Đăng ký sáng chế tại Lào

Việc đăng ký sáng chế tại Lào đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà sáng chế và doanh nghiệp do tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước và hệ thống pháp lý sở hữu trí tuệ ngày càng hoàn thiện. Số lượng đơn xin đăng ký sáng chế tại Lào đã tăng đều đặn trong những năm gần đây. Năm 2022, DIP đã nhận được hơn 200 đơn xin đăng ký sáng chế, tăng 15% so với năm 2021. Các lĩnh vực có nhiều đơn xin đăng ký sáng chế nhất bao gồm y tế, nông nghiệp và công nghệ thông tin. Sáng chế giúp các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới, có tính sáng tạo và độc đáo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Sáng chế cũng góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Lào đang trong giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội, với nhiều tiềm năng cho các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo nên nhu cầu về các sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng ngày càng tăng. Đây là cơ hội tiềm năng cho các nhà sáng chế và doanh nghiệp Lào phát triển và thương mại hóa sáng chế của họ. Chính phủ Lào ban hành nhiều chính sách, quy định và chương trình hỗ trợ phát triển sáng chế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sáng chế và doanh nghiệp. Các hỗ trợ này bao gồm hỗ trợ tài chính, tư vấn pháp lý, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Vì vậy ngày càng có nhiều đơn đăng ký sáng chế được đăng ký tại Lào, Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng sơ bộ thủ tục đăng ký sáng chế tại Lào qua bài viết dưới đây.

Sở hữu trí tuệ tại Lào

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu Trí tuệ Số 38/NA Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Định nghĩa sáng chế tại Lào

Tại Lào, bằng sáng chế được định nghĩa là chứng thư chính thức do cơ quan nhà nước cấp nhằm bảo hộ những sáng chế mới, có bước tiến sáng tạo và có khả năng ứng dụng công nghiệp.

 • Chứng thư chính thức: Bằng sáng chế là một văn bản chính thức do chính phủ cấp.
 • Cơ quan nhà nước: Cơ quan Lào chịu trách nhiệm về bằng sáng chế thường là Cục Sở hữu Trí tuệ (DIP) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Bảo hộ sáng chế: Mục đích chính của bằng sáng chế là bảo vệ những ý tưởng mới và sáng tạo.
 • Mới: Sáng chế phải hoàn toàn mới và không được công khai ở bất kỳ nơi nào trước khi nộp đơn xin bằng sáng chế.
 • Bước tiến sáng tạo: Sáng chế không được hiển nhiên đối với người có trình độ thông thường trong lĩnh vực liên quan. Nên có yếu tố sáng tạo được thể hiện.
 • Có khả năng ứng dụng công nghiệp: Sáng chế phải có ứng dụng thực tế trong ngành công nghiệp và có thể sản xuất hoặc sử dụng cho mục đích thương mại.

Điều kiện đăng ký sáng chế tại Lào

Để đăng ký sáng chế tại Lào, sáng chế của chủ đơn phải đáp ứng các điều kiện sau:

Tính mới: Sáng chế phải hoàn toàn mới và chưa được công khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới trước khi nộp đơn xin bằng sáng chế. Điều này có nghĩa là nó không được:

 • Mô tả trong ấn phẩm đã in
 • Tiết lộ trong buổi thuyết trình công khai
 • Được biết đến hoặc sử dụng bởi những người khác
 • Nộp đơn xin bằng sáng chế bởi người khác (trừ một số trường hợp cụ thể)

Bước tiến sáng tạo: Sáng chế không được hiển nhiên đối với người có trình độ thông thường trong lĩnh vực liên quan. Nó không nên là một biến thể nhỏ của một sáng chế hiện có. Phải có yếu tố sáng tạo hoặc sáng tạo khiến nó không hiển nhiên.

Khả năng ứng dụng công nghiệp: Sáng chế phải có khả năng sản xuất hoặc sử dụng trong ngành công nghiệp. Điều này có nghĩa là nó phải có ứng dụng thực tế và có thể tái tạo. Nó không thể thuần túy về lý thuyết hoặc trên nguyên tắc khoa học trừu tượng.

Lưu ý bổ sung:

 • Loại trừ sáng chế: Lào loại trừ một số loại sáng chế khỏi bảo hộ bằng sáng chế, chẳng hạn như khám phá khoa học, phương pháp toán học, sơ đồ, quy tắc và phương pháp thực hiện các hành vi tinh thần, chơi trò chơi hoặc kinh doanh và phương pháp điều trị trên cơ thể con người hoặc động vật.
 • Bằng sáng chế nhỏ: Lào cung cấp một tùy chọn riêng biệt cho các sáng kiến ​​tiện ích với các yêu cầu đơn giản hơn. Đây được gọi là “bằng sáng chế nhỏ” và cung cấp bảo hộ cho những cải tiến hoặc sửa đổi nhỏ đối với các công nghệ hiện có.

Các loại sáng chế có thể đăng ký tại Lào

Tại Lào, có hai loại bằng sáng chế chính mà bạn có thể đăng ký:

Bằng sáng chế

Đây là loại bằng sáng chế tiêu chuẩn cung cấp sự bảo vệ toàn diện nhất cho các sáng chế. Nó áp dụng cho các sáng chế như sau:

 • Mới: Không được công khai ở bất kỳ nơi nào trước khi nộp đơn.
 • Có bước tiến sáng tạo: Không hiển nhiên đối với người có trình độ thông thường trong lĩnh vực này.
 • Có khả năng ứng dụng công nghiệp: Có thể sản xuất hoặc sử dụng trong ngành công nghiệp.

Bằng sáng chế nhỏ

Đây là một lựa chọn đơn giản hơn phù hợp cho các sáng kiến ​​tiện ích. Đây thường là những cải tiến hoặc sửa đổi nhỏ đối với các công nghệ hiện có. Các yêu cầu để có được bằng sáng chế nhỏ thường là:

 • Mới: Có thể có một số tiết lộ trước đó hạn chế, nhưng không được biết đến rộng rãi hoặc khai thác thương mại.
 • Có bước tiến sáng tạo: Yêu cầu về bước tiến sáng tạo có thể ít nghiêm ngặt hơn so với bằng sáng chế tiêu chuẩn.
 • Có khả năng ứng dụng công nghiệp: Tương tự như bằng sáng chế tiêu chuẩn.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Lào

Để đăng ký bằng sáng chế tại Lào, chủ đơn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

Hồ sơ thiết yếu:

 • Đơn đăng ký sáng chế: Mẫu đơn này có thể được tải xuống từ trang web của Cục Sở hữu Trí tuệ Lào (DIP) (https://dip.gov.la/). Mẫu đơn thường yêu cầu thông tin chi tiết về người nộp đơn, nhà sáng chế và thông tin sáng chế.
 • Mô tả chi tiết về sáng chế: Tài liệu này cần giải thích rõ ràng các tính năng kỹ thuật, chức năng và lợi thế của sáng chế. Văn bản này nên được viết bằng tiếng Lào- ngôn ngữ chính thức của Lào.
 • Yêu cầu bảo hộ: Những yêu cầu này để xác định phạm vi bảo hộ mà chủ đơn muốn cho sáng chế của mình.

Tài liệu bổ sung (có thể yêu cầu):

 • Bản vẽ hoặc minh họa: Những hình ảnh này đại diện trực quan cho sáng chế và có thể hữu ích trong việc hiểu các chi tiết kỹ thuật của nó.
 • Tuyên bố sáng chế: Tài liệu này xác định nhà sáng chế (những người sáng chế) của sáng chế.
 • Biên lai thanh toán lệ phí nộp đơn: Lệ phí liên quan đến việc nộp đơn xin sáng chế.

Đối với Người nộp đơn là nước ngoài:

 • Đại diện sở hữu trí tuệ tại Lào: Người nộp đơn là người nước ngoài thường được yêu cầu nộp đơn thông qua đại diện tại Lào được đăng ký để xử lý quy trình nộp đơn. Đại diện này có thể hỗ trợ trong việc điều hướng các vấn đề pháp lý, dịch thuật và giao tiếp với DIP.
 • Tài liệu Ưu tiên (nếu áp dụng): Nếu chủ đơn đã nộp đơn xin sáng chế cho cùng một sáng chế ở quốc gia khác và muốn tuyên bố quyền ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn trước đó, chủ đơn sẽ cần nộp bản sao được chứng thực của tài liệu ưu tiên, có thể được dịch sang tiếng Lào.

Đăng ký sáng chế tại Lào thông qua hệ thống PCT

Hệ thống PCT là gì?

Hệ thống PCT là viết tắt của Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (Patent Cooperation Treaty) – một hiệp ước quốc tế nhằm tạo ra một quy trình thống nhất để nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế. Hệ thống này được quản lý bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và có hơn 150 quốc gia tham gia, bao gồm cả Lào. Lào đã tham gia Hiệp ước ngày 14/06/2006

Lợi ích của hệ thống PCT:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Hệ thống PCT cho phép chủ đơn nộp một đơn đăng ký sáng chế duy nhất để bảo hộ sáng chế tại nhiều quốc gia tham gia Hiệp ước, thay vì phải nộp đơn riêng ở từng quốc gia. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính.
 • Hoãn thời hạn nộp đơn quốc gia: Khi nộp đơn PCT, chủ đơn có thêm 30 tháng để quyết định quốc gia nào chủ đơn muốn bảo hộ sáng chế. Đây là thời gian quý báu để chủ đơn đánh giá tiềm năng thương mại của sáng chế và chuẩn bị cho việc nộp đơn quốc gia.
 • Quy trình đơn giản: Hệ thống PCT sử dụng một bộ quy tắc và thủ tục chung cho tất cả các quốc gia tham gia, giúp đơn giản hóa quá trình nộp đơn và tiết kiệm thời gian cho cả người nộp đơn và cơ quan sáng chế quốc gia.
 • Thông tin tìm kiếm sớm: Báo cáo tra cứu quốc tế và Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu sáng chế quốc tế sẽ cung cấp cho chủ đơn thông tin về tính mới và khả năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế, giúp chủ đơn đưa ra quyết định sáng suốt về việc nộp đơn quốc gia.
 • Tăng cường hợp tác quốc tế: Hệ thống PCT khuyến khích hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sáng chế bằng cách tạo ra một nền tảng chung cho việc trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia.
 • Hỗ trợ đổi mới: Hệ thống PCT giúp thúc đẩy đổi mới bằng cách giảm bớt gánh nặng thủ tục cho các nhà sáng chế và giúp họ dễ dàng bảo hộ sáng chế của mình trên toàn thế giới.

Hồ sơ đăng ký sáng chế thông qua hệ thống PCT

Để nộp đăng ký sáng chế thông qua hệ thống PCT, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn PCT: Đơn đăng ký có thể được nộp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tuy nhiên, khuyến nghị nên nộp bằng tiếng Anh để thuận tiện cho quá trình xử lý. Bạn có thể tải mẫu đơn PCT từ trang web của WIPO: https://www.wipo.int/pct/en/forms/
 • Mô tả sáng chế: Mô tả sáng chế cần trình bày chi tiết và rõ ràng về sáng chế, bao gồm:
  • Tên sáng chế Lĩnh vực kỹ thuật
  • Tóm tắt sáng chế
  • Giải thích chi tiết về sáng chế
  • Các bản vẽ (nếu có)
  • Yêu cầu bảo hộ
 • Yêu cầu bảo hộ: Yêu cầu bảo hộ cần xác định rõ ràng phạm vi bảo hộ mà chủ đơn muốn cho sáng chế.
 • Tuyên bố sáng chế: Tuyên bố sáng chế cần xác định rõ ràng người sáng chế (hoặc những người sáng chế).
 • Thư ủy quyền (nếu có): Nếu chủ đơn sử dụng đại diện sở hữu trí tuệ để nộp đơn, chủ đơn cần cung cấp Thư ủy quyền cho phép đại diện thay mặt chủ đơn trong quá trình nộp đơn và xử lý thủ tục.

Tài liệu bổ sung (có thể yêu cầu):

 • Tài liệu ưu tiên (nếu có): Nếu chủ đơn đã nộp đơn đăng ký sáng chế cho cùng một sáng chế tại quốc gia khác trước khi nộp đơn PCT, chủ đơn có thể yêu cầu quyền ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn đó.
 • Bản dịch (nếu có): Nếu bất kỳ tài liệu nào trong hồ sơ không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, chủ đơn cần cung cấp bản dịch sang một trong hai ngôn ngữ này.
 • Phí nộp đơn: Chủ đơn cần thanh toán phí nộp đơn PCT cho Văn phòng Tiếp nhận Quốc tế (IB).

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Lào của Công ty luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu sáng chế tại Lào;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu sáng chế trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế tại Lào;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký sáng chế tại Lào;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Lào.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế tại Lào, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO