Dịch vụ giám định xâm phạm nhãn hiệu

Nhãn hiệu không chỉ là công cụ tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc khẳng định uy tín của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Vậy nên khi chủ sở hữu phát hiện có hành vi xâm phạm nhãn hiệu của mình đã được bảo hộ thì cần giám định, để pháp luật xử phạt thích đáng và bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của quý khách hàng về vấn đề trên.

Giám định xâm phạm nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022.
 • Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, và quản lý giống cây trồng.

Giám định xâm phạm nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Giám định xâm phạm quyền nhãn hiệu là việc tổ chức, cá nhân sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Việc giám định tư pháp về nhãn hiệu được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

Tại sao phải giám định xâm phạm nhãn hiệu?

Nhãn hiệu của cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên trong quá trình kinh doanh, đã có bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu tương sự cho sản phẩm, dịch vụ tương tự nhãn hiệu của mình. Khi đó, cá nhân, tổ chức chưa thể xác định được mức độ giống, trùng, tương tự đến mức có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, khách hàng hay không nên trường hợp này phải thực hiện giám định xâm phạm quyền nhãn hiệu.

 • Việc giám định xâm phạm nhãn hiệu nhằm xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm nhãn hiệu hay không
 • Có hay không sự trùng, tương đương, tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ
 • Xác định giá trị thiệt hại. Thiệt hại do xâm phạm nhãn hiệu là tổn thất thực tế về vật chất và tinh thần do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra cho chủ thể quyền. Mức độ thiệt hại được xác định phù hợp với yếu tố xâm phạm quyền đối với đối tượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Việc xác định mức độ thiệt hại dựa trên chứng cứ về thiệt hại do các bên cung cấp, kể cả kết quả yêu cầu giám định và bản kê khai thiệt hại, trong đó làm rõ các căn cứ để xác định và tính toán mức thiệt hại.

Người có quyền yêu cầu giám định xâm phạm nhãn hiệu

Căn cứ Điều 116 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu giám định sở hữu nhãn hiệu như sau:

 • Chủ thể quyền sở hữu nhãn hiệu;
 • Tổ chức, cá nhân bị yêu cầu xử lý về hành vi xâm phạm hoặc khiếu nại, tố cáo về nhãn hiệu;
 • Tổ chức, cá nhân khác có quyền, lợi ích liên quan đến vụ tranh chấp, xâm phạm, khiếu nại, tố cáo về quyền sở hữu nhãn hiệu;
 • Tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác yêu cầu tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, giám định viên sở hữu công nghiệp thực hiện giám định.

Nguyên tắc thực hiện giám định xâm phạm nhãn hiệu

 • Tuân thủ pháp luật, tuân theo trình tự, thủ tục giám định
 • Trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời
 • Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề trong phạm vi được yêu cầu
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định
 • Chi phí giám định được xác định theo thỏa thuận giữa người có yêu cầu giám định và tổ chức, cá nhân giám định.

Thủ tục giám định xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Thành phần hồ sơ

STT Tài liệu Số lượng
1 Văn bản thể hiện yêu cầu giám định (Quyết định trưng cầu giám định/ Tờ khai yêu cầu giám định); trong đó có các thông tin về người yêu cầu/ trưng cầu; đối tượng giám định; mục đích; nội dung và các yêu cầu cụ thể khác về việc giám định; 1 bản chính
2 Tài liệu thể hiện căn cứ phát sinh/xác lập quyền sở hữu công nghiệp (Văn bằng bảo hộ/ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu – đăng ký quốc tế nhãn hiệu); 1 bản gốc
3 Tài liệu, Mẫu vật thể hiện đối tượng giám định (tài liệu mô tả, ảnh chụp, bản vẽ, hợp đồng giao dịch, tài liệu quảng cáo…, vật phẩm, sản phẩm, hàng hóa, bao bì … có chứa/mang đối tượng giám định); 1 bản chính
4 Hợp đồng dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp; 1 bản chính
5 Chứng từ nộp phí giám định; 1 bản chính
6 Giấy ủy quyền cho Luật Việt An (nếu Đơn giám định được nộp thông qua đại diện). 1 bản gốc

Ngoài ra, đơn có thể có các tài liệu khác nếu cần thiết cho việc giám định (tài liệu diễn giải lập luận của các bên liên quan; quyết định giải quyết vụ việc tương tự của các cơ quan có thẩm quyền; các thông tin hữu ích cho việc xem xét, đánh giá khi giám định; các kết quả kiểm nghiệm, đo lường…).

Nộp hồ sơ giám định xâm phạm ở đâu?

Căn cứ theo Điều 119 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định việc thực hiện giám định như sau: “Việc giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng có thể do một hoặc một số giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng thực hiện. Giám định cá nhân là giám định do một giám định viên thực hiện. Giám định tập thể là giám định do hai giám định viên trở lên thực hiện.”

Như vậy, người có yêu cầu giám định có thể gửi yêu cầu giám định đến:

 • Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ.
 • Địa chỉ: số 21 – Ngõ 67 – Phố Đỗ Quang – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

Hiện nay, chỉ có duy nhất Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ – đơn vị sự nghiệp công lập duy nhất tại Việt Nam – có đủ điều kiện tiến hành hoạt động giám định nhãn hiệu. Các điều kiện hành nghề giám định xâm phạm sở hữu công nghiệp được quy định rõ trong Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, các giám định viên cũng cần đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn nhất định.

Thời hạn giám định nhãn hiệu

Thời hạn giám định nhãn hiệu thông thường là 1 tháng, tương ứng với mức phí ghi trong Biểu giá dịch vụ giám định.

Quy trình giám định xâm phạm quyền nhãn hiệu

Bước 1: Người có quyền yêu cầu giám định lựa chọn hình thức và đơn vị giám định.

Bước 2: Người có quyền yêu cầu giám định chuẩn bị và nộp hồ sơ đến tổ chức giám định.

Bước 3: Tổ chức giám định nhãn hiệu tiếp nhận hồ sơ

 • Kiểm tra, phân loại nhãn hiệu/ Tài liệu
 • Đánh dấu nguyên trạng
 • Thu phí cơ bản đối với đơn nộp trực tiếp
 • Thông báo tiếp nhận/ Cấp biên nhận
 • Lập hồ sơ giám định
 • Vào sổ biên nhận
 • Giao hồ sơ giám định cho bộ phận giám định

Bước 4: Thụ lý hồ sơ giám định

Khi cơ quan giao hồ sơ giám định cho bộ phận chuyên môn, thì tại đây sẽ thực hiện các hoạt động:

 • Kiểm tra hình thức hồ sơ giám định
 • Kiểm tra lĩnh vực, đối tượng, mục đích, nội dung giám định
 • Đánh giá sự hợp lệ và phù hợp của yêu cầu giám định
 • Kết luận chấp nhận hoặc từ chối giám định
 • Thông báo kết luận: Giao kết hợp đồng giám định

Trong đó bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

 • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định;
 • Tên, địa chỉ của tổ chức giám định hoặc giám định viên;
 • Nội dung yêu cầu giám định;
 • Các chứng cứ, tài liệu, hiện vật có liên quan;
 • Thời hạn trả kết luận giám định;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Địa điểm, thời gian thực hiện việc giám định;
 • Chi phí thực hiện giám định và phương thức thanh toán;
 • Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng;
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại; phương thức giải quyết tranh chấp.

Bước 5: Thực hiện các nội dung giám định

Ở bước giám định này, cá nhân/ tổ chức sẽ thực hiện các hoạt động tra cứu thông tin, đo đạc; kiểm nghiệm; tham khảo ý kiến.

 • Kiểm tra căn cứ phát sinh/ xác lập nhãn hiệu liên quan đến nội dung giám định
 • Tra cứu thông tin gốc về nhãn hiệu liên quan
 • Kiểm tra hiệu lực và xác định phạm vi bảo hộ
 • Định vị đối tượng được xem xét
 • Thiết lập công thức xác định đối tượng được xem xét
 • So sánh, đánh giá đối tượng được xem xét theo nội dung giám định
 • Tổng hợp kết quả

Bước 6: Xử lý kết quả giám định và kết thúc.

 • Xây dựng sản phẩm giám định
 • Quyết toán phí giám định
 • Bàn giao sản phẩm, thanh lý hợp đồng
 • Xử lý hồ sơ giám định, mẫu vật, thiết lập dữ liệu lưu trữ.

Dịch vụ giám định xâm phạm nhãn hiệu Luật Việt An

 • Tư vấn cho Quý khách hàng về các vấn đề xâm phạm nhãn hiệu;
 • Soạn thảo hồ sơ yêu cầu giám định vi phạm;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết cho yêu cầu giám định;
 • Thay mặt doanh nghiệp liên hệ, nhận kết quả giám định, làm việc với cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Đại diện sở hữu công nghiệp – Công ty Luật Việt An sẵn sàng cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp để hỗ trợ Quý khách, vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO