển sang giai đoạn thứ hai “Giai đoạn Công bố và Đăng ký”.

Giai đoạn 2: Giai đoạn công bố và đăng ký

 • Phí công bố phải được thanh toán để công bố nhãn hiệu trên Công báo nhãn hiệu.
 • Sau khi công bố nhãn hiệu trên Công báo nói trên, bên thứ ba sẽ có sáu mươi ngày để phản đối việc công bố nhãn hiệu nói trên.
 • Sau thời hạn 60 ngày và trường hợp không có phản đối nào đối với hồ sơ của chủ đơn, Nhãn hiệu sẽ được đăng ký và chủ đơn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Thời hạn nói trên có thể được gia hạn vào cuối năm thứ mười. Lưu ý: việc gia hạn cho nhãn hiệu cho các giai đoạn khác cũng sẽ được đăng trên Công báo nhãn hiệu.
 • Đối với trường hợp nếu quyết định của Cơ quan Đăng ký Nhãn hiệu Ai Cập là quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu, trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày thông báo về quyết định từ chối, người nộp đơn có thể gửi khiếu nại đối với quyết định đó tới Ủy ban Khiếu nại tại Cơ quan Đăng ký Ai Cập. Nếu Ủy ban nói trên chấp nhận Khiếu nại, nhãn hiệu sẽ được chuyển sang quy trình xuất bản và đăng ký như đã nêu ở trên.

Giai đoạn 3: Thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu “nếu có”:

 • Sau khi công bố nhãn hiệu trên Công báo nhãn hiệu, một bên thứ ba sẽ có trong vòng 60 ngày để phản đối việc công bố nhãn hiệu nói trên.
 • Cơ quan Đăng ký Nhãn hiệu Ai Cập phải giải quyết người nộp đơn và gửi cho chủ đơn một bản sao của bản Thông báo phản đối trong vòng 30 ngày kể từ ngày phản đối.
 • Người nộp đơn phải gửi phản hồi phản đối trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo phản đối. Nếu không, đơn đăng ký sẽ bị mất hiệu lực.
 • Sau khi Người nộp đơn nộp tuyên bố phản đối, Cơ quan Đăng ký Nhãn hiệu có quyền yêu cầu bất kỳ bên liên quan nộp bất kỳ tài liệu nào cần thiết để làm rõ hoặc hỗ trợ vụ việc. Giai đoạn này sẽ diễn ra sau khoảng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn phản đối.
 • Cả hai bên đều có quyền chỉ định phiên điều trần sau khi thanh toán phí nhà nước.
 • Nếu không ai chỉ định phiên điều trần, Văn phòng Đăng ký Nhãn hiệu sẽ ra quyết định đột ngột và gửi cho cả hai bên. Hoặc, Văn phòng Đăng ký Nhãn hiệu sẽ yêu cầu cả hai bên điều trần trong giai đoạn cuối của vụ việc, trước khi cơ quan đăng ký công bố quyết định cuối cùng.
 • Nếu có một phiên điều trần, nó thường có sự tham gia của các đối tác cấp cao của chúng tôi, để rõ ràng, thông thường phải mất hai đến ba Phiên điều trần, trước khi cơ quan đăng ký công bố quyết định cuối cùng.
 • Cả hai bên đều có quyền hợp pháp để kháng cáo quyết định tại tòa án hành chính.

Các giấy tờ cần cung cấp để tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Ai Cập

 • Họ và tên, địa chỉ, quốc tịch của người làm đơn.
 • Hình ảnh nhãn hiệu.
 • Danh mục hàng hóa/dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của đơn.
 • Bản sao công chứng giấy tờ ưu tiên nếu được yêu cầu (được chấp nhận trong vòng sáu tháng)
 • Giấy ủy quyền (POA) được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự Ai Cập.
 • Lưu ý POA gốc là cần thiết. Có thể nộp đơn mà không cần POA. Tuy nhiên, bản scan của POA đã được hợp pháp hóa phải được gửi trong vòng sáu tháng mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Và bản gốc có thể được gửi bất cứ lúc nào trước khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký.

Thông tin chung về thủ tục liên quan nhãn hiệu ở Ai Cập

 • Thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký: 12:18 tháng.
 • Thời gian cần thiết để hoàn thành tra cứu nhãn hiệu: 12 ngày làm việc.
 • Thời hạn (đăng ký) bảo hộ: 10 năm kể từ ngày nộp đơn.
 • Sử dụng: nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị hủy bỏ bởi bất kỳ bên quan tâm nào nếu nó không được sử dụng trong 5 năm liên tiếp.
 • Việc xin gia hạn có thể thực hiện trong vòng: 12 tháng trước khi hết hạn.
 • Thời hạn gia hạn: 10 năm.
 • Thời gian ân hạn gia hạn sau khi hết hạn: 6 tháng với phạt, 3 năm với phí phạt (mức phí phạt rất cao).
 • Loại Giấy chứng nhận đăng ký: giấy chứng nhận bản giấy.
 • Nếu không có Lãnh sự quán Ai Cập ở nước bạn, việc hợp pháp hóa có thể được thực hiện bởi bất kỳ Lãnh sự quán nước Ả Rập nào.

Yêu cầu gia hạn nhãn hiệu tại Ai Cập

 • Giấy ủy quyền được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự Ai Cập.
 • Bản scan Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Yêu cầu chuyển nhượng nhãn hiệu tại Ai Cập

 • Giấy ủy quyền có chữ ký của người được chuyển nhượng được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tại Lãnh sự quán Ai Cập.
 • Giấy phép kinh doanh/giấy chứng nhận thành lập/đăng ký kinh doanh của người được chuyển nhượng, được công chứng và hợp pháp hóa tại Lãnh sự quán Ai Cập.
 • Hợp đồng chuyển nhượng có chữ ký của hai bên hoặc ít nhất là của bên chuyển nhượng, được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự quán Ai Cập.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Yêu cầu thay đổi tên/địa chỉ nhãn hiệu Ai Cập

 • Giấy ủy quyền có đầy đủ tên/địa chỉ thường trú, được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự quán Ai Cập.
 • Giấy xác nhận thay đổi tên/địa chỉ được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự quán Ai Cập.

Luật Việt An cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, các quyền sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước, gồm dịch vụ đăng ký bản quyền, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đăng ký sáng chế tại Việt Nam và Quốc tế, đăng ký sở hữu trí tuệ theo Hệ thống Madrid hoặc nộp đơn riêng lẻ tại các quốc gia trên thế giới. Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Ai Cập và các nước trên thế giới xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO