Tra cứu thông tin sáng chế

Thông tin sáng chế là các tài liệu đươc công bố công khai, hầu hết các cơ quan sở hữu trí tuệ trên thế giới cung cấp các điều kiện cần thiết để công chúng có thể tham khảo cơ sở dữ liệu sáng chế. Một số cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực đã xây dựng các cơ sở dữ liệu sáng chế trực tuyến và thường là miễn phí tra cứu. Ngoài ra, một số tổ chức tư nhân cũng cung cấp các cơ sở dữ liệu phức tạp hơn và thu phí. Các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ thông thường đều thực hiện dịch vụ tra cứu thông tin sáng chế cho khách hàng có nhu cầu.

Tra cứu

Công ty luật Viêt An hỗ trợ dịch vụ tra cứu thông tin sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài. Tại bài viết này Luật Việt An chia sẻ các thông tin cụ thể liên quan đến hoạt đông tra cứu thông tin sáng chế.

Mục đích của việc tra cứu thông tin sáng chế

Thông tin sáng chế bao gồm rất nhiều loại thông tin kỹ thuật và thông tin pháp lý có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thông tin sáng chế tra cứu sáng chế thường được sử dụng bởi các mục đích chủ yếu sau:

Tra cứu tình trạng kỹ thuật để nộp đơn đăng ký sáng chế

Tra cứu tình trạng kỹ thuật các yêu cầu nhằm xác định khả năng bảo hộ đối với sáng chế:

Tính mới của sáng chế:

Xác định tình trạng kỹ thuật của sáng chế đã có có chưa? Liệu có tính mới so với các giải pháp kỹ thuật đã nộp đơn đăng ký bảo hộ hay không? Để xác định liệu sáng chế được yêu cầu bảo hộ có đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên hay không thì cần phải so sánh với tình trạng kỹ thuật, tức là tri thức hiện tại của công chúng trên toàn thế giới.

Tính sáng tạo của sáng chế và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế

Tra cứu tính sáng tạo của sáng chế tức tính không hiển nhiên: Sáng chế có đủ khác biệt so với công nghệ hiện có hay không?

Ý nghĩa thông tin tra cứu

Tra cứu thông tin sáng chế cho phép tác giả, chủ sở hữu sáng chế đánh giá được một số các tiêu chí quan trọng trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế như:

 • Sáng chế đã có trong cùng lĩnh vực giải quyết vấn đề kỹ thuật gì?
 • Sáng chế đã có trong cùng lĩnh vực hoạt động như thế nào?
 • Sáng chế đã có trong cùng lĩnh vực có hiệu quả gì?
 • Sáng chế đã có trong cùng lĩnh vực có kết cấu như thế nào?
 • Loại vật liệu hoặc những biện pháp nào được áp dụng để tạo ra sáng chế đã có trong cùng lĩnh vực?

Do đó, sau khi tra cứu thông tin sáng chế cho tác giả, chủ sở hữu sáng chế đáp án cho những câu hỏi trên sẽ được chắt lọc thành những từ ngữ và cụm từ cần thiết, được sử dụng trong quá trình tra cứu tư liệu sáng chế hiện có. Từ đó, tránh những nỗ lực nghiên cứu và triển khai trùng lặp đồng thời xác định rõ khả năng bảo hộ của sáng chế.

Thu thập thông tin kinh doanh, sử dụng các thông tin sáng chế đã hết hạn bảo hộ nhưng vẫn có ích trong phát triển kinh doanh

 • Nhiều doanh nghiệp tiết kiệm chi phí bằng việc cứu thông tin các sáng chế đã hết hạn bảo hộ hoặc không đăng ký bảo hộ tại một số quốc gia mà là thị trường của công ty đó hướng tới tránh được việc mua bản quyền sáng chế tại một số thị trường cũng như chi phí li- xăng sáng chế.
 • Khai thác công nghệ có trong đơn sáng chế không được cấp bằng độc quyền sáng chế;

Tránh xâm phạm độc quyền sáng chế

 • Chủ sở hữu, tác giả sáng chế có thể thường xuyên tránh được các thủ tục pháp lý tốn kém liên quan đến việc xâm phạm độc quyền sáng chế bằng cách thu thập thông tin về phạm vi bảo hộ của các bằng độc quyền sáng chế hiện có và tình trạng pháp lý của chúng tại các nước khác nhau.
 • Thông tin này có thể thu được bằng cách tra cứu một cách có hệ thống các tư liệu sáng chế: Hệ thống PCT, cơ sở dữ liệu của các quốc gia, cơ sở sáng chế khu vực mà doanh nghiệp muốn thương mại hóa công nghệ của mình.
 • Khi đã có được các tư liệu sáng chế thích hợp, bước đầu tiên là thẩm định tình trạng pháp lý của đơn sáng chế có thể tránh được những xâm phạm tiềm năng bằng cách điều chỉnh sản phẩm của doanh nghiệp có lưu ý đến các điểm yêu cầu bảo hộ có liên quan.
 • Vì đơn đăng ký sáng chế chỉ được công bố sau 18 tháng kể từ ngày nộp đơn nên điều quan trọng là phải tiếp tục giám sát tư liệu sáng chế trong các lĩnh vực công nghệ có liên quan đến sản phẩm của doanh nghiệp để có đánh giá phù hợp.

Định giá sáng chế

 • Tư liệu sáng chế có thể cung cấp chỉ dẫn về giá trị sáng chế của bạn hoặc của các đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt, những thông tin được trích dẫn có trong tư liệu sáng chế – cụ thể là các bằng độc quyền sáng chế, đơn sáng chế khác, hoặc Báo cáo tra cứu quốc tế hoặc quốc gia (ISR) – kèm theo một sáng chế cụ thể là rất hữu ích để xác định giá trị của sáng chế có liên quan.
 • Việc xác định số lần sáng chế được trích dẫn trong các tư liệu sáng chế sau đó thể hiện sự liên quan về mặt kỹ thuật và đó chính là giá trị của sáng chế.
 • Nâng cao chất lượng của các quyết định kinh doanh, ví dụ, ký kết hợp đồng li-xăng, thiết lập quan hệ đối tác về công nghệ, mua lại và sáp nhập doanh nghiệp;

Xác định các xu hướng chủ đạo về sự phát triển của công nghệ

 • Việc biết được công ty hoặc cá nhân nào dẫn đầu về công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch cho các hoạt động kinh doanh, cũng như các hoạt động nghiên cứu – triển khai. Hoạt động sáng chế và quyền sở hữu sáng chế có thể là rất quan trọng trong việc xác định những tác giả sáng chế tiềm năng trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau.
 • Mặc dù một tra cứu có thể cho thấy các tư liệu sáng chế bất kỳ đáp ứng các điều kiện tra cứu mà được công bố tại thời điểm tra cứu thì các đơn đăng ký sáng chế mới được nộp tiếp theo có thể sẽ liên quan đến việc kinh doanh của doanh nghiệp. Để theo kịp những phát triển này, một số dịch vụ tra cứu cung cấp khả năng về yêu cầu cập nhật qua e-mail hoặc thiết lập công cụ RSS (RSS feeds) theo đơn đặt hàng để cập nhật liên tục về các tài liệu mới được công bố và có thể truy vấn được bằng các ứng dụng phần mềm thông thường từ đó đưa ra định hướng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xác định xu hướng phát triển chủ yếu của công nghệ Dữ liệu thống kê có được từ tư liệu sáng chế có thể được sử dụng để mô tả xu hướng phát triển chủ đạo của các lĩnh vực công nghệ và cả các quốc gia khác nhau; qua đó, giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết định chính xác hơn.
 • Thu thập thông tin về các hoạt động sáng tạo và định hướng kinh doanh của đối thủ cạnh tranh trong tương lai;

Các thông tin sáng chế cần tra cứu

Thông tin sáng chế có chứa tất cả thông tin đã được công bố trong tài liệu sáng chế hoặc thông tin thu được từ việc phân tích số liệu thống kê về nộp đơn sáng chế, bao gồm:

 • Thông tin kỹ thuật có chứa trong các bản mô tả và hình vẽ minh họa sáng chế;
 • Thông tin pháp lý chứa trong các điểm yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế và tình trạng pháp lý của sáng chế;
 • Thông tin liên quan đến kinh doanh chứa trong dữ liệu viện dẫn, xác định tác giả sáng chế, ngày nộp đơn, nước xuất xứ, v.v..
 • Thông tin liên quan đến chính sách công thu được từ việc phân tích xu hướng nộp đơn mà các nhà hoạch định chính sách sẽ sử dụng, ví dụ, chính sách công nghiệp quốc gia.

Cách tra cứu sáng chế

Bước 1. Xác định các lĩnh vực liên quan đến giải pháp kỹ thuật cần tra cứu

Tốt nhất nên tra cứu theo Bảng phân loại sáng chế quốc tế (IPC), theo phân lớp, phân nhóm theo sản phẩm cần tra cứu.

Bước 2. Xác định các từ khóa tra cứu

Bước tiếp theo là tìm các thuật ngữ đồng nghĩa, các từ và cụm từ khóa có liên quan đến các ý tưởng đã được xác định ở bước thứ nhất.

Bước 3. Xác định các tiêu chí khác để tra cứu thông tin sáng chế

Việc tra cứu hiệu quả tư liệu sáng chế và các nguồn thông tin công nghệ khác thường đòi hỏi nền kiến thức vững về lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến sáng chế. Hiểu biết về thuật ngữ và các vấn đề liên quan trong lĩnh vực này cũng là rất cần thiết nếu phải xác định các tiêu chuẩn tra cứu phù hợp. Các tiêu chuẩn mà có thể được sử dụng để tra cứu các sáng chế có liên quan là:

 • Từ khóa
 • Phân loại sáng chế
 • Ngày (ví dụ, ngày ưu tiên, ngày nộp đơn, ngày công bố, ngày cấp bằng)
 • Các số tham chiếu hay nhận dạng sáng chế (ví dụ, số đơn, số công bố, số bằng) • Tên người nộp đơn/người được chuyển nhượng hay tác giả sáng chế.

Đường liên kết đến các cơ sở dữ liệu sáng chế trực tuyến miễn phí tại Việt Nam và một số nước trên thế giới.

Nước/tổ chức URL

 

Việt Nam http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn/wopublish-search/public/patents
Ôxtrâylia https://www.ipaustralia.gov.au/
Brazil https://www.gov.br/inpi/pt-br
Canada http://www.ic.gc.ca/Intro.html
Cơ quan sáng chế châu Âu https://www.epo.org/
Pháp https://www.inpi.fr/fr
Đức https://www.dpma.de/
Hungary http://www.hipo.gov.hu/en
Nhật Bản https://www.jpo.go.jp/
Hàn Quốc https://www.kipo.go.kr/kpo/MainApp
Mỹ Latin http://www.oepm.es/es/index.html
Niu Zilan https://www.iponz.govt.nz/
Ba Lan www.arsinfo.pl/arspatent/a_info.html
Ru-ma-ni http://193.230.133.4/cgi-bin/invsearch
Liên bang Nga https://www.fips.ru/
Tây Ban Nha http://www.oepm.es/es/index.html
Thái Lan www.ipic.moc.go.th
Anh https://www.gov.uk/
Hoa Kỳ https://www.uspto.gov/

Dịch vụ tra cứu sáng chế tư nhân có thu phí

Cũng có một số công ty tư nhân cung cấp dich vụ tra cứu cơ sở dữ liệu có thu phí. Derwent (www.derwent.com),

Dialog (www.dialog.com),

STN (www.stn-international.de/)

Questel Orbit (www.questel.orbit.com/index.htm)

Internet như Micropatent (www.micropatent.com)

WIPS Global (www.wipsglobal.com)

Trên đây là một trong số các công ty thương mại lớn và được biết đến rộng rãi, trong số đó Derwwent là công ty lớn nhất. Cũng có một số công ty tướng đối mới cung cấp dịch vụ trên và nhiều đơn vị khác.

Dịch vụ tra cứu sáng chế của Công ty luật Việt An

 • Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ của sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Tra cứu tình trạng kỹ thuật của sáng chế đã được công bố;
 • Tra cứu thời hạn bảo hộ còn lại của sáng chế;
 • Tra cứu thông tin sáng chế bao gồm: tên sáng chế, lĩnh vực sáng chế đề cập đến, yêu cầu bảo hộ sáng chế, mô tả, bản vẽ sáng chế, thông tin tác giả, chủ sở hữu sáng chế;
 • Dịch vụ dịch thuật sáng chế, giải pháp hữu ích theo yêu cầu;
 • Tra cứu hính thức thông tin sáng chế tại cơ quan Sở hữu trí tuệ – Chi phí độc lập (Tra cứu tình trạng kỹ thuật liên quan đến Sáng chế/ Giải pháp hữu ích);
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ sáng chế dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ;
 • Chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ sáng chế ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Theo dõi tiến trình xét nghiệm đơn tại cơ quan Sở hữu trí tuệ, soạn thảo công văn giấy tờ giao dịch với cơ quan Sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký sáng chế;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Tư vấn và đánh giá khả năng vi phạm các quyền sáng chế đang được bảo hộ;
 • Đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các sáng chế ở Việt Nam và ở nước ngoài.

Quý khách hàng có nhu cầu tra cứu thông tin sáng chế, đăng ký giải pháp hữu ích, đăng ký sáng chế tại Việt Nam hoặc nước ngoài xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO