Đăng ký website khuyến mại trực tuyến

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến là thương nhân, tổ chức thiết lập website khuyến mại trực tuyến để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là đối tác) theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 52/2013/ NĐ-CP về Thương mại điện tử;
 • Nghị định 08/2018/NĐ- CP Sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ công thương;
 • Thông tư 47/2014/ TT- BTC Quy định quản lý website thương mại điện tử.

Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến

 • Bán phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác, ví dụ: voucher, e-voucher…;
 • Bán các thẻ khách hàng thường xuyên cho phép khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ một hệ thống các đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác so với khi mua hàng hóa, dịch vụ tại từng đối tác riêng lẻ, ví dụ: Thẻ hội viên, thẻ thành viên…;
 • Tặng hàng hóa hoặc đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 • Bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong một thời gian nhất định hoặc với một số lượng khách hàng nhất định, ví dụ các chương trình Sale, Flash Sale…

Điều kiện để doanh nghiệp thiết lập website khuyến mại trực tuyến

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật đã được cấp đăng ký kinh doanh.

Công ty đăng ký thiết lập website khuyến mại trực tuyến phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính cấp phép.

Có website với tên miền thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

 • Trên trang chủ website khuyến mại trực tuyến phải đăng tải đầy đủ thông tin về từng hoạt động khuyến mại, bao gồm các nội dung sau:
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Mô tả hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trong đó bao gồm các thông tin về xuất xứ hàng hóa, quy cách, chất lượng hàng hóa và dịch vụ;
 • Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;
 • Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước thời điểm được khuyến mại;
 • Tổng chi phí thực tế khách hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng dịch vụ được khuyến mại, bao gồm cả chi phí trả cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến;
 • Nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại hàng hóa, dịch vụ.
 • Nếu website có cơ chế tiếp nhận ý kiến đánh giá hoặc phản hồi trực tuyến của khách hàng về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, những ý kiến này phải được hiển thị công khai trên website để những khách hàng khác xem được.
 • Xây dựng và công bố trên website quy chế hoạt động, bao gồm các nội dung sau:
 • Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ;
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ;
 • Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể tiến hành trên website khuyến mại trực tuyến ;
 • Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website khuyến mại trực tuyến;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên website khuyến mại trực tuyến;
 • Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ trong những giao dịch thực hiện trên website khuyến mại trực tuyến;
 • Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên website khuyến mại trực tuyến;
 • Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên website khuyến mại trực tuyến;
 • Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ;
 • Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng;
 • Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động của website khuyến mại trực tuyến.
 • Xây dựng và công bố trên website cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Có đề án cung cấp dịch vụ Khuyến mại trực tuyến

Doanh nghiệp thiết lập website khuyến mại trực tuyến xây dựng đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

 • Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;
 • Phân định quyền và trách nhiệm giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ;
 • Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ;
 • Phương án kỹ thuật, nghiệp vụ đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ.

Đã được Bộ công thương xác nhận việc đăng ký website khuyến mại trực tuyến với biểu tượng đăng ký như sau:

Logo Đã đăng ký với bộ công thương

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục đăng ký website khuyến mại trực tuyến

 • Đơn đăng ký website khuyến mại trực tuyến;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
 • Đề án cung cấp dịch vụ website khuyến mại trực tuyến, nội dung của đề án gồm có:
 • Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;
 • Phân định quyền và trách nhiệm giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ;
 • Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ;
 • Phương án kỹ thuật, nghiệp vụ đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ.
 • Quy chế quản lý hoạt động của website khuyến mại trực tuyến, bao gồm các nội dung sau:
 • Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ;
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ;
 • Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể tiến hành trên website khuyến mại trực tuyến ;
 • Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website khuyến mại trực tuyến;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên website khuyến mại trực tuyến;
 • Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ trong những giao dịch thực hiện trên website khuyến mại trực tuyến;
 • Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên website khuyến mại trực tuyến;
 • Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên website khuyến mại trực tuyến;
 • Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ;
 • Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng;
 • Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động của website khuyến mại trực tuyến.
 • Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến giữa chủ sở hữu website khuyến mại trực tuyến với các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;
 • Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định trong một số trường hợp đặc biệt.

Nghĩa vụ báo cáo của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập website khuyến mại trực tuyến

 • Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó.
 • Việc báo cáo được thực hiện trực tuyến thông qua tài khoản của thương nhân, tổ chức tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện.

Các loại giấy tờ Quý khách hàng cần chuẩn bị và cung cấp cho Luật Việt An

 • Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh của công ty: 02 bản;
 • Phương án kỹ thuật, nghiệp vụ đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến.
 • Tên Website, ứng dụng cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

Mọi thắc mắc của Quý khách hàng về thủ tục Đăng ký website khuyến mại trực tuyến xin vui lòng liên hệ công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO