Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Úc (Australia)

Với bề dày lịch sử quan hệ quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Úc (Australia), thị trường Úc được đánh giá là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này. Vì vậy, một trong những vấn đề các doanh nghiệp cần quan tâm, đó là thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Úc (Australia). Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ trình bày khái quá các vấn đề liên quan đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Úc (Australia).

Đăng ký nhãn hiệu tại Úc - Australia

Căn cứ pháp lý

 • Đạo luật Nhãn hiệu Thương mại Úc năm 1995.

Nhãn hiệu được bảo hộ tại Úc

Úc cũng áp dụng bảo hộ đối với các nhãn hiệu nhìn thấy được hoặc nhãn hiệu âm thanh, loại trừ những từ, cụm từ hoặc hình ảnh hàng ngày mô tả trực tiếp hàng hóa hoặc dịch vụ và một số từ, cụm từ và hình ảnh nhất định trong trường hợp đặc biệt, bao gồm:

 • Những từ, cụm từ và hình ảnh đã trở nên phổ biến;
 • Tên địa lý;
 • Họ tên thông thường, ngay cả khi họ là của riêng bạn;
 • Biển báo cấm;
 • Điều kiện tài chính hạn chế.

Các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Úc thường sử dụng biểu tượng ® bên cạnh nhãn hiệu đã đăng ký để xác định trạng thái được bảo vệ và có thể ngăn cản bên thứ ba sử dụng sai nhãn hiệu mục đích.

Thông tin và tài liệu cần cung cấp thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Úc

 • Mẫu nhãn hiệu hoặc bản ghi âm thanh nhãn hiệu cần đăng ký.
 • Danh mục sản phẩm mang nhãn hiệu (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).
 • Thông tin người nộp đơn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).
 • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có);
 • Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ nộp phí;
 • Giấy ủy quyền (theo mẫu Việt An soạn).

Cách thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Để đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải:

 • Cư trú (hoặc có đại lý cư trú) tại Úc hoặc New Zealand, và
 • Có ý định sử dụng nhãn hiệu thương mại cho hàng hóa và/hoặc dịch vụ trong đơn đăng ký của bạn.

Do vậy, chủ đơn nước ngoài muốn nộp đơn trực tiếp buộc phải thực hiện thông qua đại diện sở hữu trí tuệ hợp pháp tại Úc hoặc New Zealand. Luật Việt An có cung cấp các dịch vụ đại diện quý khách để kết nối với các đầu mối này thực hiện các thủ tục một cách hiệu quả nhất.

Ở Úc tồn tại một dịch vụ đăng ký, gọi là đăng ký trước (TM Headstart) bên cạnh quy trình đăng ký tiêu chuẩn. Dịch vụ này bao gồm đánh giá sơ bộ về đơn đăng ký nhãn hiệu và cho phép chỉnh sửa trước khi nộp đơn chính thức. Dịch vụ được tiến hành bởi Văn phòng sở hữu trí tuệ và chỉ áp dựng với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu lần đầu nhằm tăng cơ hội đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu. Tuy nhiên dịch vụ này vấn không thể đảm bảo thành công 100% và cung cấp người nộp đơn một đề xuất pháp lý cụ thể.

Ngoài hình thức nộp đơn trực tiếp tại Văn phòng sở hữu trí tuệ Úc, người nộp đơn có thể nộp đơn thông qua hệ thống Madrid của WIPO.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Úc (Australia)

Đăng ký nhãn hiệu thương mại ở Úc mất ít nhất bảy tháng và chi phí tối thiểu là 250 USD.

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu tại Úc

 • Việc tra cứu có thể tự thực hiện trong cách thức nộp đơn tiêu chuẩn, hoặc thực hiện bởi Văn phòng sở hữu trí tuệ với dịch vụ nộp đơn trước.
 • Kết quả tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu thường được gửi đến khách hàng trong vòng 05-10 ngày làm việc kể từ ngày nhãn hiệu được gửi đi tra cứu.
 • Với dịch vụ nộp đơn trước, các chuyên viên của Văn phòng sở hữu trí tuệ Úc sau khi thẩm định sơ bộ (trong vòng 5 ngày) có thể cho chủ đơn thời gian khoảng 5 ngày để thực hiện sửa đổi đơn (kèm theo phí quy định) và 5 ngày để chuyển đổi thành đơn đăng ký tiêu chuẩn nếu chủ đơn đơn muốn tiếp tục đăng ký nhãn hiệu (nộp phí kèm theo).
 • Lưu ý: Kết quả tra cứu chỉ có thể đánh giá tương đối khoảng 80% khả năng được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu, vì vậy kết quả tra cứu này chỉ có tính tham khảo và không phải là căn cứ để Văn phòng sở hữu trí tuệ Úc cấp hay từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu của quý khách.
 • Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu có thể tự tìm kiếm và kiểm tra mẫu nhãn hiệu tại các cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng ký, như:

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Văn phòng sở hữu trí tuệ Úc

 • Sau khi tra cứu nếu nhãn hiệu có khả năng đăng ký khách hàng tiến hành nộp đơn tại Văn phòng sở hữu trí tuệ Úc. Sau khi nộp đơn trong vòng 05-07 ngày làm việc sẽ có số đơn đăng ký được ghi nhận theo ngày thực tế nộp.

Bước 3: Thẩm định đơn

 • Trường hợp nộp đơn không theo dịch vụ nộp đơn trước, thẩm định viên sẽ xem xét thẩm định mặt nội dung trong vòng 08-10 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Nhãn hiệu sau khi thẩm định sẽ được công bố trên Tạp chí Nhãn hiệu Chính thức của Úc (https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/journals) và Cơ sở tra cứu Nhãn hiệu của Úc để tiếp nhận phản đối trong vòng 02 tháng.
 • Nếu không có bên nào phản đối, khiếu nại nhãn hiệu sẽ được đăng ký tại Úc và giấy chứng nhận đăng ký sẽ được cấp.
 • Ngoài ra thời gian có thể kéo dài nếu trường hợp đơn có phản đối hay khiếu nại (chi phí khiếu nại độc lập).

Bước 4: Thông báo cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Sau khi được thẩm định với các nội dung đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, Quý Khách hàng sẽ nhận được thông báo cấp văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ có lý do từ chối đính kèm.
 • Trong thời hạn từ 01 – 02 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ sẽ nhận được văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Úc

Lệ phí tùy thuộc vào số lượng loại hàng hóa và dịch vụ được liệt kê trong đơn đăng ký nhãn hiệu và phụ thuộc vào hình thức nộp đơn.

Nộp đơn qua TM Headstart

Đăng ký nhãn hiệu thông qua TM Headstart (dịch vụ đăng ký trước) có chi phí tối thiểu là 330 USD. Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu được quy định cho mỗi nhóm sản phẩm, dịch vụ đi kèm như sau:

 • Phí nhà nước yêu cầu đăng ký trước (TM Headstart): 200 USD
 • Phí sửa đổi đơn đăng ký (nếu có):
  • Thay đổi đại diện sở hữu trí tuệ: 150 USD
  • Bổ sung nhóm hàng hóa, dịch vụ: 200 USD
 • Phí chuyển đổi sang đơn đăng ký tiêu chuẩn: 130 USD
 • Phí dịch vụ (trường hợp chủ đơn nước ngoài nộp đơn trực tiếp thông đại diện sở hữu trí tuệ tại Úc): Theo phí của mỗi hãng luật cụ thể.

Thời điểm nộp lệ phí:

 • Nộp tại thời điểm nộp đơn đăng ký.
 • Nộp nếu cần thực hiện các thay đổi trước khi đơn đăng ký được chấp thuận bảo hộ.
 • Nộp tại thời điểm công bố (đơn đăng ký đã được chấp thuận bảo hộ sơ bộ, trừ khi nhận được phản đối sau khi công bố)

Nộp đơn tiêu chuẩn

Phí đơn đăng ký nhãn hiệu tiêu chuẩn có mức tối thiểu là 250 USD. Lệ phí sẽ tăng lên nếu chủ đơn chưa thực hiện phân nhóm hàng hóa dịch vụ theo bảng phân loại Nice, cụ thể:

Số lượng Đã phân nhóm hàng hóa dịch vụ Chưa phân nhóm hàng hóa dịch vụ
Một nhãn hiệu 250 USD 400 USD
Nhiều nhãn hiệu / 1 chủ đơn 400 USD 550 USD

Ngoài ra, đối với mỗi nhóm hàng hóa, dịch vụ bổ sung, mức phí phải nộp là 250 USD cho mỗi nhóm tăng thêm trong cùng một đơn đăng ký.

Lưu ý:

 • Lệ phí trên chưa bao gồm các khoản phụ phí như dịch thuật, chứng thực, phản hồi các phản đối từ bên thứ ba,…
 • Trường hợp đơn có sai sót hoặc bị từ chối, bác bỏ theo thông báo khi xử lý đơn, lệ phí đã nộp sẽ không được hoàn lại và chủ đơn phải tiến hành các bước đăng ký nhãn hiệu (bao gồm cả bước nộp lệ phí) từ đầu. Do vậy, chủ đơn cần phải đảm bảo đơn đăng ký nhãn hiệu chính xác trước khi nộp chính thức.

Một số câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu tại Úc

Người Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu tại Úc bằng phương thức nào?

Đối với người nộp đơn nước ngoài, pháp luật Úc cũng tương tự pháp luật Việt Nam quy định hai hình thức chính để tiến hành nộp hồ sơ gồm họ phải nộp đơn thông qua đại diện sở hữu trí tuệ đã đăng ký hợp pháp tại Úc để tiến hành thủ tục nộp đơn trực tiếp tại Cục.

Người nộp đơn sẽ tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Văn phòng sở hữu trí tuệ chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp. Các hình thức nộp đơn tại hiện hành sử dụng:

 • Cổng thông tin trực tuyến, hình thức này đòi hỏi người nộp đơn phải có tài khoản dịch vụ công trực tiếp.
 • Qua đường bưu điện với mức phí nộp đơn cao hơn (450 USD/ 1 nhãn hiệu và 600 USD / nhiều nhãn hiệu của cùng một chủ đơn).

Ngoài ra, Úc là thành viên của Nghị định thư Madrid từ năm 2001, do vậy người nộp đơn Việt Nam có thể sử dụng hệ thống nộp đơn Madrid có chủ định Úc để tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Úc. Đơn khi vào giai đoạn xử lý quốc gia sẽ được Văn phòng sở hữu trí tuệ Úc giải quyết theo thủ tục tiêu chuẩn.

Nhãn hiệu được bảo hộ tại Úc trong bao lâu?

Nhãn hiệu thương mại được bảo hộ ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong thời gian đầu là 10 năm và không giới hạn số lần gia hạn. Việc gia hạn nhãn hiệu được quy định như sau:

 • Trường hợp thanh toán được thực hiện ba tháng (hoặc ít hơn) trước ngày gia hạn, khoản phí có hiệu lực vào ngày thanh toán sẽ được áp dụng.
 • Trường hợp lệ phí được thanh toán sớm hơn ba tháng trước khi gia hạn của bạn là do phí có hiệu lực ba tháng trước ngày đáo hạn sẽ được áp dụng.
 • Trường hợp phí gia hạn được thanh toán sau ngày đáo hạn, phí sẽ có hiệu lực vào ngày đáo hạn sẽ được áp dụng (cộng với phụ phí trễ).
 • Trường hợp gia hạn chậm, vẫn có thể được thực hiện tối đa sáu tháng sau ngày gia hạn, với điều kiện là một khoản phụ phí (một nửa phí cơ bản để gia hạn của WIPO) được thanh toán với yêu cầu gia hạn.

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Úc của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn sơ bộ trước khi thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Úc liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu;
 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Úc;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn tại Úc;
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao tới khách hàng (nếu được cấp văn bằng bảo hộ).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Úc và các quốc gia khác, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO