Tư vấn pháp luật Tố tụng hành chính

Lời khai của đương sự, người làm chứng trong vụ án Hành Chính

Lời khai của đương sự, người làm chứng trong vụ án Hành Chính

Lời khai của đương sự là một nguồn cứng cứ vô cùng quan trọng trong vụ án hành chính. Lời khai của đương sự được xác định là bản tự khai của mỗi đương sự, là bản lấy lời khai của Thẩm phán tại tòa án mà Thẩm phán cho rằng cần phải lấy lời...» Chi tiết

Giao nộp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án hành chính

Giao nộp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án hành chính

Sau khi xác định  các nguồn chứng cứ và thu thập chứng cư để chuẩn bị cho hồ sơ khởi kiện cho vụ án hành chính. Thì việc giao nộp cho Tòa án như thế nào và quy định pháp luật cho công việc này như thế nào? Theo quy định tại Điều 83 –...» Chi tiết

Các nguồn chứng cứ cho vụ án Hành Chính

Các nguồn chứng cứ cho vụ án Hành Chính

Trong bất kỳ vụ án nào về Hành chính, Dân sự, Hình sự thì chứng cứ để chứng minh là vô cùng quan trọng. Để thu thập đươc chứng cứ thì đương sự phải xác định nguồn chứng cứ ở đâu? như thế nào?. Theo quy định tại Điều 81 – Nguồn chứng cứ, Luật...» Chi tiết

Chứng cứ quy định trong pháp luật tố tụng hành chính

Chứng cứ quy định trong pháp luật tố tụng hành chính

Chứng cứ là gì? Chứng cứ được quy định như thế nào trong pháp luật tố tụng hành chính.  Theo quy định tại Điều 80 – Luật tố tụng hành chính 2015 “ “Điều 80. Chứng cứ Chứng cứ trong vụ án hành chính là những gì có thật được đương sự, cơ quan, tổ...» Chi tiết

Những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh vụ án hành chính

Những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh vụ án hành chính

Trong tố tụng hành chính thì nghĩa vụ chứng minh của các đương sự là vô cùng quan trọng và nó phải dựa trên những chứng cứ, tình tiết, sự kiện mà đương sự căn cứ vào đó để chứng minh tính đúng đắn nội dung và quan điểm của mình. Tuy nhiên trong các...» Chi tiết

Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

Trong vụ án hành khi người khởi kiện chuẩn bị hồ sơ và có đơn khởi kiện tới Tòa án có thẩm quyền thì nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính là vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, khi làm đơn khởi kiện quyết định hành chính, hành vi...» Chi tiết

Quy định hỏi bên khởi kiện, bên bị kiện, người quyền lợi nghĩa vụ liên quan

Quy định hỏi bên khởi kiện, bên bị kiện, người quyền lợi nghĩa vụ liên quan

Khi tranh tụng tại phiên tòa hành chính thì thứ tự hỏi được quy định tại Điều 177: Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa – Luật tố tụng hành chính 2015, khi hỏi các đương sự người tham gia tố tụng phải đặt câu hỏi tuân thủ theo đúng nguyên tắc, quy...» Chi tiết

Thứ tự hỏi tại phiên tòa cho vụ án Hành Chính

Thứ tự hỏi tại phiên tòa cho vụ án Hành Chính

Khi tham gia tố tụng tại phiên tòa Hành Chính. Bắt đầu từ cấp sơ thẩm, thứ tự nguyên tắc hỏi tại phiên tòa phải tuân thủ đúng theo quy định Điều 177 – Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa, Luật tố tụng hành chính 2015. Sau khi các đương sự, người...» Chi tiết

Quyền và nghĩa vụ của người bị kiện trong vụ án Hành chính

Quyền và nghĩa vụ của người bị kiện trong vụ án Hành chính

Người bị kiện là một trong những đương sự cho vụ án hành chính. Người bị kiện, người khởi kiện, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Ngoài quy định quyền nghĩa vụ tại Điều 55 của Luật tố tụng hành chính 2015, luật này còn quy...» Chi tiết

Quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính

Quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính

Đương sự trong vụ án hành chính gồm những ai? Và họ có quyền và nghĩa vụ như thế nào khi cùng tham gia tố tụng tại phiên tòa trong một vụ án hành chính? Đương sự là người khởi kiện, người bị kiện và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi...» Chi tiết

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương