Kiểm tra hình thức và nội dung tài liệu đơn đăng ký nhãn hiệu

Về hình thức và nội dung tài liệu đơn đăng ký nhãn hiệu phải được kiểm tra dựa trên những tiêu chí được quy định theo quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu, bao gồm:

 • Yêu cầu về tờ khai

Tờ khai được trình bày theo mẫu, đúng kinh thước và điền đầy đủ thông tin cần thiết vào những chỗ thích hợp (màu sắc, mô tả, loại nhãn hiệu, tên chủ đơn,…)

 • Yêu cầu về mô tả nhãn hiệu:

Kết cấu và thành phần của mẫu nhãn hiệu với phần mô tả cần đồng nhất với nhau. Màu sắc yêu cầu bảo hộ cần mô tả phù hợp với màu sắc thể hiện trong mẫu nhãn hiệu và liệt kê đầy đủ, cụ thể.

Ví dụ: Xanh da trời, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ cam, vàng nây, đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây

 • Yêu cầu về tên, địa chỉ của người nộp đơn, cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền nộp đơn: Phải trình bày thống nhất với các tài liệu khác trong đơn, hạn chế sử dụng từ viết tắt.
 • Yêu cầu về loại nhãn hiệu đăng ký:

Người nộp đơn đánh dấu vào mục thích hợp như nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận hay nhãn hiệu tập thể

Đối với nhãn hiệu chứng nhận, người nộp đơn phải nêu rõ trong hồ sơ đơn mục đích, nội dung và mục đích, phương thức của việc chứng nhận

 • Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cần được thể hiện trong tờ khai bằng cách điền đầy đủ thông tin về yêu cầu ngày ưu tiên, tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nước xuất xứ của tài liệu

Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên cần đáp ứng: Ngày yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (không quá 6 tháng trước ngày nộp đơn tại Việt Nam), sự tương thích về nhãn hiệu, danh mục hàng hóa/dịch vụ, nước xuất xứ của tài liệu ưu tiên (so với thành viên của Công ước Paris, Hiệp ước song phương, đa phương)

Bản sao tài liệu chứng minh quyền ưu tiên phải được xác nhận sao y bởi cơ quan ban hành hoặc bởi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận tài liệu đó;

Chỉ ghi nhận quyền ưu tiên cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc trong phạm vi hẹp hơn hàng hoá, dịch vụ trình bày tại tài liệu chứng minh quyền ưu tiên.

 • Yêu cầu về mẫu nhãn hiệu: đơn đăng ký nhãn hiệu kèm theo 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau và đáp ứng những điều kiện mà quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu quy định.
 • Chữ kí và/hoặc con dấu xác nhận mục người khai phải được điền đầy đủ của người nộp đơn hoặc người được ủy quyền nộp đơn
 • Đáp ứng các yêu cầu về phân nhóm trong đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh tư cách đại diện của chủ đơn:

Tài liệu chứng minh tư cách đại diện của chủ đơn bao gồm: giấy uỷ quyền; giấy xác nhận đại diện của chủ đơn là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký nhãn hiệu hoặc là người được người đó uỷ quyền; giấy tờ xác nhận người được uỷ quyền của người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu để đứng tên đại diện của chủ đơn; (điểm 3 Thông tư)

Tài liệu uỷ quyền phải thể hiện bằng văn bản và phải có các nội dung chủ yếu sau (điểm 4.2 Thông tư):

– Tên (họ tên), địa chỉ đầy đủ của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền;

– Tên (họ tên), địa chỉ đầy đủ của bên nhận thay thế uỷ quyền hoặc bên nhận tái uỷ quyền (nếu có);

– Phạm vi uỷ quyền, khối lượng công việc được uỷ quyền;

Ví dụ

 Trong giấy uỷ quyền có ghi rõ: “bằng văn bản này, uỷ quyền cho Công ty A được thay mặt tôi/chúng tôi trước các cơ quan có thẩm quyền để nộp đơn đăng ký, sửa đổi đơn đăng ký, rút đơn đăng ký nhãn hiệu” hay nêu cụ thể tên nhãn hiệu, nhóm sản phẩm/dịch vụ hoặc tên gọi của sản phẩm/dịch vụ mà người nộp đơn uỷ quyền đăng ký nhãn hiệu.

– Thời hạn uỷ quyền (giấy uỷ quyền không có thời hạn chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên uỷ quyền tuyên bố chấm dứt uỷ quyền);

– Ngày ký giấy uỷ quyền;

– Chữ ký (ghi rõ họ tên và con dấu, nếu có) của người đại diện hợp pháp của bên uỷ quyền (và của bên nhận thay thế uỷ quyền, bên nhận tái uỷ quyền, nếu có).

 • Yêu cầu về quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận
 • Đáp ứng yêu cầu về tài liệu xác nhận cho phép đăng ký và sử dụng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận liên quan đến nguồn gốc địa lý
 • Đáp ứng yêu cầu về tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người nộp đơn
 • Mỗi đơn được yêu cầu đăng ký một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều sản phẩm dịch vụ thể hiện tính thống nhất của đơn
 • Các tài liệu dùng để chứng minh quyền sử dụng/đăng ký nhãn hiệu chứa các dấu hiệu đặc biệt
 • Các tài liệu cần thiết để chứng minh hoặc làm rõ, khẳng định nội dung trong tài liệu khác
 • Kiểm tra phí, lệ phí cần thiết
 • Kiểm tra hình thức, nội dung tài liệu

Công ty Luật Việt An cũng cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và các nước trên thế giới, Quý khách hàng liên hệ để được tư vấn chi tiết và nhanh nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO