Đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm 2024

Khi thực hiện các hoạt động kinh doanh thì bên cạnh các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, cá nhân và doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện các nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước mà cơ bản nhất là nghĩa vụ đóng thuế. Trong bài viết này, Đại lý thuế Việt An sẽ cùng Quý khách tìm hiểu về các đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Lệ phí Đăng ký kinh doanh

Căn cứ pháp lý

 • Luật Quản lý thuế 2019;
 • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017;
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 91/2022/NĐ-CP;
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 102/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 302/2016/tt-btc hướng dẫn về lệ phí môn bài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 65/2020/TT-BTC;
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Lệ phí môn bài là gì?

Lệ phí môn bài (licensing fee) hay trước đây là Thuế môn bài và trên thế giới vẫn được sử dụng (Business-license tax) có cách hiểu thông dụng là loại thuế/ phí được nhà nước thu của các cá nhân, tổ chức để cho phép họ thực hiện các hoạt động kinh doanh (lưu ý: các hoạt động kinh doanh này không trái với các quy định pháp luật về ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định pháp luật của quốc gia đó). Lệ phí môn bài phải đóng hàng năm, phải thực hiện nộp tờ khai Lệ phí môn bài và nộp cho cơ quan Thuế theo các trình tự và thủ tục nhất định.

Nghĩa vụ nộp tờ khai và nộp lệ phí môn bài

Căn cứ vào khoản 5 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 được hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì việc nộp lệ phí môn bài và tờ khai lệ phí môn bài là nghĩa vụ bắt buộc đối với các đối tượng thuộc trường hợp phù hợp theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay, theo các chính sách của Nhà nước Việt Nam và trực tiếp là các quy định của cơ quan chủ quản vấn đề liên quan đến thuế là Bộ Tài Chính (Bộ chủ quản) và Tổng Cục thuế (Cơ quan trực tiếp quản lý) có quy định một vài cá nhân được miễn nghĩa vụ đóng lệ phí môn bài nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân này thêm động lực phát triển, tích lũy tài chính để phát triển hoạt động kinh doanh theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP thì có một vài trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ này.

Đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm 2024

Miễn dài hạn có điều kiện

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình Doanh nghiệp, tổ chức, Hợp tác xã
Có doanh thu từ 100 triệu trở xuống trong 1 năm. Thực hiện hoạt động nuôi, trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần ngành cá
Kinh doanh không cố định; Cá nhân sản xuất kinh doanh không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã; Quỹ tín dụng nhân dân và Doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại miền núi.
Sản xuất muối Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Thực hiện hoạt động nuôi, trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần ngành cá

Miễn dài hạn vô điều kiện

 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí;
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Miễn có thời hạn

Điều kiện Thời gian được ưu đãi
Tổ chức thành lập mới Trong 1 năm
Cá nhân lần đầu ra sản xuất kinh doanh
Tổ chức, cá nhân thành lập đơn vị trực thuộc trong thời hạn được hưởng ưu đãi miễn lệ phí môn bài.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi chuyển từ hộ kinh doanh Trong 3 năm
Đơn vị trực thuộc khi mới thành lập của Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi chuyển từ hộ kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

Mức thuế, bậc lệ phí môn bài phải nộp năm 2024

Căn cứ Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mức thu được quy định đối với từng nhóm đối tượng như sau:

Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Loại hình tổ chức và vốn Mức thu lệ phí môn bài
Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ năm 2024

Loại hình tổ chức và vốn Tiền thuế phải nộp
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm.

Quy định về thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Theo quy định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài được quy định như sau:

 • Chậm nhất là 30/01 hàng năm. Tuy nhiên cần lưu ý ngày 30/01 là ngày làm việc, trong trường hợp ngày 30/01 rơi trúng vào ngày Tết âm lịch hoặc ngày nghỉ theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước thì để đảm bảo quyền và lợi ích của mình thì người nộp thuế cần thực hiện việc nộp lệ phí môn bài trước thời điểm này.
 • Đối với các chủ thể vừa hết thời hạn ưu đãi về miễn lệ phí môn bài thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài được quy định như sau:
 • Chậm nhất là 30 tháng 07 đối với trường hợp thời hạn kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài là 06 tháng đầu năm.
 • Chậm nhất là 30 tháng 01 năm liền kề đối với trường hợp thời hạn kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài là 06 tháng cuối năm.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
 • Trường hợp ra kinh doanh từ tháng 01 đến tháng 06: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
 • Trường hợp ra kinh doanh từ tháng 07 đến tháng 12: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Các quy định xử phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài và chậm nộp lệ phí môn bài

Trường hợp cá nhân, doanh nghiệp nộp chậm tờ khai lệ phí môn bài sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 102/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thời gian chậm nộp Mức xử phạt
Từ 01 đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Cảnh cáo
Từ 01 đến 30 ngày 2 triệu đến 5 triệu đồng
Từ 31 đến 60 ngày 5 triệu đến 8 triệu đồng
Khi có 1 trong các hành vi sau:

 • Từ 61 đến 90 ngày;
 • Từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
 • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh thuế phải nộp;
 • Không nộp phụ lục kèm theo hồ sơ theo quy định của pháp luật.
8 triệu đồng đến 15 triệu
Từ 90 ngày trở lên, có phát sinh số thuế phải nộp nhưng đã kịp hoàn thành trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra. 15 triệu đến 25 triệu đồng

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh chậm nộp tiền lệ phí môn bài sẽ bị tính mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Qua phân tích thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra 02 chủ thể được chính sách này hướng tới đó chính là cá nhân và hộ gia đình.

Với cá nhân

 • Nhà nước mong muốn các cá nhân mạnh dạng thực hiện hoạt động kinh doanh, phát triển trong các lĩnh vực nhất định.
 • Việc miễn giảm lệ phí môn bài cũng là cách để nhà nước tạo lợi thế về mặt kinh tế giúp cho các cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh có thêm nguồn lực để phát triển.
 • Ngoài ra, các cá nhân cũng là nhân tố chính giúp Nhà nước thực hiện việc bảo tồn và phát triển các ngành, nghề đang có dấu hiệu bị loại bỏ qua tiến trình phát triển như: nuôi, trồng thủy hải sản, nghề làm muối.
 • Đối với các cá nhân không có địa điểm kinh doanh cố định thì Nhà nước cũng xác định các chủ thể này đang có tình trạng kinh doanh tương đối đặc biệt, nên mặc dù Luật quản lý thuế có quy định các chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh phải tiến hành đóng lệ phí môn bài nhưng Nhà nước cũng đã tạo điều kiện loại chủ thể là cá nhân không có địa điểm kinh doanh cố định và không áp đặt mức doanh thu tối thiểu để tiến hành đóng lệ phí môn bài.

Với hộ kinh doanh:

 • Cũng tương tự như cá nhân, hộ kinh doanh cũng được hưởng các ưu đãi về lệ phí môn bài từ Nhà nước với các điều kiện để được nhận ưu đãi tương tự.
 • Cùng với cá nhân, hộ gia đình quy tụ nhiều cá nhân hơn, do đó, việc sản xuất, giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo các ngành nghề truyền thống sẽ có hiệu quả hơn.

Ngoài ra, các hộ gia đình trong tương lai có thể nâng cấp thành các làng nghề truyền thống, qua đó tạo thêm công việc làm cho địa phương, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương, của đất nước.

Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi liên quan đến miễn lệ phí môn bài, trong trường hợp cơ quan thuế có yêu cầu thì các đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm 2024 cũng cần chủ động chuẩn bị các tài liệu liên quan cùng với văn bản đề nghị được miễn nộp lệ phí môn bài và gửi cho cơ quan thuế có thẩm quyền để được hưởng ưu đãi của Nhà nước.

Dịch vụ nộp thuế môn bài của Luật Việt An

 • Tư vấn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài cho chí nhánh và doanh nghiệp;
 • Soạn thảo và nộp tờ khai lệ phí môn bài đảm bảo tuân thủ đúng thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài;
 • Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp sau khi thành lập;
 • Soạn thảo và nộp văn bản xin miễn lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật;
 • Đại diện cho người nộp thuế làm việc với cơ quan thuế.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thành lập công ty, kê khai thuế cho doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức pháp luật Thuế

  Tin tức pháp luật Thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO