Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

Trong vụ án hành khi người khởi kiện chuẩn bị hồ sơ và có đơn khởi kiện tới Tòa án có thẩm quyền thì nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính là vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, khi làm đơn khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì người khởi kiện phải có nghĩa vụ cung cấp các chứng cứ liên quan đến các quyết định hành chính, hành vi hành chính đó. Qua những chứng cứ đó người khởi kiện chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Để đảm bảo tính khách quan và tính minh bạch, đương sự có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong vụ án hành chính. Người bị kiện cũng có nghĩa vụ cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến các quyết định của mình, chứng minh tính đúng đắn trong quá trình đưa ra quyết định hành chính, hành vị hành chính bằng các tài liệu và chứng cứ liên quan đến nội dung của quyết định hành chính.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ cung cấp những chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình tham gia tố tụng.

Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính được quy định tại Điều 78 – Luật tố tụng hành chính 2015.

 1. Người khởi kiện có nghĩa vụ cung cấp bản sao quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, bản sao quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có), cung cấp chứng cứ khác để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; trường hợp không cung cấp được thì phải nêu rõ lý do.
 2. Người bị kiện có nghĩa vụ cung cấp cho Tòa án hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có) và bản sao các văn bản, tài liệu mà căn cứ vào đó để ra quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc có hành vi hành chính.
 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trong mỗi vụ án hành chính thì việc thu thập các chứng cứ vô cùng quan trọng cho các đương sự trước khi tham gia tố tụng. Bằng cách thu thập này, nó sẽ chứng minh tính đúng đắn của quan điểm được đưa ra trên cơ sở các tài liệu chứng cứ kèm theo. Mỗi một chứng cứ đều có mục đích để chứng minh cho các luận điểm của đương sự là đúng đắn tại tòa án hành chính. Chính vì vậy, quyền và nghĩa vụ của các đương sự là ngang nhau trong việc giao nộp chứng cứ và chứng minh tính đúng đắn trên cở sở pháp lý và chứng cứ  hợp pháp của mình. Quyền và nghĩa vụ của đương sự là cung cấp chứng cứ cho tòa án, và chứng minh tính đúng đắn quan điểm của mình, Tòa án sẽ dựa trên những chứng cứ, chứng minh của các đương sự để đưa ra quyết định và phán quyết của mình. 

Để thu thập các chứng cứ đúng và phù hợp theo quy định của pháp luật trong vụ án hành chính. Công ty luật – Tư vấn pháp luật tố tụng thành chính Việt An cung cấp dịch vụ pháp lý tố tụng hành chính tại tòa, trợ giúp các đương sự thu thập các chứng cứ để chứng mình quan điểm của mình là đúng trong suốt quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án hành chính.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Pháp luật hành chính

  Pháp luật hành chính

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO