Đăng ký nhãn hiệu với hình lá cây

Kính chào các bạn,

Lá cây là một trong những biểu tượng rất gần gũi với thiên nhiên. Hiện nay có nhiều dịch vụ du lịch, nông sản liên quan đến sản phẩm từ thiên nhiên. Nhiều chủ nhãn hiệu đã thiết kế những nhãn hiệu liên quan đến thiên nhiên và chủ đề lá là một trong những chủ đề có cảm hứng nhất, gần gũi với thiên nhiên nhất khi thiết kế mooth thương hiện có hình ảnh từ là cây.

Đăng ký nhãn hiệu hình lá cây

Lớp, nhóm, phân nhóm các hình ảnh liên quan đến lá cây:

05.03 LEAVES, NEEDLES, BRANCHES WITH LEAVES OR NEEDLES LÁ, LÁ HÌNH KIM, NHÀNH CÓ LÁ HOẶC CÓ LÁ HÌNH KIM 
05.03.01 Tobacco leaves Lá thuốc lá
05.03.02 Oak leaves Lá sồi
05.03.03 Holly leaves Lá nhựa ruồi
05.03.04 Vine leaves (except 5.3.19), plane leaves, maple leaves Lá nho (trừ 5.3.19), lá tiêu huyền, lá cây thích
05.03.05 Leaves of chestnut trees Lá của cây hạt dẻ
05.03.06 Trefoils Lá cây cỏ chĩa ba
Note: Including trefoils represented as symbols or appearing on playing cards. Chú thích: Gồm cả lá cây cỏ chĩa ba được thể hiện như là biểu tượng hoặc xuất hiện trên quân bài
05.03.07 Ferns, palms Lá dương xỉ, lá cọ
05.03.08 Wisteria leaves or acacia leaves Lá cây đậu tía hoặc lá cây keo
05.03.09 Ginkgo leaves Lá quạt
05.03.11 Other leaves Các lá khác
05.03.16 More than four leaves, scattered leaves, bunches of leaves Từ năm lá trở lên, lá rải rác, bó lá
Note: Not including surfaces or backgrounds covered with a repeated figurative element composed of leaves (25.7.25). Chú thích: Không bao gồm bề mặt hay nền bao phủ bởi một yếu tố hình lặp đi lặp lại từ lá cây (25.7.25)
05.03.17 Olive branches, with or without fruit Nhành ô liu có hay không có quả
05.03.18 Mistletoe sprigs Dây tầm gửi
05.03.19 Vine shoots Cành nho cả quả và lá
Note: Not including decorations of vine branches (5.13.6). Chú thích: Không bao gồm trang trí từ cành nho có cả quả và lá (5.13.6)
05.03.20 Other branches with leaves, with or without fruit Các loại cành có lá khác, có hoặc không có quả
05.03.22 Needles, branches with needles Lá hình kim, nhành lá hình kim
Auxiliary Sections of Division 5.3
(associated with Principal Sections 5.3.1-11 )
05.03.13 Stylized leaves Lá cây cách điệu hoá
05.03.14 One leaf Một lá
05.03.15 Two to four leaves Hai đến bốn lá

Dịch vụ liên quan đến đăng ký nhãn hiệu:

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO