Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang

Hiện nay, Bắc Giang là một trong các tỉnh thành thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn của cả nước bởi chính sách xúc tiến, hỗ trợ ưu đãi cho các dự án hoạt động kinh doanh tại đây. Bên cạnh nhu cầu lập dự án mới thì việc điều chỉnh dự án đầu tư cũng đang diễn ra phổ biến tại tỉnh thành này. Bài viết dưới đây Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách hàng về nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang.

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Căn cứ Khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 quy định: “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư”. Như vậy, việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là hoạt động đề nghị thay đổi nội dung đã được ghi nhận trong văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư trước đó.

Tại sao phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư?

Theo quy định pháp luật về đầu tư hiện hành ở Việt Nam, khi nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư tại Bắc Giang làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được Nhà nước ghi nhận trước đó thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Giang.

Căn cứ quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư năm 2020, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ ghi nhận 10 nội dung cơ bản sau:

 • Tên dự án đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Mã số dự án đầu tư
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động);
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Như vậy, khi nhà đầu tư thực hiện thay đổi 10 nội dung cơ bản được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang

Căn cứ Điều 39 và Khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 được hướng dẫn bởi Điều 34 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Giang như sau:

 • Thứ nhất, nếu dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao , khu kinh tế thì thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
 • Thứ hai, nếu dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Bắc Giang thì thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.
 • Thứ ba, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền giải quyết đối với những dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cũng sẽ có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trong các trường hợp sau:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thành phần hồ sơ

Một là, văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tại Bắc Giang (gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận);

Hai là, báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Ba là, quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức);

Bốn là, bản giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh tương ứng với các nội dung sau:

 • Điều chỉnh nhà đầu tư: Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 • Điều chỉnh vốn đầu tư: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Quy mô đầu tư, ưu đãi: Đề xuất dự án đầu tư
 • Địa điểm dự án: Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Công nghệ: Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
 • Tên dự án, tên nhà đầu tư: tài liệu có liên quan đến nhà đầu tư

Trình tự xử lý hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Đối với dự án không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Nộp 01 hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư

Sở kế hoạch và đầu tư Bắc Giang, địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Sau đây gọi chung là KCN Bắc Giang), đia chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

Bước 2: Thông báo kết quả

 • Sau 10 ngày làm việc: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo sửa đổi/bổ sung hồ sơ
 • Sau 3 ngày làm việc: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo sửa đổi/bổ sung hồ sơ nếu thay đổi tên nhà đầu tư, tên dự án.

Đối với dự án phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp đến các cơ quan sau với số lượng tương ứng:

 • Dự án có chấp thuận chủ trương của Thủ tướng chính Phủ: 08 bộ nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư, địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 • Dự án có chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang: 04 bộ nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang
 • Dự án có chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang: 04 bộ nộp tại Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang

Bước 2: Thời gian thực hiện

 • Dự án có chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ: 63 ngày làm việc
 • Dự án có chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Bắc Giang: 55 ngày làm việc
 • Dự án có chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang: 48 ngày làm việc.

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang của Luật Việt An

 • Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Quý khách hàng có nhu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang và các tỉnh thành phố khác xin vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Pháp luật đầu tư

  Pháp luật đầu tư

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO