Thời hạn xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hiện nay việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp đang được các chủ sở hữu vô cùng lưu tâm. Việc đăng ký sẽ giúp xác lập quyền của chủ sở hữu công nghiệp đối với thảnh quả sáng tạo của mình. Việc có văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp giúp cho chủ sở hữu chiếm được nhiều ưu thế hơn trên thị trường. Chính vì vậy mà thời hạn xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cũng được lưu tâm nhiều hơn. Bài viết dưới đây của Luật Việt An sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc này.

Sở hữu trí tuệ Kiểu dáng công nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Căn cứ quy định tại Khoản 13 Điều 4, kiểu dáng công nghiệp có thể được hiểu là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc hình dáng của bộ phận được dùng để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp. Kiểu dáng công nghiệp phải được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp của những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp.

Kiểu dáng công nghiệp nếu muốn được bảo hộ thì phải đáp ứng được những điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;
 • Có tính sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Thời hạn xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp khi nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định để được cấp Văn bảng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Đối với mỗi công đoạn sẽ được quy định thời hạn khác nhau. Dưới đây là thời hạn được quy định đối với các quy trình xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp khi được nộp xong thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, ảnh, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân loại, v.v. Đây là giai đoạn để xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có hợp lệ hay không. Thời hạn để Cục Sở hữu trí tuệ xem xét là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thời hạn công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Sau khi đơn hợp lệ không cần sửa đổi, bổ sung thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có trách nhiệm công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp này tren Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Các nội dung công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ bao gồm các thành phần sau:

 • Các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ,
 • Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được công nhận là hợp lệ thì sẽ được tiến hành thẩm định nội dung để xác định khả năng kiểu dáng công nghiệp có được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng đã được nêu trong đơn.

Thời hạn để thẩm định nội dung được quy định là không quá 07 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký.

Lưu ý: Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

Một số câu hỏi liên quan

Thời gian bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Căn cứ quy định tại Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ, thời gian bảo hộ của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được quy định như sau:

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.

Lưu ý: Trường hợp đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp có chỉ định Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định chấp nhận bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp trong đăng ký quốc tế đó hoặc kể từ ngày tiếp theo ngày kết thúc thời hạn sáu tháng tính từ ngày Văn phòng quốc tế công bố đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp đó, tính theo thời điểm nào sớm hơn. Thời hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp được tính theo quy định của Thỏa ước La Hay.”.

Các hình thức nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

 • Hình thức nộp đơn giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

 • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó photo Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó.

 • Hình thức nộp đơn trực tuyến

Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

Trình tự nộp đơn trực tuyến:

Bước 1: Người nộp đơn khai báo và gửi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến.

Bước 2: Người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến để  xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định.

Bước 3: Cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến trong trường hợp tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định.

Lưu ý: Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Các loại lệ phí phải đóng khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp người nộp đơn cần phải thực hiện nộp các khoản phí sau đây:

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ;
 • Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp: 100.000/01 phân loại;
 • Phí thẩm định đơn: 700.000VNĐ/01 đối tượng;
 • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;
 • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/01 hình;
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 480.000VNĐ/01 đối tượng;
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên.

Lưu ý: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần được phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp, trường hợp Người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ/01 phân loại)

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Đại diện Sở hữu trí tuệ – Luật Việt An

 • Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến điều kiện hồ sơ thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ, đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc thông qua các hình thức đăng ký quốc tế khác;
 • Cập nhật những điểm mới của pháp luật sở hữu trí tuệ đối với đối tượng cần bảo hộ.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết được cập nhật đến tháng 3/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO