Những tình tiết, sự kiện nào không phải chứng minh vụ án hành chính

Trong tố tụng hành chính thì nghĩa vụ chứng minh của các đương sự là vô cùng quan trọng và nó phải dựa trên những chứng cứ, tình tiết, sự kiện mà đương sự căn cứ vào đó để chứng minh tính đúng đắn nội dung và quan điểm của mình. Tuy nhiên trong các trường hợp sau đây thì tình tiết và sự kiện không phải chứng minh được quy định tại Điều 79 – Luật tố tụng hành chính 2015.

 1. Những tình tiết, sự kiện sau đây không phải chứng minh:
  a) Những tình tiết, sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được Tòa án thừa nhận;
  b) Những tình tiết, sự kiện đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
  c) Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công chứng, chứng thực hợp pháp; trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của tình tiết, sự kiện trong văn bản này thì Thẩm phán có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cung cấp, giao nộp văn bản xuất trình văn bản gốc, bản chính.
 2. Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đưa ra tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản đó không phải chứng minh. Đương sự có người đại diện tham gia tố tụng thì sự thừa nhận hoặc không phản đối của người đại diện được coi là sự thừa nhận của đương sự nếu không vượt quá phạm vi đại diện.

Trên cơ sở quy định tại Điều này thì các tình tiết sự kiện phải đảm bảo tính rõ ràng mà mọi người đã biết nhưng phải được Tòa án thừa nhận; những tình tiết, sự kiện được xác định trong bản án, quyết định Tòa án đã có hiệu lực; những tình tiết sự kiện được nghi trong văn bản và các văn bản này đã được công chứng, chứng thực, và trong trường hợp các bản  công chứng chứng thực bị nghi ngờ về tính xác thực của các văn bản này thì Thẩm phán có thể yêu cầu các đương sự giao nộp, xuất trình bản gốc, bản chính. Những tài liệu, văn bản, tinh tiết sự kiện được một bên đương sự đưa ra nhưng đượng sự kia thừa nhận, không phản đối với những tình tiết sự kiện của đương sự kia đưa ra thì được coi là một trong những tình tiết, sự kiên, tài liệu và văn bản không phải chứng minh.

Tính đúng đắn của các tình tiết, sự kiện là vô cùng quan trọng, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Công ty luật – Tư vấn pháp luật tố tụng hành chính Việt An sẽ hỗ trợ các đương sự trong vấn đề xác minh chứng cứ, các tình tiết sự kiện dựa trên các các tình tiết và sự kiện được thu thập và cung cấp. Công ty Luật Việt An sẽ xác định rõ các tình tiết, sự kiện nào không phải chứng minh, giúp cho đương sự tích kiệm được thời gian và công sức trong quá trình tham gia tố tụng của vụ án Hanh Chính.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Pháp luật hành chính

  Pháp luật hành chính

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO