Đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc

Hàn Quốc là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng đơn đăng ký sáng chế, thể hiện sự tập trung vào đổi mới và phát triển công nghệ. Các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, viễn thông, công nghệ sinh học và năng lượng mới là trọng tâm của các hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã và đang tích cực hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo thông qua các chính sách ưu đãi và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Chính phủ Hàn Quốc ưu tiên đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sáng chế, đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế và bảo hộ sở hữu trí tuệ được triển khai hiệu quả, khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp tham gia vào quá trình sáng tạo. Các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thu hút nhiều tài năng và tạo ra môi trường nghiên cứu sáng tạo. Bên cạnh đó, các trường cũng tổ chức các chương trình hợp tác quốc tế giúp trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển. Hàn Quốc cũng tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việc trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ với các đối tác quốc tế giúp nâng cao năng lực sáng tạo và mở rộng thị trường cho các sản phẩm sáng chế. Vì vậy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng sơ bộ thủ tục đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc qua bài viết dưới đây.

Sở hữu trí tuệ tại Hà Quốc

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sáng chế (được sửa đổi đến Đạo luật số 19714 ngày 14 tháng 9 năm 2023)

Khái quát chung về sáng chế tại Hàn Quốc

Mục đích của hệ thống đăng ký sáng chế

Mục đích của hệ thống bằng sáng chế là thúc đẩy sự phát triển công nghệ thông qua việc bảo vệ,khuyến khích, quảng bá và sử dụng các sáng chế, từ đó đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp. Việc công bố các sáng chế dẫn đến sự tích lũy và sử dụng công nghệ cũng như sự tiến bộ của ngành công nghiệp.

Các yêu cầu để được cấp bằng sáng chế

 • Một bằng sáng chế phải có khả năng ứng dụng công nghiệp; nó phải có thể sử dụng được trong công nghiệp.
 • Công nghệ phải có tính mới; nó không được công khai (tình trạng kỹ thuật hiện có) trước khi nộp đơn.
 • Công nghệ phải có bước sáng tạo; nó không được dễ dàng suy ra từ tình trạng kỹ thuật hiện có, mặc dù nó khác với tình trạng kỹ thuật hiện có.

Hiệu lực và thời hạn của quyền sáng chế

Thời hạn của quyền sáng chế bắt đầu khi việc thiết lập quyền sáng chế được đăng ký; nó kết thúc 20 năm sau ngày nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Hiệu lực của quyền sáng chế tuân theo nguyên tắc lãnh thổ; nghĩa là, nó chỉ có giá trị ở quốc gia nơi quyền đó được cấp.

Nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc người phát minh đầu tiên

Nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc người phát minh đầu tiên là hai nguyên tắc khác nhau để xác định người nộp đơn nào sẽ được cấp quyền khi có hai hoặc nhiều đơn đăng ký sáng chế được nộp cho cùng một sáng chế. Nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên được áp dụng ở Hàn Quốc.

Nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên

Bất kể ai là người phát minh ra sáng chế, quyền của một sáng chế được trao cho người nộp đơn đầu tiên nộp đơn tại văn phòng sáng chế. Nếu hai hoặc nhiều đơn đăng ký cho cùng một sáng chế được nộp cùng một ngày, những người nộp đơn phải tham khảo ý kiến của nhau và cố gắng đạt được thỏa thuận về việc ai có thể được cấp bằng sáng chế cho sáng chế đó. Nếu không đạt được thỏa thuận hoặc không thể tham khảo ý kiến, không ai trong số những người nộp đơn có thể được cấp bằng sáng chế cho sáng chế đó.

Nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên mang tính thực tiễn vì nó cấp quyền cho chi phí công bố công nghệ và khuyến khích việc công bố nhanh chóng các sáng chế. Nguyên tắc này phù hợp với mục đích của hệ thống bằng sáng chế vì nó nhằm mục đích thúc đẩy tiến bộ công nghiệp thông qua việc công bố nhanh chóng các sáng chế.

Nguyên tắc người phát minh đầu tiên

Theo nguyên tắc người phát minh đầu tiên, quyền của một sáng chế được trao cho người phát minh thực tế, bất kể thứ tự nộp đơn. Nguyên tắc này có ưu điểm là bảo vệ các nhà phát minh. Các nhà phát minh tư nhân không sở hữu doanh nghiệp ưa thích quy tắc này.

Để được áp dụng quy tắc này, nhà phát minh phải cung cấp một tài liệu về các hoạt động sáng chế dẫn đến sáng chế và đảm bảo nhân chứng của sáng chế. Văn phòng sáng chế phải xác nhận thời gian của sáng chế.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc

Người nộp đơn

Nhà phát minh của một sáng chế hoặc người được chuyển nhượng có thể nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho sáng chế đó với KIPO. Người nộp đơn có thể là một cá nhân hoặc một pháp nhân.

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Đơn xin cấp bằng sáng chế ghi rõ họ tên và địa chỉ của người phát minh và người nộp đơn, tên của sáng chế và dữ liệu ưu tiên (nếu yêu cầu quyền ưu tiên);
 • Bản mô tả nêu rõ các vấn đề sau: tên của sáng chế; mô tả ngắn gọn về các bản vẽ (nếu có); mô tả chi tiết về sáng chế;
 • Bản vẽ (các bản vẽ), nếu có;
 • Một bản tóm tắt sáng chế;
 • Nếu yêu cầu quyền ưu tiên, tài liệu ưu tiên phải là bản sao có chứng thực của đơn đăng ký ưu tiên cùng với bản dịch tiếng Hàn;
 • Giấy ủy quyền, nếu chủ đơn nộp đơn thông qua đại diện

Yêu cầu quyền ưu tiên

Để được hưởng quyền ưu tiên, một đơn đăng ký phải được nộp tại Hàn Quốc trong vòng 1 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký ưu tiên. Tài liệu ưu tiên có thể được nộp trong vòng một năm và bốn tháng kể từ ngày ưu tiên. Nếu tài liệu ưu tiên không được nộp trong thời hạn đó, yêu cầu ưu tiên sẽ trở nên vô hiệu.

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc

Kiểm tra hình thức

Khi đơn đăng ký sáng chế được nộp cho KIPO (Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc), nó sẽ được kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu cần thiết để cấp ngày nộp đơn đã được đáp ứng. Nếu đơn không đáp ứng các yêu cầu hình thức cơ bản (ví dụ: không rõ loại đơn, không có tên hoặc địa chỉ người nộp đơn, không viết bằng tiếng Hàn, không có bản mô tả hoặc bản vẽ, hoặc nộp đơn mà không sử dụng đại lý ở Hàn Quốc khi không có địa chỉ tại Hàn Quốc), đơn sẽ bị trả lại.

Sau khi đơn đáp ứng các yêu cầu, KIPO sẽ cấp số đơn và kiểm tra xem các yêu cầu hình thức khác theo Luật Sáng chế đã được đáp ứng chưa. Nếu thiếu tài liệu hoặc thông tin, KIPO sẽ yêu cầu người nộp đơn bổ sung trong thời hạn quy định. Nếu không tuân thủ yêu cầu này, đơn đăng ký sáng chế sẽ bị hủy bỏ.

Yêu cầu thẩm định

Đơn đăng ký sáng chế sẽ được đưa ra thẩm định chỉ khi có yêu cầu thẩm định từ người nộp đơn hoặc bên liên quan trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp đơn. Nếu không có yêu cầu thẩm định trong thời hạn này, đơn đăng ký sáng chế được coi là đã bị rút lại.

Công bố công khai

Các đơn đăng ký chưa được công bố sẽ được tự động công khai trên công báo chính thức sau 18 tháng kể từ ngày nộp đơn tại Hàn Quốc hoặc từ ngày ưu tiên nếu yêu cầu quyền ưu tiên. Việc công bố công khai có thể được thực hiện theo yêu cầu của người nộp đơn trước thời hạn 18 tháng để bảo vệ sớm hơn cho đơn đăng ký sáng chế đang bị xâm phạm.

Thẩm định nội dung

Để một bằng sáng chế được đăng ký theo Luật Sáng chế, nó phải đáp ứng các yêu cầu đã được nêu ở trên như sau:

 • Thuộc định nghĩa về sáng chế theo Luật Sáng chế
 • Có tính mới, khả năng ứng dụng công nghiệp và bước sáng tạo
 • Không thuộc bất kỳ loại sáng chế nào không thể đăng ký theo quy định tại Điều 32 của Luật Sáng chế.

Quyết định đăng ký

Nếu thẩm định viên xét thấy có lý do từ chối đơn đăng ký sáng chế, thông báo từ chối sơ bộ sẽ được đưa ra và người nộp đơn sẽ có cần nộp phản hồi trong thời hạn do thẩm định viên chỉ định. Nếu không có lý do từ chối, thẩm định viên sẽ cấp bằng sáng chế.

Đăng ký

Khi người nộp đơn nhận được thông báo quyết định cấp bằng sáng chế, chủ đơn phải nộp lệ phí đăng ký trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được thông báo.

Công bố công báo

KIPO công bố đăng ký sáng chế sau khi người nộp đơn trả phí đăng ký. Bất kỳ người nào cũng có thể nộp đơn yêu cầu hủy bỏ việc đăng ký bằng sáng chế trong vòng sáu tháng kể từ ngày công bố.

Lệ phí đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc

Thủ tục Mô tả Lệ phí (KRW)
Đơn xin cấp bằng sáng chế (Điện tử)   46.000
Đơn xin cấp bằng sáng chế (Bản giấy) a. Lệ phí cơ bản 66.000
b. Phí bổ sung cho mỗi trang khi tổng mô tả, bản vẽ và tóm tắt vượt quá 20 trang 1.000
Đơn xin gia hạn thời hạn quyền sáng chế, cho mỗi đơn   300.000
Lệ phí thẩm tra a. Lệ phí cơ bản 18.000 (điện tử)

20.000 (bản giấy)

b. Phí bổ sung cho mỗi yêu cầu ưu tiên 18.000 (điện tử)

20.000 (bản giấy)

Yêu cầu thẩm tra nội dung a. Lệ phí cơ bản 166.000
b. Phí bổ sung cho mỗi yêu cầu bằng sáng chế 51.000
Lệ phí duy trì hàng năm 1 đến 3 năm (Bao gồm lệ phí cấp bằng) 25.000
4-6 năm 56.000
7-9 năm 124.000
10-12 năm 265.000

Đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc thông qua hệ thống PCT

Hệ thống PCT là gì?

Hệ thống PCT là viết tắt của Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (Patent Cooperation Treaty) – một hiệp ước quốc tế nhằm tạo ra một quy trình thống nhất để nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế. Hệ thống này được quản lý bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và có hơn 150 quốc gia tham gia, bao gồm cả Hàn Quốc.

Lợi ích của hệ thống PCT:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Hệ thống PCT cho phép chủ đơn nộp một đơn đăng ký sáng chế duy nhất để bảo hộ sáng chế tại nhiều quốc gia tham gia Hiệp ước, thay vì phải nộp đơn riêng ở từng quốc gia. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính.
 • Hoãn thời hạn nộp đơn quốc gia: Khi nộp đơn PCT, chủ đơn có thêm 30 tháng để quyết định quốc gia nào chủ đơn muốn bảo hộ sáng chế. Đây là thời gian quý báu để chủ đơn đánh giá tiềm năng thương mại của sáng chế và chuẩn bị cho việc nộp đơn quốc gia.
 • Quy trình đơn giản: Hệ thống PCT sử dụng một bộ quy tắc và thủ tục chung cho tất cả các quốc gia tham gia, giúp đơn giản hóa quá trình nộp đơn và tiết kiệm thời gian cho cả người nộp đơn và cơ quan sáng chế quốc gia.
 • Thông tin tìm kiếm sớm: Báo cáo tra cứu quốc tế và Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu sáng chế quốc tế sẽ cung cấp cho chủ đơn thông tin về tính mới và khả năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế, giúp chủ đơn đưa ra quyết định sáng suốt về việc nộp đơn quốc gia.
 • Tăng cường hợp tác quốc tế: Hệ thống PCT khuyến khích hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sáng chế bằng cách tạo ra một nền tảng chung cho việc trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia.
 • Hỗ trợ đổi mới: Hệ thống PCT giúp thúc đẩy đổi mới bằng cách giảm bớt gánh nặng thủ tục cho các nhà sáng chế và giúp họ dễ dàng bảo hộ sáng chế của mình trên toàn thế giới.

Hồ sơ đăng ký sáng chế thông qua hệ thống PCT

Để nộp đăng ký sáng chế thông qua hệ thống PCT, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn PCT: Đơn đăng ký có thể được nộp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tuy nhiên, khuyến nghị nên nộp bằng tiếng Anh để thuận tiện cho quá trình xử lý. Bạn có thể tải mẫu đơn PCT từ trang web của WIPO: https://www.wipo.int/pct/en/forms/
 • Mô tả sáng chế: Mô tả sáng chế cần trình bày chi tiết và rõ ràng về sáng chế, bao gồm:
  • Tên sáng chế Lĩnh vực kỹ thuật
  • Tóm tắt sáng chế
  • Giải thích chi tiết về sáng chế
  • Các bản vẽ (nếu có)
  • Yêu cầu bảo hộ
 • Yêu cầu bảo hộ: Yêu cầu bảo hộ cần xác định rõ ràng phạm vi bảo hộ mà chủ đơn muốn cho sáng chế.
 • Tuyên bố sáng chế: Tuyên bố sáng chế cần xác định rõ ràng người sáng chế (hoặc những người sáng chế).
 • Thư ủy quyền (nếu có): Nếu chủ đơn sử dụng đại diện sở hữu trí tuệ để nộp đơn, chủ đơn cần cung cấp Thư ủy quyền cho phép đại diện thay mặt chủ đơn trong quá trình nộp đơn và xử lý thủ tục.

Tài liệu bổ sung (có thể yêu cầu):

 • Tài liệu ưu tiên (nếu có): Nếu chủ đơn đã nộp đơn đăng ký sáng chế cho cùng một sáng chế tại quốc gia khác trước khi nộp đơn PCT, chủ đơn có thể yêu cầu quyền ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn đó.
 • Bản dịch (nếu có): Nếu bất kỳ tài liệu nào trong hồ sơ không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, chủ đơn cần cung cấp bản dịch sang một trong hai ngôn ngữ này.
 • Phí nộp đơn: Chủ đơn cần thanh toán phí nộp đơn PCT cho Văn phòng Tiếp nhận Quốc tế (IB).

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc của Công ty luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu sáng chế tại Hàn Quốc;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu sáng chế trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Hàn Quốc.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO