Thay đổi đăng ký kinh doanh huyện Ứng Hoà

Thay đổi đăng ký kinh doanh huyện Ứng Hoà là thủ tục hành chính bắt buộc mà doanh nghiệp trên địa bàn muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội. Theo đó doanh nghiệp có thể đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử cụ thể trên trang website: www. dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc uỷ quyền cho công ty luật Việt An thực hiện dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh này.

Các nội dung không cần làm thủ tục thay đổi với phòng đăng ký kinh doanh:

 • Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

Các nội dung thay buộc phải làm thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Ứng Hoà:

 • Thay đổi tên công ty bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Thay đổi thành viên/cổ đông của công ty
 • Thay đổi con dấu Công ty

Các bước thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Ứng Hoà:

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Công ty chỉ phải thực hiện bước 1 khi có thay đổi trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh.

Khi công ty thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận hoặc khác tỉnh trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh. Công ty cần thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trụ sở mới của công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Luật Việt An tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến mỗi nội dung thay đổi để doanh nghiệp chuẩn bị.
 • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Việt An luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
 • Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ thay đổi tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin

Công ty nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Hiện nay, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 100% các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp thông qua hình thức trực tuyến, cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Mọi thông tin thực hiện thủ tục được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh nghiệp và kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu chính, doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện tại, chỉ có một số trường hợp đặc biệt do doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh mới tiếp nhận hồ sơ giấy của doanh nghiệp trực tiếp. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với các nội dung thay đổi.
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

Công ty chỉ phải thực hiện bước này nếu doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin con dấu. Các trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi con dấu cho khớp với nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Công ty thay đổi tên Tiếng Việt;
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác tỉnh;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu vẫn còn địa chỉ quận).

Doanh nghiệp khắc con dấu và tự quản lý con dấu mà không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến con dấu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh:

 • Tòa nhà Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội – Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Cán bộ, công chức thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh làm việc tại Tầng 6 – Tòa nhà 27 tầng; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Tầng 1, 2 – Tòa nhà 7 tầng).
 • Mọi thông tin cần thiết đề nghị liên hệ qua các số điện thoại: 024.38256637/ 0928 383838    

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội trân trọng thông báo./.

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại huyện Ứng Hoà:

 1. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại thị trấn Vân Đình
 2. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Viên An
 3. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Viên Nội
 4. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Hoa Sơn
 5. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Quảng Phú Cầu
 6. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Trường Thịnh
 7. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Cao Thành
 8. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Liên Bạt
 9. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Sơn Công
 10. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Đồng Tiến
 11. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Phương Tú
 12. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Trung Tú
 13. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Đồng Tân
 14. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Tảo Dương Văn
 15. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Vạn Thái
 16. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Minh Đức
 17. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Hòa Lâm
 18. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Hòa Xá
 19. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Trầm Lộng
 20. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Kim Đường
 21. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Hòa Nam
 22. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Hòa Phú
 23. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Đội Bình
 24. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Đại Hùng
 25. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Đông Lỗ
 26. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Phù Lưu
 27. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Đại Cường
 28. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Lưu Hoàng
 29. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Hồng Quang

Liên hệ công ty luật Việt An để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh:

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO