Đăng ký sáng chế tại Brunei Luật Sáng chế 2011

Mặc dù Brunei là một quốc gia nhỏ, nhưng có một số lợi thế nhất định để phát triển các sáng chế tại đây. Brunei có trữ lượng dầu khí lớn, tạo cơ hội phát triển các sáng chế trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ khai thác dầu khí hiệu quả. Brunei đang đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tạo nhu cầu lớn đối với các sáng chế trong lĩnh vực này. Brunei có hệ thống y tế phát triển, tạo cơ hội phát triển các sáng chế trong lĩnh vực thiết bị y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học. Brunei có cơ sở hạ tầng phát triển thuận lợi cho việc phát triển các loại sáng chế. Brunei có hệ thống giáo dục chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho việc nghiên cứu và phát triển sáng chế. Brunei có hạ tầng viễn thông phát triển, giúp các nhà sáng chế dễ dàng tiếp cận thông tin, trao đổi kiến thức và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Brunei đang đầu tư phát triển các khu công nghiệp và khu công nghệ, tạo không gian và điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm và thương mại hóa các sáng chế. Nhu cầu đăng ký sáng chế tại Brunei ngày càng tăng, Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng sơ bộ thủ tục đăng ký sáng chế tại Brunei qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Lệnh Sáng chế, 2011

Sơ bộ về sáng chế tại Brunei

Đăng ký sáng chế tại Brunei

Sáng chế là gì?

Sáng chế là một quyền độc quyền được cấp cho một phát minh, có thể là một sản phẩm hoặc một quy trình cung cấp một cách làm mới hoặc một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề.

Lợi ích của việc bảo hộ sáng chế là gì?

Sáng chế mang lại quyền độc quyền cho các nhà phát minh, cho phép họ ngăn chặn người khác sử dụng, chế tạo hoặc bán sản phẩm của họ trong suốt thời hạn của bằng sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế cũng có thể cấp phép cho các bên khác sử dụng phát minh của họ theo thỏa thuận và điều khoản chung. Chủ sở hữu sáng chế cũng có thể bán quyền phát minh của họ cho các bên khác, những người sau đó sẽ trở thành chủ sở hữu mới của sáng chế.

Hệ thống bảo hộ sáng chế là gì?

Hệ thống đăng ký sáng chế tại Brunei Darussalam hoạt động trên cơ sở “người nộp đơn đầu tiên”, tức là người đầu tiên nộp đơn sẽ được ưu tiên hơn những người khác đối với cùng một phát minh.

Đặc điểm chính của hệ thống sáng chế ở Brunei Darussalam là hệ thống “tự đánh giá”, theo đó người nộp đơn quyết định cách tiến hành và thời điểm. Hệ thống sáng chế này dựa trên “hình thức” và công việc thẩm định nội dung được giao cho Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Đan Mạch (DKPTO).

Điều kiện được cấp bằng sáng chế là gì?

 • Tính mới: Sáng chế phải mới, có nghĩa là sáng chế chưa được công bố công khai dưới bất kỳ hình thức nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới.
 • Tính sáng tạo: Sáng chế phải liên quan đến một bước tiến sáng tạo có thể cải tiến bất kỳ sản phẩm hoặc quy trình hiện có nào đã có sẵn. Các bước này không được rõ ràng đối với người có kỹ năng hoặc kiến ​​thức kỹ thuật trong lĩnh vực cụ thể đó.
 • Khả năng ứng dụng công nghiệp: Sáng chế có khả năng ứng dụng công nghiệp, có nghĩa là sáng chế có thể được sản xuất hàng loạt hoặc sử dụng trong một số hình thức công nghiệp.

Tra cứu sáng chế tại Brunei theo Luật Sáng chế 2011

BruIPO IP Search

Đây là cơ sở dữ liệu trực tuyến chính thức của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Brunei (BruIPO) cho phép chủ đơn tìm kiếm các bằng sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký ở Brunei. Quý khách có thể truy cập thông qua địa chỉ web như sau: http://www.bruipo.gov.bn/SitePages/search-portal.aspx

Espacenet

Espacenet là một dịch vụ trực tuyến miễn phí do Văn phòng Sáng chế Châu Âu (EPO) cung cấp, cho phép chủ đơn tìm kiếm các bằng sáng chế và đơn đăng ký sáng chế từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Brunei. Nó cung cấp một cơ sở dữ liệu toàn diện và các tùy chọn tìm kiếm khác nhau, bao gồm tìm kiếm theo từ khóa, tìm kiếm theo phân loại và tìm kiếm theo người nộp đơn/nhà phát minh.

Quý khách hàng có thể truy cập Espacenet tại đây: https://worldwide.espacenet.com/

Google Patents

Google Patents là một công cụ tìm kiếm bằng sáng chế trực tuyến miễn phí khác cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu rộng lớn về bằng sáng chế từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Brunei. Nó cung cấp một giao diện tìm kiếm đơn giản và cho phép chủ đơn tìm kiếm theo từ khóa, số bằng sáng chế, nhà phát minh hoặc người được chuyển nhượng.

Quý khách hàng có thể truy cập Google Patents tại đây: https://patents.google.com/

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Brunei theo Luật Sáng chế 2011

 • Đơn xin cấp bằng sáng chế: Đây là đơn yêu cầu đăng ký sáng chế theo mẫu của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Brunei (BruIPO) để xin cấp bằng sáng chế. Nội dung đơn thường bao gồm tiêu đề của sáng chế, tên và địa chỉ của người nộp đơn và một tuyên bố người nộp đơn được hưởng bằng sáng chế. Quý khách có thể tải mẫu đơn qua đường link dưới đây:

http://www.bruipo.gov.bn/SitePages/Patent%20Forms.aspx

 • Mô tả sáng chế: Bản giải thích chi tiết về sáng chế, bao gồm lĩnh vực kỹ thuật, bối cảnh và vấn đề mà nó giải quyết, cần mô tả phương thức tốt nhất để thực hiện sáng chế và bất kỳ bản vẽ nào cần thiết để hiểu sáng chế.
 • Các yêu cầu bảo hộ: Bản tuyên bố ngắn gọn xác định phạm vi bảo hộ được yêu cầu cho sáng chế.
 • Tóm tắt: Bản tóm tắt ngắn gọn về sáng chế, lĩnh vực kỹ thuật và các đặc điểm chính của nó, được sử dụng cho mục đích tìm kiếm và phân loại.
 • Bản vẽ (nếu có): Nếu sáng chế có thể được minh họa bằng bản vẽ, các bản vẽ phải rõ ràng, và phù hợp với các yêu cầu của BruIPO.
 • Tài liệu ưu tiên (nếu có): Nếu người nộp đơn đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho cùng một sáng chế ở một quốc gia khác, cần cung cấp bản sao của đơn đó có thể được nộp để yêu cầu quyền ưu tiên.
 • Giấy ủy quyền: Nếu người nộp đơn được đại diện bởi một đại diện hoặc luật sư có bằng sáng chế, cần cung cấp giấy ủy quyền cho phép họ nộp đơn thay mặt người nộp đơn.

Lệ phí đăng ký sáng chế tại Brunei theo Luật Sáng chế 2011

Đơn xin cấp bằng sáng chế quốc gia:

 • Lệ phí nộp đơn (đối với đơn không phải quốc tế): BND 1.800
 • Lệ phí nộp đơn (đối với đơn quốc tế bước vào giai đoạn quốc gia): BND 0
 • Phí bổ sung: Có thể có các khoản phí bổ sung cho các thủ tục khác nhau, chẳng hạn như yêu cầu thẩm định, cấp bằng sáng chế và phí gia hạn.

Các loại phí khác:

 • Yêu cầu gia hạn thời hạn bằng sáng chế: BND 950
 • Yêu cầu khôi phục bằng sáng chế đã hết hạn: BND 475

Đăng ký sáng chế tại Brunei thông qua hệ thống PCT

Hệ thống PCT là gì?

Hệ thống PCT là viết tắt của Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (Patent Cooperation Treaty) – một hiệp ước quốc tế nhằm tạo ra một quy trình thống nhất để nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế. Hệ thống này được quản lý bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và có hơn 150 quốc gia tham gia, bao gồm cả Brunei. Brunei đã tham gia Hiệp ước ngày 24/07/2012

Lợi ích của hệ thống PCT:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Hệ thống PCT cho phép chủ đơn nộp một đơn đăng ký sáng chế duy nhất để bảo hộ sáng chế tại nhiều quốc gia tham gia Hiệp ước, thay vì phải nộp đơn riêng ở từng quốc gia. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính.
 • Hoãn thời hạn nộp đơn quốc gia: Khi nộp đơn PCT, chủ đơn có thêm 30 tháng để quyết định quốc gia nào chủ đơn muốn bảo hộ sáng chế. Đây là thời gian quý báu để chủ đơn đánh giá tiềm năng thương mại của sáng chế và chuẩn bị cho việc nộp đơn quốc gia.
 • Quy trình đơn giản: Hệ thống PCT sử dụng một bộ quy tắc và thủ tục chung cho tất cả các quốc gia tham gia, giúp đơn giản hóa quá trình nộp đơn và tiết kiệm thời gian cho cả người nộp đơn và cơ quan sáng chế quốc gia.
 • Thông tin tìm kiếm sớm: Báo cáo tra cứu quốc tế và Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu sáng chế quốc tế sẽ cung cấp cho chủ đơn thông tin về tính mới và khả năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế, giúp chủ đơn đưa ra quyết định sáng suốt về việc nộp đơn quốc gia.
 • Tăng cường hợp tác quốc tế: Hệ thống PCT khuyến khích hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sáng chế bằng cách tạo ra một nền tảng chung cho việc trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia.
 • Hỗ trợ đổi mới: Hệ thống PCT giúp thúc đẩy đổi mới bằng cách giảm bớt gánh nặng thủ tục cho các nhà sáng chế và giúp họ dễ dàng bảo hộ sáng chế của mình trên toàn thế giới.

Hồ sơ đăng ký sáng chế thông qua hệ thống PCT

Để nộp đăng ký sáng chế thông qua hệ thống PCT, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn PCT: Đơn đăng ký có thể được nộp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tuy nhiên, khuyến nghị nên nộp bằng tiếng Anh để thuận tiện cho quá trình xử lý. Bạn có thể tải mẫu đơn PCT từ trang web của WIPO: https://www.wipo.int/pct/en/forms/
 • Mô tả sáng chế: Mô tả sáng chế cần trình bày chi tiết và rõ ràng về sáng chế, bao gồm:
  • Tên sáng chế Lĩnh vực kỹ thuật
  • Tóm tắt sáng chế
  • Giải thích chi tiết về sáng chế
  • Các bản vẽ (nếu có)
  • Yêu cầu bảo hộ
 • Yêu cầu bảo hộ: Yêu cầu bảo hộ cần xác định rõ ràng phạm vi bảo hộ mà chủ đơn muốn cho sáng chế.
 • Tuyên bố sáng chế: Tuyên bố sáng chế cần xác định rõ ràng người sáng chế (hoặc những người sáng chế).
 • Thư ủy quyền (nếu có): Nếu chủ đơn sử dụng đại diện sở hữu trí tuệ để nộp đơn, chủ đơn cần cung cấp Thư ủy quyền cho phép đại diện thay mặt chủ đơn trong quá trình nộp đơn và xử lý thủ tục.

Tài liệu bổ sung (có thể yêu cầu):

 • Tài liệu ưu tiên (nếu có): Nếu chủ đơn đã nộp đơn đăng ký sáng chế cho cùng một sáng chế tại quốc gia khác trước khi nộp đơn PCT, chủ đơn có thể yêu cầu quyền ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn đó.
 • Bản dịch (nếu có): Nếu bất kỳ tài liệu nào trong hồ sơ không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, chủ đơn cần cung cấp bản dịch sang một trong hai ngôn ngữ này.
 • Phí nộp đơn: Chủ đơn cần thanh toán phí nộp đơn PCT cho Văn phòng Tiếp nhận Quốc tế (IB).

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Brunei của Công ty luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu sáng chế tại Brunei;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu sáng chế trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế tại Brunei;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký sáng chế tại Brunei;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Brunei.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế tại Brunei, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO