Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Myanmar

Kinh tế phát triển dẫn đến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi. Một kiểu dáng công nghiệp sau khi tung ra thị trường có thể dễ dàng bị bắt chước. Vậy nên, việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một điều cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp không chỉ có nhu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong nước mà còn ở quốc tế đặc biệt ở Myanmar. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng trong việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Myanmmar, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết sau đây.

Sở hữu trí tuệ tại Myanmar

Căn cứ pháp lý

 • Luật Kiểu dáng công nghiệp (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 2, 2019).

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Trước năm 2019, Myanmar sử dụng luật năm 1945 theo đó đăng ký kiểu dáng công nghiệp dưới dạng một dạng của sáng chế (design), theo các cơ chế và thủ tục quy định trong cùng một văn bản luật với sáng chế tương tự như pháp luật Hoa Kỳ. Trong khi ở Việt Nam thì hai đối tượng này được điều chỉnh riêng biệt, cụ thể quy định sáng chế tập trung vào giải pháp kỹ thuật để giải quyết vấn đề còn kiểu dáng công nghiệp tạo ra hình dáng độc đáo và thẩm mỹ cho sản phẩm.

Trong Luật Kiểu dáng công nghiệp 2019, Myanmar có quy định mới về kiểu dáng công nghiệp theo đó kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của toàn bộ hoặc một phần sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp được tạo bởi các đặc điểm về đường nét, đường bao, màu sắc, hình khối, hoa văn hoặc vật liệu của chính sản phẩm và/hoặc các họa tiết trang trí của sản phẩm. Có thể thấy quy định về kiểu dáng công nghiệp của Myanmar và Việt Nam không có nhiều khác biệt.

Quy định về kiểu dáng công nghiệp tại Myanmar

Kiểu dáng công nghiệp ở Myanmar hiện nay được bảo hộ dưới cơ chế đăng ký. Đăng ký đơn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Myanmar được Tuyên bố về quyền sở hữu và kèm theo thông báo trên một tạp chí hoặc tờ báo được chỉ định tại địa phương mà không cần phải trả phí.

Chủ sở hữu muốn kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại Myanmar phải nộp một Tuyên bố Quyền sở hữu tại Văn phòng Đăng ký ở Yangon, Myanmar. Tuyên bố quyền sở hữu sẽ được Văn phòng đăng ký Myanmar xác nhận. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc có hành vi xâm phạm, tuyên bố này được xem như là một bằng chứng có giá trị.

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Myanmar

Để đủ điều kiện được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện: có tính mới và được tạo ra độc lập.

 • Yêu cầu về tính mới: Một kiểu dáng công nghiệp được coi là mới nếu trước đó nó chưa được ghi chép bằng văn bản, chưa được sử dụng, công bố, trưng bày hoặc tiết lộ ra công chúng dưới bất kỳ hình thức nào khác tại Cộng hòa Liên bang Myanmar hoặc quốc tế trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu được yêu cầu trong đơn đăng ký.
 • Kiểu dáng công nghiệp bị coi là không có tính mới nếu kiểu dáng đó không khác biệt đáng kể so với kiểu dáng đã biết hoặc là sự kết hợp của các đặc điểm tạo dáng đã biết.
 • Người nộp đơn có thể yêu cầu quyền ưu tiên nếu họ nộp đơn trong vòng sáu tháng kể từ ngày nộp đơn tại một quốc gia thành viên của Công ước Paris hoặc một quốc gia thành viên khác của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Kiểu dáng công nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ không được bảo hộ:

 • Là thiết kế được quyết định chủ yếu bởi những cân nhắc về mặt kỹ thuật hoặc chức năng;
 • Trái với trật tự công cộng, đạo đức, tín ngưỡng hoặc văn hóa quý báu của nhà nước.

Thẩm quyền đăng ký tại Myanmar

Các doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp thông qua việc nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ (IPD) trực thuộc Bộ thương mại của Myanmar.

Theo Luật Kiểu dáng công nghiệp Myanmar 2019, IPD có chức năng sau:

 • Công bố nội dung đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Duy trì đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Giám sát hoạt động của các ban được thành lập trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tương ứng;
 • Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ liên quan đến kiểu dáng công nghiệp do cơ quan phân công trong từng thời kỳ.

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Myanmar

Myanmar tuân theo Bảng phân loại Locarno mới nhất được thiết lập theo Hiệp định Locarno năm 1968. Theo chương X của Luật Kiểu dáng công nghiệp Myanmar 2019, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể bằng tiếng Myanmar hoặc tiếng Anh và phải đáp ứng các điều kiện sau:

Các thông tin bắt buộc

 • Yêu cầu đăng ký;
 • Tên và địa chỉ của người nộp đơn hoặc pháp nhân;
 • Tên, số thẻ giám sát công dân và địa chỉ của người đại diện nơi người đại diện nộp đơn;
 • Bản trình bày đầy đủ rõ ràng về kiểu dáng công nghiệp;
 • Chỉ dẫn của sản phẩm được áp dụng hoặc thể hiện kiểu dáng công nghiệp đó.

Các tài liệu đính kèm

 • Nơi nộp đơn cho pháp nhân, số đăng ký, loại và tên quốc gia của pháp nhân đó;
 • Trong trường hợp người nộp đơn muốn tận dụng quyền ưu tiên của đơn nộp sớm hơn, tuyên bố yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn nộp trước đó, cùng với các chỉ dẫn và bằng chứng hỗ trợ cho việc tuyên bố quyền ưu tiên;
 • Trong trường hợp người nộp đơn muốn tận dụng bất kỳ quyền ưu tiên nào có được từ việc trưng bày kiểu dáng công nghiệp trong triển lãm, tuyên bố về hiệu lực đó cùng với các chỉ dẫn và bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố ưu tiên triển lãm đó;
 • Bất kỳ yếu tố nào khác do Cơ quan, Bộ quy định tùy từng thời điểm.

Hiện tại, Myanmar chưa phải là thành viên của hệ thống La Hay nên người nộp đơn không thể chỉ định đăng ký kiểu dáng công nghiệp qua con đường quốc tế vào thời điểm này. Tuy vậy, việc sửa đổi luật pháp vào năm 2019 đóng vai trò như một bước đệm để quốc gia này tiến tới gia nhập thỏa ước Lahay về đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Khi đó, chủ đơn Việt Nam có thể dễ dàng hơn trong việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Myanmmar

Bước 1: Nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các cá nhân và pháp nhân có thể nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp với Cục Sở hữu trí tuệ Myanmar bằng phương thức điện tử, trực tiếp (kể cả thông qua đại diện địa phương) hoặc bằng cách qua bưu kiện. Người nộp đơn không cư trú tại Myanmar phải nộp qua một đại diện địa phương thông qua biểu mẫu bắt buộc, mẫu này phải được công chứng bởi công chứng viên của quốc gia nơi người nộp đơn cư trú.

Bộ Thương mại Myanmar đã công bố Quy tắc kiểu dáng công nghiệp (IDR) theo Thông báo số 67/2023 ngày 29 tháng 9 năm 2023 đưa ra các quy tắc nộp đơn, mô tả kiểu dáng công nghiệp, kiểm tra, sửa đổi đơn, rút đơn, phản đối, đăng ký, ghi nhận chuyển nhượng, ghi nhận giấy phép, hủy bỏ hiệu lực và chỉ định người đại diện nộp hồ sơ kiểu dáng công nghiệp.

Bước 2: Đệ trình và xác nhận

Sau khi Bộ nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh đáp ứng các quy định và kèm theo phí yêu cầu, đơn đăng ký sẽ được xác nhận.

Lý do nên đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Myanmar

 • Tạo nguồn dữ liệu cho việc tìm kiếm của bên thứ ba (khách hàng, đối tác) từ đó tạo điều kiện tìm kiếm nguồn đầu tư,;
 • Làm cơ sở bằng chứng trong trường hợp tranh chấp liên quan đến quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.
 • Thông báo quyền sở hữu cho công chúng và cảnh báo hành vi xâm phạm. Khi doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp cho kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ và được pháp luật bảo vệ. Theo đó hạn chế việc bị đạo nhái và ăn cắp ý tưởng xảy ra.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp Đại diện Sở hữu công nghiệp – Luật Việt An

 • Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục nộp đơn, theo dõi và phản hồi quá trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
 • Tư vấn tăng khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
 • Đại diện khách hàng soạn thảo hồ sơ đăng ký theo yêu cầu.
 • Tư vấn giảm thiểu rủi ro liên quan đến quá trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Myanmar.

 Quý khách hàng có nhu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Myanmar, xin vui lòng liên hệ Công ty Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO