Đăng ký sáng chế quốc tế bằng đơn PCT

Nghị định 65/2023/NĐ-CP là một nghị định có nội dung chi tiết hóa về các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Trong đó, một trong những điểm mới và nội bật của Nghị định này đó là về đơn PCT, cũng như là các xử lý đơn này. Để cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng về vấn đề đăng ký sang chế quốc tế bằng đơn PCT, công ty Luật Việt An sẽ đưa ra bài viết dưới đây.

Đăng ký sáng chế

Cơ sở pháp lý

 • Hiệp ước PCT;
 • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Thông tư 01/2007/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

Đăng ký sáng chế quốc tế bằng đơn PCT

Đơn PCT được hiểu như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, đơn PCT được hiểu là đơn đăng ký sáng chế mà được nộp theo Hiệp ước PCT.

Hiệp ước PCT là một Hiệp ước lớn với sự tham gia của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Bởi chức năng của hệ thống PCT cho phép các cá nhân, doanh nghiệp từ các quốc gia của thành viên Hiệp ước có thể chỉ định việc nộp đơn đăng ký sàn chế quốc tế ở tất cả các quốc gia thành viên của Hiệp ước PCT với một tờ khai duy nhất.

Ưu điểm lớn nhất khi sử dụng đơn PCT để đăng ký sáng chế quốc tế đó là công dân của các nước thành viên có thể nhận được sự bảo hộ của nhiều quốc gia cùng một lúc, mà không cần phải mất nhiều thời gian đi nộp đơn trực tiếp ở từng nước riêng lẻ.

Chính vì lẽ đó, Việt Nam cũng đã sớm gia nhập vào Hiệp ước PCT. Điều này không chỉ tạo cho các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có thể thuận lợi hơn trong việc đăng ký sáng chế quốc tế, mà còn gia tăng tình hữu nghị giữa các quốc gia thành viên của Hiệp ước PCT.

Đơn PCT gồm những loại đơn nào?

Dựa vào nội dung quy định của Khoản 1 Điều 19 Nghị định 65/2023/NĐ-CP về Đơn PCT thì đơn PCT sẽ bao gồm các loại đơn PCT sau:

 • Đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam là loại đơn PCT mà được nộp từ Việt Nam, trong đơn này sẽ có yêu cầu bảo hộ sáng chế tại bất kỳ quốc gia thành viên nào của Hiệp ước PCT, và trong đó có bao gồm cả Việt Nam. Vấn đề này được quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị định 65/2023/NĐ-CP;
 • Đơn PCT có chỉ định Việt Nam, tức là đơn đã vào giai đoạn quốc gia được quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định 65/2023/NĐ-CP. Theo đó, đơn PCT vào giai đoạn quốc gia là đơn PCT có nguồn gốc từ một quốc gia thành viên khác của Hiệp ước PCT, chỉ định hoặc là chọn Việt Nam làm quốc gia đích đến đăng ký sáng chế, được nộp vào cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Đơn PCT được nộp tại các quốc gia thành viên bất kỳ của Hiệp ước PCT, trong đó có bao gồm cả Việt Nam.

Sự khác biệt cơ bản giữa đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam và đơn PCT có chỉ định Việt Nam là về quốc gia yêu cầu và quốc gia được chỉ định hoặc lựa chọn. Theo đó, sự khác biệt này sẽ như sau:

 • Đối với đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam thì quốc gia yêu cầu bảo hộ sáng chế quốc tế sẽ chính là Việt Nam. Còn quốc gia được chỉ định hoặc lựa chọn sẽ là các quốc gia thành viên khác của Hiệp ước PCT.
 • Ngược lại, đối với đơn PCT vào giai đoạn quốc gia thì quốc gia mà yêu cầu bảo hộ sáng chế quốc tế sẽ là các quốc gia thành viên khác ngoài Việt Nam mà tham gia vào Hiệp ước PCT. Còn quốc gia mà được chỉ định hoặc được lựa chọn để bảo hộ cho sang chế sẽ chính là Việt Nam.

Những yêu cầu được đặt ra đối với đơn PCT

Đầu tiên, khi nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế bằng đơn PCT có chỉ định hoặc chọn Việt Nam, thì các chủ thể nộp đơn cần phải sử dụng tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu là Mẫu số 01 được quy định tại Phụ lục I của Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

Điều này cũng có nghĩa người nộp đơn đăng ký sáng chế bằng đơn PCT sẽ không thể tự ý sử dụng một loại mẫu đơn khác với mẫu đơn đã được quy định ở trên, hoặc không thể tự tạo ra một mẫu đơn mới để đăng ký sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT được.

Không những vậy, tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, quy định này cũng đặt ra những yêu cầu nhất định đối với hai loại đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam là:

 • Đơn PCT có nguồn gốc Vệt Nam khi nộp trực tiếp cho Văn phòng quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Đơn phải được trình bày bằng ngôn ngữ mà đã được quy định theo Hiệp ước PCT;
 • Đơn phải có hình thức và nội dung theo đúng những gì đã được yêu cầu theo Hiệp ước PCT
 • Đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam khi nộp thông qua cơ quan quản lý của nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thì cần phải tuân thủ theo những yêu cầu sau:
 • Đơn phải được trình bày bằng tiếng Anh;
 • Mỗi đơn phải được làm thành 01 bản;
 • Đơn phải được hoàn thiện theo những tiêu chí về hình thức và nội dung mà được quy định tại Hiệp ước PCT;
 • Người nộp đơn phải tiến hành nộp phí để kiểm tra sơ bộ hình thức, cùng các khoản phí và lệ phí khác theo quy định của Quy chế thi hành Hiệp ước PCT và theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí được ban hành bởi các quốc gia thành viên được chỉ định theo như trong đơn PCT.

Hồ sơ đơn đăng ký sáng chế quốc tế có nguồn gốc Việt Nam

Dựa theo nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 65/2023/NĐ-CP về đơn PCT, theo đó, đối với đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam, người nộp đơn khi nộp đơn cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam. Ngôn ngữ của loại đơn này được quy định như sau:
 • Nếu người nộp đơn nộp đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam mà nộp đơn trực tiếp cho Văn phòng quốc tế, thì ngôn ngữ của đơn phải được làm theo ngôn ngữ mà được quy định tại Hiệp ước PCT.
 • Nếu người nộp đơn nộp đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam mà nộp đơn thông qua cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, thì ngôn ngữ của đơn phải là bằng tiếng Anh.
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí. Dù là nộp thông qua dịch vụ bưu chính hay nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam) thì người nộp đơn đều phải chuẩn bị bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí để chứng minh mình đã nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí theo quy định.

Hồ sơ đơn đăng ký sáng chế quốc tế có chỉ định Việt Nam

Đối với đơn đăng ký sáng chế quốc tế bằng đơn PCT có chỉ định hoặc có chọn Việt Nam, dựa vào quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 65/2023/NĐ-CP thì để có thể vào được giai đoạn quốc gia, người nộp đơn phải nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp bộ hồ sơ bao gồm những tài liệu sau đây:

 • Tờ khai đăng ký sáng chế. Mẫu của tờ khai được quy định tại Mẫu số 01 của Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP;
 • Bản sao của đơn quốc tế (trong trường hợp mà người nộp đơn có đưa ra yêu cầu vào giai đoạn quốc gia trước ngày công bố quốc tế);
 • Bản dịch ra tiếng Việt của bản mô tả và bản tóm tắt trong đơn quốc tế (bản công bố hoặc là bản gốc khi mà nộp ban đầu nếu đơn chưa được công bố hoặc bản sửa đổi và bản giải thích phần sửa đổi, nếu đơn quốc tế có những sự sửa đổi theo Điều 19 và/hoặc Điều 34.2(b) của Hiệp ước PCT);
 • Bản sao các chứng từ nộp phí, lệ phí (trong trường hợp mà việc nộp phí, lệ phí này là nộp thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp);
 • Văn bản ủy quyền (trong trường hợp mà người nộp đơn có yêu cầu được nộp đơn thông qua đại diện sở hữu trí tuệ như Luật Việt An).

Sự khác biệt về hồ sơ đăng ký sáng chế được quy định trong Nghị định 65/2023/NĐ-CP so với Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Về mẫu đơn đối với đơn PCT có chỉ định hoặc có lựa chọn Việt Nam

Trong Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và các văn bản sửa đổi, bổ sung, mẫu đơn dùng để đăng ký sáng chế quốc tế là mẫu 01-SC dùng để đăng ký sáng chế được quy định sẵn tại Phụ lục A của Thông tư. Hiện tại mẫu này đã được thay thế bằng Mẫu số 01 nằm ở Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP nhằm đồng bộ hóa với sự thay đổi của các tờ khai đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp ra đời cùng Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022.

Về bản mô tả sáng chế đối với đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam

Theo quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung từng lần, trong hồ sơ đăng ký sáng chế quốc tế, người nộp đơn sẽ phải nộp cả bản mô tả sáng chế riêng biệt.

Tuy nhiên, quy định này đã không còn thấy trong Nghị định 65/2023/NĐ-CP. Cụ thể, trong hồ sơ đăng ký sáng chế quốc tế bằng đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam, người nộp đơn chỉ cần nộp đơn quốc tế và bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Như vậy, có thể kết luận rằng, đơn PCT đặt ra rất nhiều yêu cầu mà người nộp đơn cần phải đáp ứng thì đơn đăng ký sáng chế quốc tế của mình mới có thể được thông qua và chấp thuận. Do đó, khi đăng ký sáng chế quốc tế bằng đơn PCT, quý khách hàng nên tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia uy tín và giàu kinh nghiệm như đội ngũ luật sư, tư vấn viên của công ty Luật Việt An.

Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc về đăng ký sáng chế quốc tế bằng đơn PCT, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO