Cổng thông tin quốc gia bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Mới đây, nhằm hiện thực hóa quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Cổng thổng tin quốc gia bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được ra đời nhằm tạo cơ sở cho các doanh nghiệp khai báo hồ sơ về hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. Sau đây, Luật Việt An sẽ giới thiệu về Cổng thông tin quốc gia bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Căn cứ pháp lý

 • Luật An ninh mạng năm 2018;
 • Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Địa chỉ cổng thông tin

 • Website: https://baovedlcn.gov.vn
 • Cơ quan quản lý: Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Trụ sở: 207 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
 • Các nội dung chính của trang website gồm: Trang chủ, Giới thiệu, Thủ tục hành chính và thông tin hỗ trợ.

Chức năng của Cổng thông tin

Căn cứ quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/07/2023) thì bảo vệ dữ liệu cá nhân là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân được xây dựng, quản lý, vận hành bởi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công An. Theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân có chức năng như sau:

 • Cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 • Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 • Cập nhật thông tin, tình hình bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 • Tiếp nhận thông tin, hồ sơ, dữ liệu về hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân qua không gian mạng;
 • Cung cấp thông tin về kết quả đánh giá công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
 • Tiếp nhận thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 • Cảnh báo, phối hợp cảnh báo về nguy cơ, hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật;
 • Xử lý vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật;

Các tài nguyên được cung cấp trong Cổng thông tin quốc gia bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Khai thác thông tin quy định về dữ liệu cá nhân

Công dân, doanh nghiệp có 2 cách để khai thác thông tin quy định về dữ liệu cá nhân, đó là:

 • Tại màn hình trang chủ, chọn ô thông tin: Dữ liệu cá nhân, Chủ thể dữ liệu, Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Cơ quan quản lý nhà nước
 • Tại khung menu chọn “Giới thiệu”, chọn ô thông tin: Dữ liệu cá nhân, Chủ thể dữ liệu, Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Cơ quan quản lý nhà nước.

Một số thông tin về dữ liệu cá nhân được cung cấp:

 • Dữ liệu cá nhân: định nghĩa, phân loại dữ liệu cá nhân;
 • Chủ thể dữ liệu cá nhân: định nghĩa, quyền hạn, nghĩa vụ.
 • Bên kiểm soát: định nghĩa, trách nhiệm thực hiện; Bên xử lý: định nghĩa, trách nhiệm thực hiện; bảo vệ dữ liệu cá nhân; đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Cơ quan quản lý nhà nước: trách nhiệm của Bộ Công an, của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ,…

Khai thác thông tin thủ tục hành chính

Công dân, doanh nghiệp có 2 cách để khai thác thông tin về thủ tục hành chính, đó là:

 • Tại màn hình trang chủ, chọn ô thông tin về thủ tục hành chính.
 • Tại khung menu chọn “Thủ tục hành chính”, chọn ô thông tin về thủ tục hành chính cần xem.

Khai thác tin tức

Công dân, doanh nghiệp có 2 cách để khai thác thông tin tin tức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đó là:

 • Tại màn hình trang chủ, chọn ô thông tin tại phần tin tức.
 • Tại khung menu chọn “Thông tin hỗ trợ” và chọn “Tin tức”.

Cung cấp văn bản pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tại phần “Thông tin hỗ trợ”, Cổng thông tin cung cấp các văn bản pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm: Luật An ninh mạng 2018, Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Thủ tục hành chính điện tử được tích hợp

Hiện nay, Cổng thông tin quốc gia bảo vệ dữ liệu cá nhân hướng dẫn các thủ tục hành chính nhằm thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định trong Nghị định 13/2023/NĐ-CP như sau:

 • Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 • Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Thông báo thay đổi nội dung hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài;
 • Thông báo thay đổi nội dung hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.

Ở mỗi thủ tục hành chính, Cổng thông tin quy định cụ thể về các thông tin:

 • Mã thủ tục;
 • Tên thủ tục, lĩnh vực, mức độ;
 • Cơ quan thực hiện;
 • Thời hạn giải quyết;
 • Đối tượng thực hiện;
 • Cách thức thực hiện;
 • Phí, lệ phí;
 • Kết quả thực hiện;
 • Căn cứ pháp lý.

Cách thức nộp hồ sơ

Để thực hiện kê khai nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia bảo vệ dữ liệu cá nhân, Quý Khách hàng có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1

Bước 1: Thực hiện đăng ký tài khoản (nếu đã có tài khoản thì bỏ qua bước này), để thực hiện các bước tiếp theo.

Lưu ý: Khi thực hiện đăng ký/đăng nhập, hệ thống sẽ tự động chuyển sang Cổng dịch vụ công quốc gia. Tại đây, Quý Khách vui lòng lựa chọn phương thức đăng nhập.

Bước 2: Quý Khách Hàng vui lòng chọn menu “Quản lý hồ sơ”, chọn thủ tục hành chính theo nội dung đã được chú thích và tiến hành chọn chức năng “thêm mới hồ sơ”. Sau đó, Quý khách hàng tiến hành nhập thông tin hồ sơ và chọn chức năng “gửi hồ sơ” hoặc “lưu” để hoàn thành.

Cách 2

Bước 1: Thực hiện đăng ký tài khoản (nếu đã có tài khoản thì bỏ qua bước này), để thực hiện các bước tiếp theo.

Lưu ý: Khi thực hiện đăng ký/đăng nhập, hệ thống sẽ tự động chuyển sang Cổng dịch vụ công quốc gia.Tại đây, Quý Khách vui lòng lựa chọn phương thức đăng nhập.

Bước 2: Tại Menu, chọn “Thủ tục hành chính” và chọn một trong các các thủ tục cần tạo hồ sơ.

Bước 3: Chọn chức năng “nộp hồ sơ”, tiến hành nhập thông tin hồ sơ. Sau khi hoàn tất vui lòng chọn chức năng “Gửi hồ sơ” hoặc “Lưu” để hoàn thành.

Công cụ tra cứu hồ sơ

Để thực hiện tra cứu hồ sơ, công dân, doanh nghiệp thực hiện các thao tác sau:

 • Tại màn hình trang chủ, chọn menu “Thủ tục hành chính” và chọn “Tra cứu hồ sơ”..
 • Nhập thông tin về mã hồ sơ/mã doanh nghiệp và chọn chức năng “Tra cứu”.

Dịch vụ của Luật Việt An về bảo vệ dữ liệu cá nhân

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 • Hỗ trợ các thủ tục hành chính về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 • Soạn thảo hồ sơ, thông báo xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Tiến hành đại diện nộp hồ sơ, kê khai thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân qua Cổng thông tin quốc gia bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trên đây là giới thiệu về Cổng thông tin quốc gia bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ vướng mắt nào, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất. Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO