Bảng phân loại đăng ký nhãn hiệu Ni-xơ năm 2022

Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật được giới hạn bởi lãnh thổ quốc gia và nhóm hàng hóa/dịch vụ mà nhãn hiệu đăng ký. Theo quy định nhãn hiệu đăng ký cho nhóm sản phẩm/dịch vụ nào và được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận cấp văn bằng bảo hộ thì được bảo hộ nhãn hiệu cho nhóm sản phẩm/dịch vụ đó.

Hiện tại, ở Việt Nam đang áp dụng bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ Ni-xơ được thiết lập theo Thỏa ước Ni-xơ.

Khái niệm

 • Bảng phân loại Ni-xơ là một hệ thống phân loại quốc tế được dùng để phân loại về hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho việc đăng ký các nhãn hiệu.
 • Thỏa ước Ni-xơ là một hiệp định đa phương được quản lý bởi WIPO, xây dựng Bảng phân loại Nice. Thỏa ước được ký ngày 15 tháng 6 năm 1957, được sửa đổi ngày 14 tháng 7 năm 1967 tại Stockholm và ngày 28 tháng 9 năm 1979 tại Geneva.

Số lượng các quốc gia thành viên của Thỏa ước Ni-xơ

 • Có 83 quốc gia là thành viên của Thỏa ước Ni-xơ.
 • Tuy nhiên có khoảng 150 cơ quan trên thế giới áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ cho phân loại nhóm khi đăng ký nhãn hiệu. Con số này bao gồm cả các vùng lãnh thổ. Ngoài ra, có 4 tổ chức khu vực, đó là: tổ chức sở hữu trí tuệ Châu Phi (OAPI), Tổ chức sở hữu trí tuệ Khu vực Châu Phi (ARIPO), Tổ chức Benelux về Sở hữu trí tuệ (BOIP) và Cơ quan hài hòa hóa thị trường nội khối của Liên Minh Châu Âu (Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp) (OHIM) đang sử dụng Bảng Phân loại này.
 • Văn phòng quốc tế của WIPO cũng áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ trong khuôn khổ của Hệ thống Madrid đối với việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

Do số lượng cơ quan trên thế giới sử dụng lớn nên bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ Ni-xơ đã gần như trở thành một công cụ phân nhóm hàng hóa và dịch vụ thống nhất trên toàn cầu.

Bố cục Bảng phân loại Ni-xơ

Cấu tạo của bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ Nice gồm 45 nhóm trong đó có 34 nhóm sản phẩm hàng hóa và 11 nhóm dịch vụ kèm theo một danh mục các vần chữ cái của hàng hóa và dịch vụ, giúp quốc tế hóa và thống nhất hóa việc phân loại hàng hóa và dịch vụ trong việc đăng ký nhãn hiệu.

Cụ thể bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ Nice gồm:

 • Bảng danh mục các nhóm chứa các tiêu đề chỉ ra những lĩnh vực mà hàng hóa/ dịch vụ được phân vào. Đi kèm với tiêu đề một nhóm là Phần giải thích nhằm giải thích rõ hơn các tiêu chí phân loại của nhóm đó để thuận lợi cho việc phân nhóm.
 • Bảng danh mục theo vần chữ cái dùng để tra cứu phân loại một sản phẩm/dịch vụ cụ thể theo vần Alfabet của nó. Tên của hàng hóa/dịch vụ nêu trong Bảng danh mục các nhóm chỉ là các tên chung liên quan đến lĩnh vực mà hàng hóa/dịch vụ được phân vào. Do đó, Bảng danh mục theo vần chữ cái được tra cứu để xác định chính xác phân loại của từng sản phẩm/dịch vụ cụ thể.

Ưu điểm của việc áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ

 • Việc sử dụng Bảng Phân loại Ni-xơ bởi các cơ quan nhãn hiệu có thẩm quyền có ưu điểm trong việc nộp đơn theo một hệ thống phân loại thống nhất. Việc soạn thảo đơn được đơn giản hóa rất nhiều do các hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu được đưa ra nộp đơn sẽ được phân loại như nhau tại các quốc gia cùng áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ.
 • Do bảng Ni-xơ được dịch bằng các ngôn ngữ chính nên việc áp dụng các ký tự đối với hàng hóa, dịch vụ theo danh mục vần chữ cái giúp người nộp đơn giảm đáng kể khối lượng các công việc dịch thuật khi điền một danh mục các hàng hóa và dịch vụ bằng một ngôn ngữ khác so với ngôn ngữ hơn ngôn ngữ mà cơ quan ban đầu.

Hiện tại, theo Thông báo số 11954/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 21/12/2021 về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022. Theo nội dung thông báo thì kể từ ngày 01/01/2022, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng kí nhãn hiệu được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do WIPO công bố.

Nếu người nộp đơn không phân loại chính xác theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải bổ sung phí phân loại theo quy định.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 dược đăng tải trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 405 do Cục Sở hữu trí tuệ  công bố ngày 27/12/2021, trên cổng thông tin điện tử của Cục sở hữu trí tuệ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO